Roma 8:1-39

  • Isa urip lan éntuk kebébasan merga roh suci (1-11)

  • Roh suci nggawé yakin nèk awaké dhéwé anaké Gusti Allah (12-17)

  • Kabèh ciptaan ngentèni dibébaské kaya anak-anaké Gusti Allah (18-25)

  • ’Roh suci sing bakal nyampèkké kanggo awaké dhéwé’ (26, 27)

  • Wong-wong sing ditentokké Gusti Allah kèt awal (28-30)

  • Isa menang merga rasa sayangé Gusti Allah (31-39)

8  Mula, wong sing bersatu karo Kristus Yésus ora dianggep salah.  Hukum roh suci wis nggawé kowé, yaiku muridé Kristus Yésus, bébas+ saka hukum dosa lan hukum kematian.  Hukum Musa ora nduwé kuwasa mbébaské kowé,+ merga manungsa kuwi lemah+ lan dosa. Ning, Gusti Allah mbébaské kowé wektu Dhèwèké ngutus Anaké+ dadi manungsa* kanggo nyingkirké dosa.+ Kuwi carané Gusti Allah mènèhi hukuman marang dosané manungsa.  Mula, awaké dhéwé isa nindakké sing bener menurut Hukum Musa nèk awaké dhéwé+ manut karo tuntunané roh suci, dudu karo kepénginan sing salah.+  Wong sing manut karo kepénginan sing salah mung mikirké kepénginané dhéwé.+ Tapi, wong sing manut karo tuntunané roh suci mesthi mikirké tuntunané roh suci kuwi.+  Terus-terusan mikirké kepénginan sing salah nyebabké kematian.+ Tapi, nèk terus mikirké tuntunané roh suci isa nggawé awaké dhéwé urip lan ngrasa ayem.+  Wong sing terus mikirké kepénginan sing salah kuwi berarti dadi mungsuhé Gusti Allah,+ merga wong kuwi ora manut karo hukumé Gusti Allah lan ora sanggup manut karo hukum kuwi.  Dadi, wong sing terus mikirké kepénginan sing salah ora isa nyenengké Gusti Allah.  Nèk Gusti Allah mènèhi kowé roh suci, kowé bakal manut karo roh suci kuwi,+ dudu manut karo kepénginan sing salah. Tapi, wong sing ora nduwé pikirané Kristus, wong kuwi dudu duwèké Kristus. 10  Senajan badanmu mati merga dosa, ning nèk kowé bersatu karo Kristus,+ roh suci isa nggawé kowé urip merga kowé dianggep bener. 11  Roh suciné Gusti Allah nguripké manèh Yésus saka antarané wong mati. Nèk kowé nduwé roh suci kuwi, Gusti Allah sing nguripké manèh Kristus Yésus+ bakal nggunakké roh suciné kanggo nguripké manèh badanmu.*+ 12  Dadi sedulur-sedulur, aja nganti kowé manut karo kepénginan sing salah.+ 13  Nèk kowé manut karo kepénginan sing salah, kowé mesthi bakal mati. Ning, nèk kowé mandheg nindakké sing jahat+ nganggo bantuané roh suci, kowé bakal urip.+ 14  Kabèh sing dituntun roh suciné Gusti Allah kuwi anaké Gusti Allah.+ 15  Roh suci ora nggawé awaké dhéwé dadi budhak lan ora nggawé awaké dhéwé ngrasa wedi. Ning, roh suci kuwi nggawé awaké dhéwé dadi anaké Gusti Allah lan nggawé awaké dhéwé ngomong, ”Abba,* Bapak.”+ 16  Roh suciné Gusti Allah+ nggawé awaké dhéwé yakin* nèk awaké dhéwé anaké Gusti Allah.+ 17  Nèk awaké dhéwé anaké Gusti Allah, awaké dhéwé bakal nampa warisan saka Gusti Allah+ bareng karo Kristus. Nèk awaké dhéwé sengsara bareng Kristus,+ awaké dhéwé ya bakal dimulyakké kaya dhèwèké.+ 18  Dadi, kesusahan sing saiki awaké dhéwé alami ora ana apa-apané timbang hadiah sing bakal diduduhké Gusti Allah sukmbèn.+ 19  Kabèh ciptaané Gusti Allah ngentèni wektuné Gusti Allah nduduhké nèk anak-anaké wis nampa hadiah sing luar biasa.+ 20  Uripé kabèh ciptaan dadi ora ana gunané,+ dudu merga karepé dhéwé, ning merga karepé Gusti Allah. Tapi, awaké dhéwé isih nduwé harapan. 21  Harapané yaiku kabèh ciptaan bakal dibébaské+ bèn ora dadi budhaké dosa lan kematian. Kabèh ciptaan bakal nduwé kebébasan kaya anak-anaké Gusti Allah. 