Evanjelium Jána 14:1–31

  • Ježiš, jediná cesta k Otcovi (1 – 14)

    • „Ja som cesta, pravda a život“ (6)

  • Ježiš sľubuje svätého ducha (15 – 31)

    • „Otec je väčší ako ja“ (28)

14  „Nech sa vaše srdce neznepokojuje.+ Verte v Boha+ a verte aj vo mňa.  V dome môjho Otca je veľa miesta na bývanie. Keby to bolo inak, povedal by som vám to. Odchádzam, aby som vám pripravil miesto.+  Keď odídem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja.+  A cestu, kam idem, poznáte.“  Tomáš+ mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?“  Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta,+ pravda+ a život.+ Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa.+  Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“+  Filip mu povedal: „Pane, ukáž nám Otca a to nám stačí.“  „Filip, tak dlho som bol s vami a nespoznal si ma?“ povedal mu Ježiš. „Kto videl mňa, videl aj Otca.+ Ako môžeš povedať: ‚Ukáž nám Otca‘? 10  Neveríš, že som v spojení* s Otcom a Otec je v spojení* so mnou?+ To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba,+ ale Otec, ktorý zostáva v spojení* so mnou, koná svoje skutky. 11  Verte mi, že som v spojení* s Otcom a Otec v spojení* so mnou. Už len pre tie skutky verte.+ 12  Uisťujem vás: Kto verí vo mňa, bude tiež konať skutky, ktoré konám ja, a bude konať ešte väčšie skutky,+ lebo ja odchádzam k Otcovi.+ 13  O čokoľvek poprosíte v mojom mene, urobím to, aby bol Otec oslávený prostredníctvom Syna.+ 14  Ak poprosíte o čokoľvek v mojom mene, urobím to. 15  Ak ma milujete, budete dodržiavať moje prikázania.+ 16  A ja poprosím Otca a on vám dá iného pomocníka,* aby bol navždy s vami,+ 17  ducha pravdy,+ ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná.+ Vy ho poznáte, lebo zostáva s vami a je vo vás. 18  Nenechám vás osirotených. Vrátim sa k vám.+ 19  Ešte chvíľku a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte,+ lebo ja žijem a aj vy budete žiť. 20  V ten deň spoznáte, že som v spojení* so svojím Otcom a vy v spojení* so mnou a ja v spojení* s vami.+ 21  Kto prijíma moje prikázania a dodržiava ich, ten ma miluje. Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. I ja ho budem milovať a jasne sa mu ukážem.“ 22  Judáš,+ nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že sa chceš jasne ukázať nám, a nie svetu?“ 23  Ježiš mu odpovedal: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo+ a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a budeme uňho bývať.*+ 24  Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. Slová, ktoré počujete, nie sú moje, ale sú od Otca, ktorý ma poslal.+ 25  Tieto veci som vám hovoril, kým som bol s vami. 26  Ale pomocník,* svätý duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás bude učiť všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.+ 27  Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.+ Nedávam vám ho tak, ako ho dáva svet. Nech sa vaše srdce neznepokojuje a nechveje strachom. 28  Ako som vám už povedal, odchádzam a vrátim sa k vám. Ak ma milujete, budete sa radovať, že odchádzam k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.+ 29  Povedal som vám to vopred, aby ste uverili, keď sa to stane.+ 30  Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza vládca sveta+ a nemá nado mnou moc.+ 31  Ale aby svet videl, že milujem Otca, robím všetko tak, ako mi Otec prikázal.+ Vstaňte, poďme odtiaľto.

Poznámky pod čiarou

Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „utešiteľa“. V gréčtine, podobne ako v slovenčine, je toto slovo i súvisiace zámená mužského rodu. Slovo duch je v gréčtine stredného rodu. Ježiš tu svätého ducha, neosobnú silu, personifikoval.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „a urobíme si uňho príbytok“.
Pozri pozn. k Jánovi 14:16.