Evanjelium Jána 4:1–54

  • Ježišov rozhovor so Samaritánkou (1 – 38)

    • Uctievať Boha „duchom a pravdou“ (23, 24)

  • Mnohí Samaritáni uveria v Ježiša (39 – 42)

  • Ježiš uzdravuje syna kráľovského úradníka (43 – 54)

4  Keď sa Pán dozvedel, že farizeji počuli o tom, že robí a krstí+ viac učeníkov než Ján –  hoci Ježiš sám nekrstil, ale krstili jeho učeníci –,  odišiel z Judey a znovu išiel do Galiley.  Ale musel prejsť cez Samáriu.  A prišiel k samárskemu mestu Sychar blízko poľa, ktoré dal Jakob svojmu synovi Jozefovi.+  Bola tam Jakobova studňa.*+ Ježiš, unavený z cesty, si k nej sadol. Bolo okolo poludnia.*  Nejaká žena zo Samárie prišla načerpať vodu. Ježiš sa jej prihovoril: „Daj sa mi napiť.“  (Jeho učeníci odišli do mesta kúpiť niečo na jedenie.)  Samaritánka sa ho opýtala: „Ako to, že ty, Žid, si pýtaš piť odo mňa, hoci som Samaritánka?“ (Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.)+ 10  Ježiš jej odpovedal: „Keby si vedela, aký dar Boh ponúka+ a kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si ho poprosila a on by ti dal živú vodu.“+ 11  „Pane, nemáš ani vedro, aby si načerpal vodu,“ namietla žena, „a studňa je hlboká. Teda odkiaľ máš tú živú vodu? 12  Si azda väčší ako náš predok Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho stáda?“ 13  Ježiš jej odpovedal: „Každý, kto pije z tejto vody, bude zase smädný. 14  Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nebude už nikdy smädný,+ ale voda, ktorú mu dám, sa v ňom stane prameňom vyvierajúcej vody, ktorá dáva večný život.“+ 15  „Pane, daj mi tú vodu, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať vodu,“ povedala žena. 16  Ježiš jej povedal: „Choď, zavolaj svojho manžela a príď sem.“ 17  Žena odpovedala: „Nemám manžela.“ „Dobre si povedala, že nemáš manžela,“ povedal Ježiš. 18  „Lebo si mala päť manželov a ten, s ktorým žiješ teraz, nie je tvojím manželom. Povedala si pravdu.“ 19  Žena mu na to povedala: „Pane, vidím, že si prorok.+ 20  Naši predkovia uctievali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že miesto, kde sa má uctievať, je v Jeruzaleme.“+ 21  Ježiš jej povedal: „Ver mi, prichádza čas, keď nebudete uctievať Otca ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. 22  Vy uctievate, čo nepoznáte.+ My uctievame, čo poznáme, lebo záchrana sa začína od Židov.*+ 23  Ale prichádza čas a už je tu, keď praví ctitelia budú uctievať Otca duchom a pravdou, lebo Otec hľadá tých, ktorí ho budú takto uctievať.+ 24  Boh je duch+ a tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať duchom a pravdou.“+ 25  Žena mu povedala: „Viem, že má prísť Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde, oznámi nám všetko.“ 26  „To som ja, ktorý s tebou hovorím,“+ povedal Ježiš. 27  Vtom prišli jeho učeníci a čudovali sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden sa však nespýtal: „Čo od nej chceš?“ alebo „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ 28  Žena tam teda nechala džbán na vodu, odišla do mesta a povedala ľuďom: 29  „Poďte a uvidíte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nemohol by to byť Kristus?“ 30  Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. 31  Medzitým naňho učeníci naliehali: „Rabbi,+ jedz.“ 32  Ale on im povedal: „Mám pokrm, o ktorom vy neviete.“ 33  Preto si učeníci medzi sebou hovorili: „Priniesol mu niekto niečo na jedenie?“ 34  Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je konať vôľu toho, ktorý ma poslal,+ a dokončiť jeho dielo.+ 35  Nehovoríte, že do žatvy zostávajú ešte štyri mesiace? Hovorím vám: Rozhliadnite sa a pozrite sa na polia, že sú zrelé na žatvu.*+ 36  Žnec už dostáva mzdu a zhromažďuje úrodu pre večný život, aby sa rozsievač a žnec spolu radovali.+ 37  Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. 38  Poslal som vás žať to, na čom ste nepracovali. Iní pracovali a vy máte úžitok z ich práce.“ 39  Mnohí Samaritáni z toho mesta v neho uverili pre svedectvo tej ženy, ktorá hovorila: „Povedal mi všetko, čo som robila.“+ 40  Keď k nemu tí Samaritáni prišli, prosili ho, aby u nich zostal. A zostal tam dva dni. 41  A tak ich ešte viac uverilo, keď počuli, čo hovorí, 42  a povedali tej žene: „Teraz už veríme nielen pre to, čo si nám hovorila, ale aj sami sme ho počuli a vieme, že je naozaj záchrancom sveta.“+ 43  Po dvoch dňoch odtiaľ Ježiš odišiel do Galiley. 44  (Sám však povedal, že prorok nie je vo svojej domovine v úcte.)+ 45  Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho vítali, lebo boli na sviatok v Jeruzaleme+ a videli všetko, čo tam vykonal.+ 46  A opäť prišiel do galilejskej Kány, kde premenil vodu na víno.+ Bol tam istý kráľovský úradník z Kafarnaumu, ktorý mal chorého syna. 47  Keď počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa za ním a prosil ho, aby prišiel uzdraviť jeho syna, ktorý bol na smrť chorý. 48  Ježiš mu však povedal: „Keby ste nevideli znamenia a zázraky, nikdy by ste neuverili.“+ 49  Kráľovský úradník ho poprosil: „Pane, príď, kým mi dieťa nezomrie.“ 50  Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije.“+ A on uveril tomu, čo Ježiš povedal, a odišiel. 51  Kým bol ešte na ceste, vyšli mu naproti jeho otroci a povedali, že jeho syn žije.* 52  Spýtal sa ich, odkedy je mu lepšie, a oni povedali: „Včera okolo jednej popoludní* mu ustúpila horúčka.“ 53  Vtedy si otec uvedomil, že to bolo v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“+ A tak uveril on i celá jeho domácnosť. 54  To bol druhý zázrak,+ ktorý Ježiš urobil, keď prišiel z Judey do Galiley.

Poznámky pod čiarou

Al. „prameň“.
Dosl. „okolo 6. hodiny“.
Al. „záchrana je zo Židov“.
Al. „sa belejú k žatve“.
Al. „sa zotavuje“.
Dosl. „o 7. hodine“.