Unang Hari 9:1-28

  • Si Jehova nagpakita pag-usab kang Solomon (1-9)

  • Regalo ni Solomon kang Hiram (10-14)

  • Lainlaing proyekto ni Solomon (15-28)

9  Pagkahuman gayod ug tukod ni Solomon sa balay ni Jehova, sa balay* sa hari,+ ug sa tanang gitinguha ni Solomon nga buhaton,+  si Jehova nagpakita kang Solomon sa ikaduhang higayon, sama sa iyang pagpakita kaniya sa Gabaon.+  Si Jehova miingon: “Nadungog nako ang imong pag-ampo ug ang imong hangyo kanako alang sa pabor. Akong gibalaan kining balaya nga imong gitukod pinaagi sa pagbutang sa akong ngalan diha niini hangtod sa hangtod,+ ug ang akong mga mata ug ang akong kasingkasing kanunayng maanaa niini.+  Ug ikaw, kon molakaw ka sa akong atubangan sama sa paglakaw ni David nga imong amahan,+ uban ang integridad sa kasingkasing+ ug pagkamatarong,+ pinaagi sa pagbuhat sa tanan nakong gisugo kanimo,+ ug imong tumanon ang akong mga regulasyon ug mga hukom,+  akong palig-onon ang trono sa imong gingharian ibabaw sa Israel hangtod sa hangtod, sumala sa akong gisaad kang David nga imong amahan, nga nag-ingon, ‘Kanunay nga dunay kaliwat nimo nga maglingkod sa trono sa Israel.’+  Apan kon kamo ug ang inyong mga anak motalikod kanako ug dili ninyo tumanon ang akong mga sugo ug mga lagda nga akong gihatag kaninyo ug moalagad mo sa ubang mga diyos ug moyukbo kanila,+  akong paphaon ang Israel gikan sa nawong sa yuta nga akong gihatag kanila,+ ug ang balay nga gibalaan nako alang sa akong ngalan akong isalikway,+ ug ang Israel mahimong talamayon* ug biaybiayon sa tanang katawhan.+  Ug kining balaya mahimong kagun-oban.+ Ang tanang moagi niini motutok sa kahibulong ug motamay,* ‘Nganong gibuhat kini ni Jehova niining yutaa ug niining balaya?’+  Unya sila moingon, ‘Tungod kini kay sila mibiya kang Jehova nga ilang Diyos, kinsa nagpagawas sa ilang mga katigulangan gikan sa yuta sa Ehipto, ug sila nagbaton ug ubang mga diyos ug nangyukbo ug nag-alagad kanila. Kini ang hinungdan nga gipadangat ni Jehova kanila kining tanan nga katalagman.’”+ 10  Gitukod ni Solomon ang duha ka balay, ang balay ni Jehova ug ang balay* sa hari, sulod sa 20 ka tuig.+ 11  Si Haring Hiram+ sa Tiro nagtagana kang Solomon ug mga kahoy nga sedro ug junipero ug mga bulawan sumala sa iyang gikinahanglan,+ ug gihatagan ni Haring Solomon si Hiram ug 20 ka siyudad sa yuta sa Galilea. 12  Busa si Hiram migikan sa Tiro aron tan-awon ang mga siyudad nga gihatag ni Solomon kaniya, apan wala siya malipay niini.* 13  Siya miingon: “Unsa man ning mga siyudara nga imong gihatag kanako, akong igsoon?” Busa kini gitawag nga Yuta sa Cabul* hangtod niining adlawa. 14  Sa kasamtangan, gipadalhan ni Hiram ang hari ug 120 ka talanton* nga bulawan.+ 15  Kini ang asoy niadtong mga gipailalom ni Haring Solomon sa pinugos nga pagtrabaho+ aron tukoron ang balay ni Jehova,+ ang iyang kaugalingong balay,* ang Bungdo,*+ ang paril sa Jerusalem, ang Hazor,+ ang Megido,+ ug ang Gezer.+ 16  (Ang Paraon nga hari sa Ehipto misulong ug giilog ang Gezer ug gisunog kini, ug gipatay usab niya ang mga Canaanhon+ nga nagpuyo sa siyudad. Ug gihatag niya kini ingong panamilit nga gasa* sa iyang anak,+ nga asawa ni Solomon.) 17  Gitukod* ni Solomon ang Gezer, Ubos nga Bet-horon,+ 18  Baalat,+ ug ang Tamar sa kamingawan, nga sakop sa iyang teritoryo, 19  ingon man ang tanang siyudad nga tipiganan ni Solomon, ang mga siyudad sa mga karo,+ ang mga siyudad alang sa mga mangangabayo, ug bisan unsa nga gustong tukoron ni Solomon sa Jerusalem, sa Lebanon, ug sa tanang yuta nga sakop niya. 20  Kon bahin sa tanang katawhan nga nahibilin sa mga Amorihanon, Hitihanon, Perizihanon, Hivihanon, ug Jebusihanon,+ nga dili bahin sa katawhan sa Israel,+ 21  ang ilang mga kaliwat nga nahibilin sa nasod​—⁠kadtong wala laglaga sa mga Israelinhon⁠—​gipailalom ni Solomon sa pinugos nga pagtrabaho ingong mga ulipon hangtod niining adlawa.+ 22  Apan walay usa sa mga Israelinhon ang gihimo ni Solomon nga ulipon,+ kay sila iyang mga manggugubat, mga alagad, mga prinsipe, luyoluyong mga komandante, ug mga pangulo sa iyang mga magkakaro ug mangangabayo. 23  Dunay 550 ka pangulo sa mga tigdumala sa buluhaton ni Solomon, ang mga porman sa mga trabahador.+ 24  Apan ang anak sa Paraon+ mibalhin gikan sa Siyudad ni David+ ngadto sa iyang balay nga gitukod sa hari alang kaniya; unya gitukod niya ang Bungdo.*+ 25  Katulo sa usa ka tuig,+ si Solomon magtanyag ug mga halad nga sinunog ug mga halad sa panag-ambit diha sa halaran nga iyang gihimo alang kang Jehova+ ug maghimog gipaaso nga halad diha sa halaran nga diha sa atubangan ni Jehova, ug natapos niya ang balay.+ 26  Si Haring Solomon naghimo usab ug daghang barko sa Ezion-geber,+ nga duol sa Elot, sa baybayon sa Pulang Dagat sa yuta sa Edom.+ 27  Gipadala ni Hiram ang iyang mga alagad, eksperyensiyadong mga marinero, uban ang daghang barko+ aron mag-alagad uban sa mga alagad ni Solomon. 28  Sila nangadto sa Opir+ ug nakakuha didto ug 420 ka talanton nga bulawan ug gidala kini kang Haring Solomon.

Mga Footnote

O “palasyo.”
Literal, “panultihon.”
Literal, “motaghoy ug moingon.”
O “palasyo.”
Literal, “kini dili maayo sa iyang mga mata.”
O posible, “Yuta nga Walay Pulos.”
Ang usa ka talanton katumbas sa 34.2 kilos. Tan-awa ang Apendise B14.
O “palasyo.”
O “Milo.” Hebreohanong pulong nga nagkahulogang “tinambak.”
O “regalo sa kasal; bugay.”
O “Gipalig-on.”
O “Milo.” Hebreohanong pulong nga nagkahulogang “tinambak.”