Evanjelium Jána 15:1–27

  • Podobenstvo o pravom viniči (1 – 10)

  • Príkaz napodobňovať Kristovu lásku (11 – 17)

    • „Nikto nemá väčšiu lásku“ (13)

  • Svet nenávidí Ježišových učeníkov (18 – 27)

15  Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.  Každú vetvičku na mne, ktorá nenesie ovocie, odstraňuje a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia.+  Vy už ste čistí vďaka slovám, ktoré som vám hovoril.+  Zostaňte v spojení* so mnou a ja zostanem v spojení* s vami. Ako nemôže vetvička sama od seba niesť ovocie, ak nezostane na viniči, tak ani vy nemôžete niesť ovocie, ak nezostanete v spojení* so mnou.+  Ja som vinič, vy ste vetvičky. Kto zostáva v spojení* so mnou a ja v spojení* s ním, ten prináša mnoho ovocia,+ lebo oddelení odo mňa nemôžete robiť nič.  Ak niekto nezostane v spojení* so mnou, bude podobný vetvičke, ktorú vyhodia a ona uschne. Také vetvičky ľudia pozbierajú, hodia do ohňa a spália.  Ak zostanete v spojení* so mnou a moje výroky zostanú vo vás, proste, o čo chcete, a dostanete to.+  Môj Otec je oslávený tým, že prinášate mnoho ovocia a dokazujete, že ste mojimi učeníkmi.+  Ako Otec miloval mňa,+ tak som ja miloval vás. Zostaňte v mojej láske. 10  Ak budete dodržiavať moje prikázania, budem vás stále milovať, tak ako ja dodržiavam Otcove prikázania a on ma stále miluje. 11  Tieto veci vám hovorím, aby ste v plnej miere prežívali takú radosť ako ja.+ 12  Toto je moje prikázanie: Milujte jeden druhého, ako som ja miloval vás.+ 13  Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá svoj život* za svojich priateľov.+ 14  Ak robíte to, čo vám prikazujem, ste mojimi priateľmi.+ 15  Už vás nenazývam otrokmi, lebo otrok nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, lebo som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16  Ja som si vybral vás, nie vy mňa. A dal som vám za úlohu, aby ste išli a prinášali ovocie, ktoré je trvalé. Potom vám Otec dá všetko, o čo ho v mojom mene poprosíte.+ 17  Toto vám prikazujem preto, aby ste sa navzájom milovali.+ 18  Ak vás svet nenávidí, pamätajte, že mňa nenávidel skôr ako vás.+ 19  Keby ste boli časťou sveta, svet by vás mal rád, lebo by ste boli jeho. Keďže však nie ste časťou sveta,+ ale ja som si vás vybral zo sveta, svet vás nenávidí.+ 20  Pamätajte na moje slová: Otrok nie je väčší ako jeho pán. Ak prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás,+ ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. 21  Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.+ 22  Keby som neprišiel a nehovoril k nim, nemali by hriech.+ Ale teraz nemajú pre svoj hriech ospravedlnenie.+ 23  Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca.+ 24  Keby som medzi nimi nevykonal skutky, aké nevykonal nikto iný, nemali by hriech.+ Teraz ma* však videli a napriek tomu nenávideli mňa aj môjho Otca. 25  Tým sa splnili slová napísané v ich Zákone: ‚Nenávideli ma bez príčiny.‘+ 26  Keď príde pomocník,* ktorého vám pošlem od Otca – duch pravdy,+ ktorý vychádza od Otca –, ten bude o mne svedčiť.+ 27  Aj vy máte svedčiť,+ lebo ste boli so mnou od začiatku.

Poznámky pod čiarou

Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „svoju dušu“.
Al. „moje skutky“.
Pozri pozn. k Jánovi 14:16.