Unang Hari 10:1-29

  • Rayna sa Sheba miduaw kang Solomon (1-13)

  • Daghang bahandi ni Solomon (14-29)

10  Karon ang rayna sa Sheba nakabalita bahin kang Solomon maylabot sa ngalan ni Jehova,+ busa siya miadto sa pagsulay kaniya pinaagig lisod kaayong mga pangutana.*+  Siya miabot sa Jerusalem nga giubanan ug makapahinganghang panon,+ uban ang mga kamelyo nga gikargahag lana sa balsamo+ ug daghan kaayong bulawan ug bililhong mga bato. Siya miadto kang Solomon ug nakigsulti kaniya bahin sa tanan nga anaa sa iyang kasingkasing.  Unya gitubag ni Solomon ang tanan niyang pangutana. Bisan unsay iyang gipangutana, wala gayod malisdi ang hari sa pagpatin-aw niini kaniya.  Dihang nakita sa rayna sa Sheba ang tanang kaalam ni Solomon,+ ang balay nga iyang gitukod,+  ang pagkaon diha sa iyang lamesa,+ ang pagkapahimutang sa iyang mga alagad sa ilang lingkoranan, ang pag-alagad sa iyang mga tigsilbi ug ang ilang besti, ang iyang mga tig-ipis,* ug ang iyang mga halad nga sinunog nga regular niyang gihalad diha sa balay ni Jehova, siya nahingangha pag-ayo.  Busa siya miingon sa hari: “Tinuod ang balita nga akong nadunggan didto sa akong yuta bahin sa imong mga kalamposan* ug sa imong kaalam.  Apan wala ko motuo sa mga balita hangtod nga mianhi ko ug nakita mismo kini. Ug ania! Wala ra sa katunga ang gisulti kanako. Nalabwan pa nimo ang kaalam ug kalamboan nga akong nabalitaan bahin kanimo.  Malipayon ang imong mga tawo, ug malipayon ang imong mga alagad nga kanunay nimong kauban, nga nagapamati sa imong kaalam!+  Madayeg unta si Jehova nga imong Diyos,+ kinsa may kalipay kanimo mao nga iya kang gibutang sa trono sa Israel. Tungod sa walay paglubad nga gugma ni Jehova alang sa Israel, iya kang gitudlo ingong hari sa pagpatuman sa hustisya ug pagkamatarong.” 10  Unya iyang gihatagan ang hari ug 120 ka talanton* nga bulawan ug daghan kaayong lana sa balsamo+ ug bililhong mga bato.+ Maylabot sa lana sa balsamo nga gihatag sa rayna sa Sheba kang Haring Solomon, wala nay sama niini ka daghan nga gidala didto. 11  Ang daghang barko ni Hiram nga nagdalag bulawan gikan sa Opir+ nagdala usab gikan sa Opir ug mga kahoyng algum+ nga daghan kaayo, ingon man bililhong mga bato.+ 12  Ang hari naghimog mga tukod gikan sa mga kahoyng algum alang sa balay ni Jehova ug alang sa balay* sa hari, ingon man mga alpa ug dekuwerdas nga mga instrumento alang sa mga mag-aawit.+ Wala nay ingon niini nga mga kahoyng algum nga gidala o nakita didto hangtod niining adlawa. 13  Gihatag usab ni Haring Solomon sa rayna sa Sheba ang tanan niyang gitinguha ug gihangyo, gawas pa sa iyang gihatag kaniya tungod sa iyang pagkamanggihatagon.* Human niana siya migikan ug mipauli sa iyang yuta, uban ang iyang mga alagad.+ 14  Ug ang gibug-aton sa bulawan nga madawat ni Solomon sa usa ka tuig maoy 666 ka talanton nga bulawan,+ 15  gawas pa nianang gikan sa nagapanawng mga negosyante ug sa ganansiya sa uban pang negosyante ug gikan sa tanang hari sa mga Arabo ug sa mga gobernador sa yuta. 16  Si Haring Solomon naghimog 200 ka dagkong taming nga sinubong nga bulawan+ (600 ka siklo* nga bulawan ang gibutang sa matag taming)+ 17  ug 300 ka gagmayng taming* nga sinubong nga bulawan (tulo ka mina* nga bulawan ang gibutang sa matag gamayng taming). Unya gibutang kini sa hari didto sa Balay sa Lasang sa Lebanon.