Evanjelium Jána 18:1–40

18  Keď to Ježiš dopovedal, odišiel so svojimi učeníkmi do záhrady,+ ktorá bola na druhej strane údolia* Kidron.+  To miesto poznal aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často stretával so svojimi učeníkmi.  Preto tam Judáš priviedol oddiel vojakov a stráže, ktoré poslali hlavní kňazi a farizeji, a prišli s fakľami, lampami a zbraňami.+  Ježiš, ktorý vedel, čo všetko ho čaká, vykročil k nim a spýtal sa: „Koho hľadáte?“  „Ježiša Nazaretského,“+ odpovedali mu. „To som ja,“ povedal im. A stál tam s nimi aj Judáš, jeho zradca.+  Keď im však Ježiš povedal: „To som ja,“ ustúpili dozadu a padli na zem.+  Preto sa ich znovu spýtal: „Koho hľadáte?“ „Ježiša Nazaretského,“ povedali.  Ježiš odpovedal: „Už som vám povedal, že som to ja. Ak teda hľadáte mňa, nechajte týchto mužov odísť.“  To povedal, aby sa splnil jeho výrok: „Z tých, ktorých si mi dal, som nestratil ani jedného.“+ 10  Vtedy Šimon Peter vytasil meč, ktorý mal so sebou, zasiahol ním veľkňazovho otroka a odsekol mu pravé ucho.+ Ten otrok sa volal Malchos. 11  Ale Ježiš povedal Petrovi: „Vráť meč do pošvy.+ Nemám azda piť pohár, ktorý mi dal Otec?“+ 12  Nato vojaci, vojenský veliteľ a stráže, ktoré poslali Židia, Ježiša chytili* a zviazali. 13  Odviedli ho najprv k Annášovi, lebo bol svokrom Kaifáša,+ ktorý bol v tom roku veľkňazom.+ 14  Práve Kaifáš poradil Židom, že pre nich bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud.+ 15  Šimon Peter a ešte jeden učeník išli za Ježišom.+ Ten učeník sa poznal s veľkňazom, a tak vošiel s Ježišom na nádvorie veľkňazovho domu, 16  ale Peter zostal vonku pri dverách.* Preto ten učeník, ktorý sa poznal s veľkňazom, vyšiel, porozprával sa s vrátničkou a priviedol Petra dovnútra. 17  Vtedy slúžka, vrátnička, Petrovi povedala: „Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka?“ Povedal: „Nie som.“+ 18  Otroci a stráže stáli okolo ohňa, ktorý si rozložili, pretože bolo chladno, a zohrievali sa pri ňom. Aj Peter stál pri nich a zohrieval sa. 19  Hlavný kňaz sa Ježiša vypytoval na jeho učeníkov a na jeho učenie. 20  Ježiš mu odpovedal: „Hovoril som svetu verejne. Vždy som učil v synagógach a v chráme,+ kde sa schádzajú všetci Židia. Nič som nehovoril tajne. 21  Prečo sa pýtaš mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril.“ 22  Keď to Ježiš povedal, jeden zo strážcov, ktorý tam stál, mu dal facku+ a okríkol ho: „Takto odpovedáš hlavnému kňazovi?“ 23  Ježiš mu odpovedal: „Ak som povedal niečo zlé, dokáž to.* Ale ak nie, prečo ma biješ?“ 24  Potom ho Annáš poslal spútaného k veľkňazovi Kaifášovi.+ 25  Šimon Peter zatiaľ stál pri ohni a zohrieval sa. Spýtali sa ho: „Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov?“ „Nie som,“ zapieral Peter.+ 26  Jeden z veľkňazových otrokov, príbuzný toho, ktorému Peter odsekol ucho,+ povedal: „Veď som ťa s ním videl v záhrade!“ 27  Peter to však opäť poprel a vzápätí zakikiríkal kohút.+ 28  Od Kaifáša potom Ježiša odviedli do miestodržiteľského paláca.+ Bolo skoro ráno. Ale Židia nevstúpili do paláca, aby sa nepoškvrnili+ a mohli jesť pesachovú večeru. 29  Preto Pilát vyšiel k nim von a spýtal sa ich: „Z čoho obviňujete tohto človeka?“ 30  Odpovedali mu: „Je to zločinec. Keby nebol, nevydali by sme ti ho.“ 31  Nato im Pilát povedal: „Odveďte si ho a súďte ho podľa svojich zákonov.“+ Židia mu povedali: „My nemáme právomoc niekoho popraviť.“+ 32  To sa stalo preto, aby sa splnili Ježišove slová o tom, akou smrťou zomrie.+ 33  Pilát teda opäť vošiel do miestodržiteľského paláca, zavolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si kráľom Židov?“+ 34  Ježiš odpovedal: „Hovoríš to, lebo si to myslíš ty sám, alebo ti to o mne povedali iní?“ 35  „Som azda Žid?“ odpovedal Pilát. „Tvoj národ a hlavní kňazi mi ťa vydali. Čo si urobil?“ 36  Ježiš odpovedal:+ „Moje Kráľovstvo nie je časťou tohto sveta.+ Keby bolo moje Kráľovstvo časťou tohto sveta, moji služobníci by bojovali, aby som nebol vydaný Židom.+ Ale moje Kráľovstvo nie je odtiaľto.“ 37  Preto mu Pilát povedal: „Tak teda si kráľ?“ „Sám hovoríš, že som kráľ,“*+ odpovedal Ježiš. „Preto som sa narodil a preto som prišiel do sveta, aby som vydal svedectvo o pravde.+ Každý, kto je na strane pravdy, počúva môj hlas.“ 38  Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“ Po týchto slovách vyšiel opäť k Židom a povedal im: „Nenachádzam na ňom žiadnu vinu.+ 39  Ale je u vás zvykom, že vám na Pesach prepúšťam jedného väzňa.+ Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov?“ 40  Vtedy znovu vykríkli: „Nie jeho, prepusť Barabáša!“ A pritom Barabáš bol lupič.+

Poznámky pod čiarou

Al. „zimného potoka“.
Al. „zatkli“.
Al. „pri vchode“.
Al. „svedč o zle“.
Al.: „Tak ako hovoríš, som kráľ.“