Unang Hari 15:1-34

  • Si Abiam, hari sa Juda (1-8)

  • Si Asa, hari sa Juda (9-24)

  • Si Nadab, hari sa Israel (25-32)

  • Si Baasa, hari sa Israel (33, 34)

15  Sa ika-18 nga tuig sa pagmando ni Haring Jeroboam+ nga anak ni Nebat, si Abiam nahimong hari sa Juda.+  Tulo ka tuig siyang nagmando sa Jerusalem. Ang iyang inahan mao si Maaca+ nga apo ni Abisalom.  Siya misubay sa tanang sala sa iyang amahan, ug ang iyang kasingkasing dili bug-os* kang Jehova nga iyang Diyos, dili sama sa kasingkasing ni David nga iyang katigulangan.  Apan tungod kang David,+ si Jehova nga iyang Diyos naghatag kaniyag lampara diha sa Jerusalem+ pinaagi sa pagtudlo sa iyang anak ingong hari sunod kaniya ug sa pagtugot nga padayong maglungtad ang Jerusalem.  Kay si David nagbuhat kon unsay husto sa mga mata ni Jehova, ug wala siya motipas sa tanan Niyang gisugo kaniya sa tibuok niyang kinabuhi, gawas lang sa iyang gihimo kang Urias nga Hitihanon.+  Ug dihay paggubatay tali kang Rehoboam ug Jeroboam sa tibuok niyang kinabuhi.+  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Abiam, ang tanan niyang gibuhat, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Juda?+ Diha poy paggubatay tali kang Abiam ug Jeroboam.+  Unya si Abiam mipahulay sa kamatayon,* ug ila siyang gilubong sa Siyudad ni David; ug si Asa nga iyang anak+ nahimong hari puli kaniya.+  Sa ika-20 nga tuig sa pagmando ni Haring Jeroboam sa Israel, si Asa nagsugod sa pagmando sa Juda. 10  Siya nagmando sa Jerusalem sulod sa 41 ka tuig. Ang iyang apohang babaye mao si Maaca+ nga apo ni Abisalom. 11  Gibuhat ni Asa kon unsay husto sa mga mata ni Jehova,+ sama ni David nga iyang katigulangan. 12  Iyang gipapahawa ang mga lalaking pampam* sa templo gikan sa yuta+ ug giwagtang ang tanang makaluod nga idolo* nga gihimo sa iyang mga katigulangan.+ 13  Gitangtang pa gani niya si Maaca+ nga iyang apohan gikan sa pagkarayna,* kay siya naghimog makaluod nga idolo alang sa pagsimba sa sagradong poste.* Giputol ni Asa ang iyang makaluod nga idolo+ ug gisunog kini sa Walog sa Kidron.+ 14  Apan ang tag-as nga dapit wala kuhaa.+ Bisan pa niana, ang kasingkasing ni Asa bug-os* kang Jehova sa tibuok niyang kinabuhi. 15  Ug ang mga butang nga gibalaan niya ug sa iyang amahan iyang gidala ngadto sa balay ni Jehova​—⁠plata, bulawan, ug lainlaing galamiton.+ 16  Si Asa ug Baasa+ nga hari sa Israel kanunayng maggubatay. 17  Busa si Haring Baasa sa Israel misulong sa Juda ug iyang gitukod* ang Rama+ aron walay makagula o makasulod sa teritoryo ni Haring Asa sa Juda.+ 18  Busa gikuha ni Asa ang tanang plata ug bulawan nga nahibilin sa mga tipiganag bahandi sa balay ni Jehova ug sa mga tipiganag bahandi sa balay* sa hari ug gitugyan kini ngadto sa iyang mga alagad. Unya gipadala kini ni Haring Asa ngadto kang Ben-hadad nga anak ni Tabrimon nga anak ni Hezion, ang hari sa Sirya,+ nga nagpuyo sa Damasco, nga nag-ingon: 19  “Kitang duha dunay kasabotan,* ug duna usay kasabotan ang atong mga amahan. Ako nagpadala kanimog regalo nga plata ug bulawan. Karon bungkaga ang inyong kasabotan* ni Haring Baasa sa Israel, aron moatras siya gikan kanako.” 