+ 18  Ang hari naghimo usab ug dakong trono nga garing*+ ug gihaklapan kinig dinalisay nga bulawan.+ 19  Dihay unom ka ang-ang paingon sa trono, ug ang trono dunay lingin nga atop-atop sa luyo niini, ug dihay mga patonganan sa bukton sa isigkakilid sa lingkoranan, ug duha ka leyon+ ang nagbarog tapad sa mga patonganan sa bukton. 20  Ug dihay 12 ka leyon nga nagbarog sa unom ka ang-ang, usa sa isigkakilid sa unom ka ang-ang. Walay laing gingharian ang nakahimo ug sama niini. 21  Ang tanang imnanan ni Haring Solomon hinimo sa bulawan, ug ang tanang galamiton sa Balay sa Lasang sa Lebanon+ hinimo sa purong bulawan. Walay butang nga hinimo sa plata, kay ang plata giisip nga walay bili sa mga adlaw ni Solomon.+ 22  Tungod kana kay ang hari dunay daghang barko sa Tarsis+ uban sa daghang barko ni Hiram. Kausa sa matag tulo ka tuig, ang daghang barko sa Tarsis modunggo nga may kargang mga bulawan, plata, garing,+ aliwas, ug peacock.* 23  Busa si Haring Solomon milabaw sa tanang hari sa yuta sa bahandi+ ug kaalam.+ 24  Ug ang katawhan sa tibuok yuta gustong moadto kang* Solomon aron maminaw sa iyang kaalam nga gihatag sa Diyos kaniya.+ 25  Ang matag usa kanila magdalag gasa​—⁠mga butang nga gama sa plata, mga butang nga gama sa bulawan, mga besti, mga hinagiban, lana sa balsamo, mga kabayo, ug mga mula⁠—​ug ginabuhat kini tuigtuig. 26  Ug si Solomon nagpadayon sa pagtigom ug mga karo ug mga kabayo;* siya dunay 1,400 ka karo ug 12,000 ka kabayo,*+ ug iya kining gibutang sa mga siyudad sa mga karo ug sa Jerusalem duol sa hari.+ 27  Ang hari nakabaton ug plata sa Jerusalem nga sama ka daghan sa mga bato, ug kahoyng sedro nga sama ka daghan sa mga kahoyng sikomoro sa Sepela.+ 28  Ang mga kabayo ni Solomon gipalit gikan sa Ehipto, ug ang mga negosyante sa hari mamalit ug mga kabayo nga dinaghan.*+ 29  Ang matag karo nga gikan sa Ehipto mokantidad ug 600 ka pirasong plata, ug ang usa ka kabayo mokantidad ug 150; unya ila kining ibaligya sa tanang hari sa mga Hitihanon+ ug sa mga hari sa Sirya.

Mga Footnote

O “pinaagig mga tigmo.”
Opisyal sa palasyo nga tigsilbig bino o ubang ilimnon sa hari.
O “pulong.”
Ang usa ka talanton katumbas sa 34.2 kilos. Tan-awa ang Apendise B14.
O “palasyo.”
Literal, “sumala sa kamot ni Haring Solomon.”
Ang usa ka siklo katumbas sa 11.4 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.
Sagad, dala kini sa mga magpapana.
Sa Hebreohanong Kasulatan, ang usa ka mina katumbas sa 570 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.
Iningles, ivory.
O “paboreyal.”
Literal, “nangita sa nawong ni.”
O “mangangabayo.”
O “mangangabayo.”
O posible, “gikan sa Ehipto ug gikan sa Kue; ang mga negosyante sa hari mamalit niini sa Kue,” nga lagmit nagtumong sa Cilicia.