Roma 16:1-27

  • Paulus ngenalké Fébé, sedulur wédok sing nglayani ing jemaat (1, 2)

  • Salam kanggo wong Kristen ing Roma (3-16)

  • Kudu ngati-ati karo wong sing nggawé ora rukun (17-20)

  • Salam saka kanca-kancané Paulus (21-24)

  • Rahasia suci saiki wis diduduhké (25-27)

16  Aku péngin ngenalké Fébé marang kowé. Dhèwèké kuwi sedulur wédok sing nglayani ing jemaat sing ana ing Kènkhréa.+  Kowé kudu ramah lan apikan karo dhèwèké kaya nèk kowé ramah lan apikan karo wong-wong suci. Wènèhna bantuan apa waé sing dibutuhké,+ merga dhèwèké kuwi ya wis mbantu akèh sedulur, termasuk aku.  Tulung sampèkké salamku kanggo Priska* lan Akuila,+ sing nyambut gawé bareng karo aku kanggo Kristus Yésus.  Wong loro kuwi wis toh nyawa kanggo nglindhungi aku.+ Aku lan kabèh jemaat saka bangsa-bangsa liya maturnuwun banget marang wong loro kuwi.  Salam kanggo jemaat sing ngibadah ing omahé Priska lan Akuila.+ Salam kanggo Épénétus sing tak tresnani. Dhèwèké kuwi salah siji muridé Kristus sing pertama ing Asia.  Salam kanggo Maria sing wis nyambut gawé tenanan kanggo kowé.  Salam kanggo sedulurku,+ yaiku Andronikus lan Yunias. Wong-wong kuwi tau dipenjara bareng aku. Wong-wong kuwi nduwé réputasi sing apik ing antarané para rasul lan wis dadi muridé Kristus luwih suwé timbang aku.  Tulung sampèkké salamku kanggo Ampliatus sing tak tresnani. Dhèwèké kuwi ya muridé Gusti.  Salam kanggo Urbanus, kanca nyambut gawéné awaké dhéwé kanggo Kristus, lan salam kanggo Stakhis sing tak tresnani. 10  Salam kanggo Apèlès, sedulur sing setya marang Kristus. Salam kanggo kabèh sing ana ing omahé Aristobulus. 11  Salam kanggo Hérodion sedulurku. Salam kanggo kabèh muridé Gusti sing ana ing omahé Narkisus. 12  Salam kanggo Triféna lan Trifosa, sedulur-sedulur wédok sing nyambut gawé tenanan kanggo Gusti. Salam kanggo Persis, sedulur wédok sing awaké dhéwé tresnani sing wis nyambut gawé tenanan kanggo Gusti. 13  Salam kanggo Rufus, abdi sing dipilih Gusti, lan kanggo ibuné sing wis kaya ibuku dhéwé. 14  Salam kanggo Asinkritus, Flégon, Hèrmes, Patrobas, Hèrmas, lan sedulur-sedulur sing ana bareng karo sedulur-sedulur kuwi. 15  Salam kanggo Filologus lan Yulia, kanggo Néréus lan seduluré wédok, kanggo Olimpas, lan kanggo kabèh wong suci sing ana bareng karo sedulur-sedulur kuwi. 16  Kowé kudu ramah lan apikan karo sedulur liyané.* Kabèh jemaaté Kristus titip salam kanggo kowé kabèh. 17  Aku njaluk marang kowé kabèh, sedulur-sedulurku, bèn kowé ngati-ati karo wong-wong sing nggawé ora rukun lan ngrusak imané wong liya. Tumindak kuwi ora cocog karo ajaran sing wis mbok sinaoni. Kowé kudu ngedohi wong-wong kuwi.+ 18  Wong-wong kaya ngono kuwi dudu budhaké Kristus Gustiné awaké dhéwé, ning budhaké kepénginané* dhéwé. Wong-wong kuwi ngapusi wong liya nganggo kata-kata sing kétoké nyenengké lan pénak dirungokké. 19  Kabèh wong nggatèkké nèk kowé setya, lan iki nggawé aku seneng. Aku péngin kowé dadi wong sing wicaksana lan nindakké apa sing apik. Aku ya péngin kowé dadi wong sing lugu lan ora nindakké apa sing jahat.+ 20  Sedhéla manèh, Gusti Allah sing nggawé kowé ayem bakal ngremuk Sétan+ ing ngisoré sikilmu. Muga-muga Yésus Gustiné awaké dhéwé apikan banget karo kowé. 21  Kanca nyambut gawéku, yaiku Timotius, ngirim salam kanggo kowé. Sedulurku,+ yaiku Lusius, Yason, lan Sosipater ya ngirim salam kanggo kowé. 22  (Aku, Tèrtius, wong sing padha-padha percaya marang Gusti, sing nulis surat iki, ngirim salam kanggo kowé.) 23  Gayus+ ya ngirim salam kanggo kowé. Aku nginep ing omahé sing biasa dienggo ngumpul kabèh jemaat. Érastus bendaharané kutha ngirim salam. Kuartus seduluré ya ngirim salam. 24  *—— 25  Gusti Allah bakal mbantu kowé dadi kuwat liwat kabar apik sing tak wartakké lan liwat kabar apik soal Yésus Kristus. Kabar apik kuwi wis diduduhké liwat rahasia suci+ sing wis suwé didhelikké. 26  Tapi, rahasia kuwi wis diduduhké lan diwartakké liwat ramalan ing Kitab Suci. Gusti Allahé awaké dhéwé sing ana saklawasé wis mènèhi préntah supaya kuwi diwartakké marang bangsa-bangsa bèn bangsa-bangsa padha manut lan nduwé iman. 27  Muga-muga Gusti Allah sing paling wicaksana+ diluhurké liwat Yésus Kristus nganti saklawasé. Amin.

Katrangan Tambahan

Jeneng liyané yaiku Priskila.
Lit.: ”lan mènèhi ciuman suci”.
Utawa ”wetengé”.
Deloken Lamp. A3.