Unang Hari 7:1-51

  • Mga tinukod sa palasyo ni Solomon (1-12)

  • Si Hiram mitabang kang Solomon (13-47)

    • Duha ka haligi nga tumbaga (15-22)

    • Dagatdagat nga hinulma nga metal (23-26)

    • Napulo ka kareton ug mga kawakawa nga tumbaga (27-39)

  • Mga galamiton nga bulawan natapos (48-51)

7  Si Solomon nagtukod ug kaugalingon niyang balay.*+ Nahuman niya kini sulod sa 13 ka tuig.+  Ug iyang gitukod ang Balay sa Lasang sa Lebanon+ nga 100 ka maniko* ang gitas-on, 50 ka maniko ang gilapdon, ug 30 ka maniko ang gihabogon. Kini dunay upat ka laray sa mga haligi nga sedro; ug dihay mga sagbayan nga sedro+ ibabaw sa mga haligi.  Kini gihaklapag sedro diha sa ibabaw sa mga parulos nga nagpatong sa mga haligi; 45 kini tanan, 15 matag laray.  Dihay tulo ka laray sa mga bentana nga may mga hamba, ug ang matag bentana may kaatbang nga bentana sa tulo ka laray.  Ang tanang pultahan ug mga haligi sa pultahan dunay mga hamba nga eskuwalado,* sama sa mga bentana nga nag-atbangay sa tulo ka laray.  Ug iyang gitukod ang Portiko sa mga Haligi nga 50 ka maniko ang gitas-on ug 30 ka maniko ang gilapdon, ug diha pay laing portiko sa atubangan niini nga may atop ug mga haligi.  Gitukod usab niya ang Portiko sa Trono,+ diin siya maghukom​—⁠ang Portiko sa Paghukom+⁠—​ug gihaklapan nila kinig sedro gikan sa salog hangtod sa mga salagunting.  Ang balay* diin siya magpuyo, nga diha sa laing hawanan,+ distansiyag gamay sa Portiko, ug halos parehas ang pagkabuhat niini. Nagtukod usab siyag balay nga halos parehas niini nga Portiko alang sa anak sa Paraon, nga gipangasawa ni Solomon.+  Kining tanan, gikan sa pundasyon hangtod sa kinaibabwan sa bungbong, ug sa gawas hangtod sa dakong hawanan,+ gitukod gamit ang mahalong mga bato+ nga gisapsap sumala sa sukod ug gitabasan sa sulod ug sa gawas pinaagig gabas sa bato. 10  Ug ang gigamit sa pundasyon maoy mahalong mga bato nga dagko kaayo; ang ubang bato dunay sukod nga 10 ka maniko, ug ang uban 8 ka maniko. 11  Ug sa ibabaw niini dunay mahalong mga bato nga gisapsap sumala sa sukod ug duna poy kahoyng sedro. 12  Palibot sa dakong hawanan, dunay gihimong paril nga tulo ka laray nga sinapsapang mga bato nga gibutangag usa ka laray nga mga kahoyng sedro, sama sa paril sa sulod nga hawanan+ sa balay ni Jehova ug sa portiko* sa balay.+ 13  Unya gipaadtoan ni Haring Solomon si Hiram+ sa Tiro ug gipakuha siya. 14  Siya anak sa usa ka biyuda gikan sa tribo ni Neptali, ug ang iyang amahan maoy tigsalsal ug tumbaga nga taga-Tiro;+ ug siya hanas kaayo, daghag kahibalo,+ ug eksperyensiyado sa tanang buluhaton maylabot sa tumbaga.* Busa miadto siya kang Haring Solomon ug gihimo ang tanan niyang buluhaton. 15  Siya naghulmag duha ka haligi nga tumbaga;+ ang matag haligi 18 ka maniko ang gihabogon, ug nagkinahanglag 12 ka maniko nga pisi aron malibot ang matag usa sa duha ka haligi.+ 16  Ug naghimo siyag duha ka uloulo nga hinulmang tumbaga aron ipatong sa mga haligi. Ang usa ka uloulo lima ka maniko ang gihabogon, ug ang laing uloulo lima ka maniko ang gihabogon. 17  Ang uloulo sa matag haligi dunay ginambat nga may linubid nga mga kadena;+ pito sa usa ka uloulo ug pito sa laing uloulo. 