Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 3:1-17

  • Joani Mukolobezi wakutaza (1-12)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (13-17)

3  Mwa mazazi ao, Joani+ Mukolobezi ataha inze akutaza+ mwa lihalaupa la Judea,  ali: “Mubake, kakuli Mubuso wa mahalimu usutelezi.”+  Yo mane ki yena yanaabulezwi ka mupolofita Isaya+ hanaaize: “Kunani linzwi la yahuweleza mwa lihalaupa, lelili: ‘Hamulukise nzila ya Jehova!* Munamise linzila zahae.’”+  Cwale Joani naaapezi siapalo sa boya bwa kamele mi naaitamile lukanda lwa litalo mwa teka.+ Lico zahae neli nziye ni linosi za mwa naheñi.+  Cwale batu ba mwa Jerusalema ni ba mwa Judea kamukana ni mwa libaka kaufela za Jordani nebaya ku yena,+  mi nebakolobezwa* ki yena mwa Nuka ya Jordani,+ banze baipulela libi zabona patalaza.  Habona Bafalisi ni Basaduki+ babañata bataha kwanaakolobeleza, ali ku bona: “Mina bana ba limili,+ ki mañi yamilemusize kuli musabe kwa buhali bobutaha?+  Hakulicwalo, mubeye muselo obonisa kubaka.  Musike mwa nahana inze muipulelisa muli: ‘Ndataa luna ki Abrahama.’+ Kakuli namibulelela nili, Mulimu wakona kutahiseza Abrahama bana kuzwa fa macwe a. 10  Capu seili kwa mibisi ya likota. Hakulicwalo, kota kaufela yesabeyi muselo omunde ikalemiwa ni kunepelwa mwa mulilo.+ 11  Na nimikolobeza ka mezi kabakala kubaka kwamina,+ kono yanitaha mwamulaho yena unani maata kunifita, mi hanina tukelo ya kutubula makatulo ahae.+ Yena uka mikolobeza ka moya okenile+ ni ka mulilo.+ 12  Siulusiso si mwa lizoho lahae, mi ukatanyela fa mapulelo ahae ni kukubukanyeza buloto bwahae mwa sibulukelo, kono ukacisa muuku mwa mulilo+ osakoni kutimiwa.” 13  Cwale Jesu azwa kwa Galilea kutaha kwa Jordani ku Joani, kuli ato mukolobeza.+ 14  Kono Joani alika kumuhanela, ali: “Ki na yatokwa kukolobezwa ki wena, utaha cwañi ku na?” 15  Jesu amualaba, ali: “Ulumele kuli kube cwalo ka nako ye, kakuli kwaswanela kuli lupete zelukile kamukana ka nzila ye.” Kihaa tuhela kumuhanela. 16  Jesu hasaakolobelizwe, azwa mwa mezi kapili; mi hamubone! Mahalimu akwaluluha,+ mi abona moya wa Mulimu haushetumukela ku yena sina liiba.+ 17  Hamubone! Hape kwautwahala linzwi lelizwa kwa mahalimu,+ lelili: “Yo ki Mwanaka,+ yalatwa, yanitabisa.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nebanweliswa.”