Evanjelium Jána 17:1–26

  • Ježiš sa naposledy modlí s apoštolmi (1 – 26)

    • Spoznávanie Boha znamená večný život (3)

    • Kresťania nie sú časťou sveta (14 – 16)

    • „Tvoje slovo je pravda“ (17)

    • „Oznámil som im tvoje meno“ (26)

17  Keď to Ježiš dohovoril, zodvihol oči k nebu a povedal: „Otče, prišla tá hodina. Osláv svojho syna, aby tvoj syn oslávil teba.+  Dal si mu právomoc nad všetkými ľuďmi,*+ aby dal večný život+ všetkým, ktorých si mu zveril.+  To znamená večný život,+ že spoznávajú teba, jediného pravého Boha,+ a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.+  Ja som ťa oslávil+ na zemi tým, že som dokončil dielo, ktorým si ma poveril.+  Otče, a teraz ma osláv, aby som mal pri tebe takú slávu, akú som mal pri tebe skôr, ako bol svet.+  Oznámil* som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.+ Boli tvoji a dal si ich mne a oni poslúchajú tvoje slovo.  Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba,  lebo som im dal slová, ktoré si mi dal ty.+ Oni ich prijali a s istotou spoznali, že som prišiel ako tvoj zástupca,+ a uverili, že si ma poslal.+  Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10  Všetko, čo je moje, je aj tvoje, a čo je tvoje, je aj moje.+ A bol som medzi nimi oslávený. 11  Ja už nie som vo svete, lebo idem k tebe, ale oni sú vo svete.+ Svätý Otče, bdej nad nimi+ pre svoje meno, ktoré si mi dal, aby boli jedno,* tak ako sme my jedno.*+ 12  Keď som bol s nimi, bdel som nad nimi+ pre tvoje meno, ktoré si mi dal. Chránil som ich a ani jeden z nich nie je stratený,+ okrem syna zničenia,+ aby sa splnil výrok z Písma.+ 13  Ale teraz prichádzam k tebe a hovorím o tom všetkom, kým som ešte vo svete, aby v plnej miere prežívali takú radosť ako ja.+ 14  Odovzdal som im tvoje slovo, ale svet ich nenávidí, lebo nie sú časťou sveta,+ tak ako ani ja nie som časťou sveta. 15  Neprosím ťa, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich chránil pred tým zlým.+ 16  Nie sú časťou sveta,+ tak ako ani ja nie som časťou sveta.+ 17  Posväť ich* pravdou.+ Tvoje slovo je pravda.+ 18  Tak ako si ma ty vyslal do sveta, aj ja som ich vyslal do sveta.+ 19  A posväcujem sa kvôli nim, aby boli aj oni posvätení pravdou. 20  Neprosím len za nich, ale aj za tých, ktorí vďaka ich slovu uveria vo mňa, 21  aby boli všetci jedno,+ tak ako si ty, Otče, v jednote so mnou a ja v jednote s tebou,+ aby boli aj oni v jednote s nami, aby svet uveril, že si ma poslal ty. 22  A dal som im slávu, akú si mi dal ty, aby boli jedno, tak ako sme my jedno.+ 23  Ja som v jednote s nimi a ty si v jednote so mnou, aby boli dokonale zjednotení, a tak aby svet spoznal, že si ma poslal ty a že ich miluješ, tak ako miluješ mňa. 24  Otče, chcem, aby tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja,+ a mohli vidieť slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval ešte pred založením sveta.+ 25  Spravodlivý Otče, svet ťa nespoznal,+ ale ja ťa poznám+ a títo spoznali, že si ma poslal ty. 26  Oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim,+ aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v jednote s nimi.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „každým telom“.
Al. „Zjavil“.
Al. „v jednote; v súlade“.
Al. „v jednote; v súlade“.
Al. „Vyčleň ich; Urob ich svätými“.