20  Si Ben-hadad namati kang Haring Asa ug nagpadalag mga pangulo sa iyang kasundalohan batok sa mga siyudad sa Israel, ug ilang gisakop ang Ijon,+ Dan,+ Abel-bet-maaca, ang tibuok Kineret, ug ang tibuok yuta sa Neptali. 21  Pagkadungog ni Baasa bahin niini, iya dayong giundangan ang pagtukod* sa Rama ug siya nagpadayon sa pagpuyo sa Tirza.+ 22  Unya gipatawag ni Haring Asa ang tibuok Juda ug gipanguha nila ang mga bato ug mga kahoy sa Rama nga gigamit ni Baasa sa pagtukod, ug gigamit kini ni Haring Asa sa pagtukod* sa Geba+ sa Benjamin, ug Mizpa.+ 23  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Asa, ang tanan niyang dagkong mga buhat ug ang tanan niyang gihimo ug ang mga siyudad nga iyang gitukod,* dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Juda? Apan sa natigulang na, siya nag-antos ug sakit sa tiil.+ 24  Unya si Asa mipahulay sa kamatayon* ug gilubong sa Siyudad ni David nga iyang katigulangan; ug si Jehosapat+ nga iyang anak nahimong hari puli kaniya. 25  Si Nadab+ nga anak ni Jeroboam nahimong hari sa Israel sa ikaduhang tuig sa pagmando ni Haring Asa sa Juda, ug siya nagmando sa Israel sulod sa duha ka tuig. 26  Siya padayong nagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova ug nagsubay sa dalan sa iyang amahan+ ug sa sala niini nga nahimong hinungdan nga nakasala ang Israel.+ 27  Nakigkunsabo batok kaniya si Baasa nga anak ni Ahias sa panimalay ni Isacar, ug gipatay siya ni Baasa didto sa Gibeton,+ nga sakop sa mga Filistehanon, samtang gilikosan ni Nadab ug sa tibuok Israel ang Gibeton. 28  Busa gipatay siya ni Baasa sa ikatulong tuig sa pagmando ni Haring Asa sa Juda ug nahimo siyang hari puli kaniya. 29  Ug pagkahimo gayod niyang hari, iyang gipamatay ang tibuok panimalay ni Jeroboam. Wala siyay gipabiling buhi nga sakop ni Jeroboam; sila iyang gipuo sumala sa giingon ni Jehova pinaagi sa iyang alagad nga si Ahias nga Shilonhon.+ 30  Tungod kini sa mga sala ni Jeroboam ug sa iyang mga sala nga nahimong hinungdan nga nakasala ang Israel ug tungod kay iyang gipasuko pag-ayo si Jehova nga Diyos sa Israel. 31  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Nadab, ang tanan niyang gibuhat, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Israel? 32  Ug kanunayng maggubatay si Asa ug Haring Baasa sa Israel.+ 33  Sa ikatulong tuig sa pagmando ni Haring Asa sa Juda, si Baasa nga anak ni Ahias nahimong hari sa Tirza ibabaw sa tibuok Israel ug siya nagmando sulod sa 24 ka tuig.+ 34  Apan siya padayong nagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ ug siya misubay sa dalan ni Jeroboam ug sa sala niini nga nahimong hinungdan nga nakasala ang Israel.+

Mga Footnote

O “dili bug-os ug debosyon.”
O “mipahulay uban sa iyang mga katigulangan.”
Tan-awa sa Glossary.
Ang Hebreohanong termino mahimong nalangkit sa “kinalibang” ug gigamit sa pagtamay.
O “pagkahimong mahal nga ginang.”
Tan-awa sa Glossary.
O “bug-os ug debosyon.”
O “gipalig-on; gitukod pag-usab.”
O “palasyo.”
O “pakigsaad.”
O “pakigsaad.”
O “pagpalig-on; pagtukod pag-usab.”
O “pagpalig-on; pagtukod pag-usab.”
O “gipalig-on; gitukod pag-usab.”
O “mipahulay uban sa iyang mga katigulangan.”