Evanjelium Jána 21:1–25

  • Ježiš sa zjavuje učeníkom (1 – 14)

  • Peter uisťuje Ježiša o svojej láske (15 – 19)

    • „Sýť moje ovečky“ (17)

  • Čo sa stane s Ježišovým milovaným učeníkom (20 – 23)

  • Záver (24, 25)

21  Potom sa Ježiš opäť ukázal* učeníkom. Bolo to pri Tiberiadskom mori a stalo sa to takto:  Šimon Peter, Tomáš (ktorého nazývali Dvojča),+ Natanael+ z galilejskej Kány, Zebedejovi synovia+ a ďalší dvaja učeníci boli spolu.  Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Ideme s tebou.“ Šli teda a nastúpili do člna, ale v tú noc nič nechytili.+  Keď už svitalo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci ho nespoznali.+  Ježiš ich oslovil: „Priatelia,* nemáte niečo* na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme!“  On im povedal: „Hoďte sieť napravo od člna a niečo ulovíte.“ Hodili ju teda a chytili toľko rýb, že ju nevládali vytiahnuť.+  Učeník, ktorého Ježiš miloval,+ vtedy povedal Petrovi: „To je Pán!“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, obliekol* si vrchný odev, lebo bol nahý,* a skočil do mora.  Ostatní učeníci však prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, iba asi 90 metrov,* a ťahali sieť s rybami.  Keď vystúpili na breh, uvideli rozloženú pahrebu a na nej ryby a chlieb. 10  Ježiš im povedal: „Doneste z tých rýb, ktoré ste teraz chytili.“ 11  Šimon Peter šiel teda do člna a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb, bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. 12  Ježiš im povedal: „Poďte, naraňajkujte sa.“ Ani jeden z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. 13  Ježiš vzal chlieb a podal im ho. A podal im aj ryby. 14  To už bolo po tretí raz,+ čo sa Ježiš zjavil učeníkom po svojom vzkriesení z mŕtvych. 15  Keď sa naraňajkovali, Ježiš sa spýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, máš ma radšej ako tieto?“ „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám veľmi rád,“ odpovedal mu. Ježiš mu na to povedal: „Sýť moje jahniatka.“+ 16  Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám veľmi rád,“ odpovedal mu. Na to mu Ježiš povedal: „Pas moje ovečky.“+ 17  Spýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Peter zosmutnel, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a odpovedal mu: „Pane, ty vieš všetko, vieš, že ťa mám veľmi rád.“ Ježiš mu povedal: „Sýť moje ovečky.+ 18  Ver mi, keď si bol mladší, sám si sa obliekal a chodil si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa oblečie a povedie ťa, kam nechceš.“ 19  To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Potom mu povedal: „Nasleduj ma.“+ 20  Peter sa obrátil a uvidel, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval,+ ten, ktorý sa pri večeri naklonil dozadu na Ježišovu hruď a spýtal sa: „Pane, kto je ten, ktorý ťa zradí?“ 21  Keď ho Peter zbadal, spýtal sa Ježiša: „Pane, a čo bude s ním?“ 22  Ježiš mu povedal: „Ak chcem, aby tu zostal, kým neprídem, prečo sa tým trápiš? Ty ma nasleduj.“ 23  Preto sa medzi bratmi začalo hovoriť, že ten učeník nezomrie. Ale Ježiš nepovedal, že nezomrie, povedal len: „Ak chcem, aby tu zostal, kým neprídem, prečo sa tým trápiš?“ 24  To je ten učeník,+ ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. 25  Ježiš urobil ešte veľa iných vecí. Keby sa mali všetky dopodrobna zapísať, myslím si, že by na celom svete nebolo dosť miesta na zvitky, ktoré by boli napísané.+

Poznámky pod čiarou

Al. „zjavil“.
Dosl. „Deti“.
Al. „nejaké ryby“.
Al. „podkasal“.
Al. „ľahko oblečený“.
Dosl. „asi 200 lakťov“. Pozri dodatok B14.