22  Awaké dhéwé ngerti nèk nganti saiki kabèh ciptaan padha sambat lan ngrasakké lara. 23  Awaké dhéwé sing wis éntuk bagéan pertama saka warisan kuwi,* yaiku roh suci, ya sambat karo ngentèni wektuné awaké dhéwé+ diangkat dadi anaké Gusti Allah.+ Liwat tebusan, awaké dhéwé isa dibébaské saka badané awaké dhéwé. 24  Awaké dhéwé dislametké wektu nampa harapan iki. Ning, wektu harapan kuwi wis ditampa, kuwi ora disebut harapan manèh. Nèk wong wis nampa apa sing diharapké, dhèwèké ora bakal berharap manèh. 25  Ning, nèk harapané+ awaké dhéwé durung kelakon,+ awaké dhéwé bakal sabar ngentèni kuwi.+ 26  Roh suci bakal mbantu pas awaké dhéwé lemah.+ Kadhang awaké dhéwé péngin ndonga, ning awaké dhéwé ora ngerti apa sing kudu didongakké. Pas awaké dhéwé sambat lan ora ngerti kudu ngomong apa, roh suci sing bakal nyampèkké kuwi kanggo awaké dhéwé. 27  Gusti Allah sing mriksa atiné+ awaké dhéwé ngerti apa sing disampèkké roh suci kuwi, merga apa sing dijaluk roh suci kuwi cocog karo karepé Gusti Allah, lan kuwi tujuané kanggo mbantu wong-wong suci. 28  Awaké dhéwé ngerti nèk Gusti Allah mastèkké kabèh sing ditindakké isa teratur bèn wong-wong sing sayang karo Gusti Allah, yaiku sing dipilih sesuai karo karepé Gusti Allah, isa éntuk manfaat.+ 29  Kèt awal, Gusti Allah nggatèkké wong-wong kuwi lan nentokké* bèn wong-wong kuwi dadi kaya Anaké.+ Mula, Anaké dadi anak pertama+ ing antarané sedulur-seduluré.+ 30  Sakliyané kuwi, wong-wong sing ditentokké+ Gusti Allah kèt awal ya wis dipilih,+ lan wong-wong sing dipilih kuwi ya dianggep bener karo Gusti Allah.+ Akhiré, wong-wong sing dianggep bener kuwi dimulyakké.+ 31  Dadi, apa kesimpulané? Nèk Gusti Allah mihak awaké dhéwé, sapa sing isa menang nglawan awaké dhéwé?+ 32  Gusti Allah ora ragu-ragu mènèhké lan ngorbanké Anaké kanggo awaké dhéwé.+ Mula, mesthiné Gusti Allah bakal apikan lan mènèhké apa waé sing awaké dhéwé butuhké, ta? 33  Wong-wong sing wis dipilih Gusti Allah dianggep bener karo Gusti Allah.+ Mula, sapa sing isa nudhuh wong-wong kuwi?+ 34  Sapa sing isa ngukum wong-wong kuwi? Ora ana, merga Kristus Yésus wis mati kanggo wong-wong kuwi lan wis diuripké manèh. Saiki dhèwèké ana ing sebelah tengené Gusti Allah,+ lan dhèwèké njaluk kanggo awaké dhéwé.+ 35  Apa ana sing isa nggawé Kristus ora sayang manèh karo awaké dhéwé?+ Nèk awaké dhéwé ngalami kesusahan, nduwé masalah, dianiaya, ora nduwé panganan, ora nduwé klambi,* ngadhepi bahaya, lan diancam nganggo pedhang,+ apa kuwi nggawé Kristus ora sayang manèh karo awaké dhéwé? 36  Kitab Suci ngomong ngéné, ”Merga aku ngabdi marang Njenengan, saben dina aku arep dipatèni. Aku dianggep kaya domba sing arep dibelèh.”+ 37  Ning, merga dibantu Kristus sing sayang karo awaké dhéwé, awaké dhéwé isa berhasil+ ngadhepi kuwi kabèh. 38  Aku yakin nèk ora ana sing isa nggawé Gusti Allah ora sayang manèh karo awaké dhéwé, embuh kuwi kematian, urip, malaékat, pamréntah, kuwasa, apa waé sing ana saiki, apa waé sing bakal ana sukmbèn,+ 39  kabèh sing ana ing ndhuwur, kabèh sing ana ing ngisor, utawa ciptaan liyané. Ora ana sing isa nggawé Gusti Allah ora sayang manèh karo awaké dhéwé. Rasa sayangé kuwi diduduhké liwat Kristus Yésus, Gustiné awaké dhéwé.

Katrangan Tambahan

Utawa ”dadi kaya manungsa sing dosa”.
Lit.: ”badanmu sing isa mati”.
Kata Ibrani utawa Aram sing artiné ”Bapak”.
Utawa ”mènèhi kesaksian karo atiné awaké dhéwé”.
Lit.: ”éntuk hasil panèn pertama”.
Utawa ”mutuské sakdurungé”.
Lit.: ”wuda”.