18  Ug naghimo siyag mga disenyo nga pormag prutas nga granada nga duha ka laray libot sa usa ka ginambat sa pagtabon sa mga uloulo sa mga haligi; mao kanay iyang gibuhat sa duha ka uloulo. 19  Ang mga uloulo sa mga haligi sa portiko pormag lirio nga upat ka maniko ang gihabogon. 20  Kini nga mga parte sa mga uloulo anaa sa duha ka haligi, nga ibabaw lang sa tiyantiyan nga gitaoran sa ginambat; ug dihay 200 ka granada nga naglaray libot sa matag uloulo.+ 21  Gipahimutang niya ang mga haligi sa portiko sa templo.*+ Gipahimutang niya ang tuong* haligi ug gitawag kinig Jakin,* ug dayon gipahimutang niya ang walang* haligi ug gitawag kinig Boaz.*+ 22  Ug ang ibabaw sa mga haligi pormag lirio. Busa ang pagtrabaho sa mga haligi natapos. 23  Unya naghimo siyag Dagatdagat* nga hinulma nga metal.+ Lingin kini, ug 10 ka maniko ang diyametro sa baba niini ug 5 ka maniko ang gihabogon niini, ug nagkinahanglag 30 ka maniko nga pisi aron malibot kini.+ 24  Ug sa ubos sa baba niini dihay naglibot nga dekorasyon nga pormag mga pakwan,+ 10 sa matag usa ka maniko palibot sa Dagatdagat. Duha ka laray ang mga pakwan ug gilakip kini paghulma dihang giumol ang Dagatdagat. 25  Kini nagpatong sa 12 ka torong baka,+ 3 ang nag-atubang sa amihanan, 3 ang nag-atubang sa kasadpan, 3 ang nag-atubang sa habagatan, ug 3 ang nag-atubang sa sidlakan; ug ang Dagatdagat nagpatong kanila, ug silang tanan nagtalikdanay. 26  Ug ang gibag-on niini usa ka dapal;* ug ang baba niini sama pagkabuhat sa baba sa kopa, samag bulak nga lirio. Kini kasudlag 2,000 ka bath* nga tubig. 27  Unya naghimo siyag 10 ka kareton*+ nga tumbaga. Ang matag kareton upat ka maniko ang gitas-on, upat ka maniko ang gilapdon, ug tulo ka maniko ang gihabogon. 28  Ug ingon niini ang pagkabuhat sa mga kareton: Kini dunay mga palid nga gitaod diha sa mga balayan. 29  Ug diha sa mga palid dunay disenyo nga mga leyon,+ torong baka, ug kerubin,+ ug may ingon usab niana nga disenyo diha sa mga balayan. Sa ibabaw ug sa ubos sa mga leyon ug torong baka dunay pormag kuwentas nga mga dekorasyon. 30  Ug ang matag kareton dunay upat ka ligid nga tumbaga ug ehe nga tumbaga, ug sa upat ka kanto niini may mga tukod. Ilalom sa kawakawa may mga tukod nga gidekorasyonan ug pormag kuwentas nga gilakip sa paghulma. 31  Ang baba niini lingin ug anaa sa sulod sa korona nga may mga kinulit. Ang giladmon sa kawakawa maoy usa ka maniko; ang katibuk-ang gitas-on apil ang korona maoy usa ug tunga ka maniko. Ug ang mga palid niini sa kilid kuwadrado, dili lingin. 32  Ang upat ka ligid anaa sa ubos sa mga palid, ug ang mga tukod sa mga ligid gitaod sa kareton, ug ang gihabogon sa matag ligid maoy usa ka maniko ug tunga. 33  Ug ang pagkabuhat sa mga ligid maoy sama sa mga ligid sa karo. Ang mga tukod, yantas, rayos, ug pusod niini maoy hinulma nga metal. 34  Dihay upat ka tukod diha sa upat ka kanto sa matag kareton; ang mga tukod gilakip paghulma sa kareton. 35  Sa kinaibabwan sa kareton dihay lingin nga bayanan nga tunga sa maniko ang gihabogon, ug sa kinaibabwan sa kareton, ang mga kuwadro ug mga palid gilakip paghulma ingong bahin niini. 36  Ang mga kuwadro ug mga palid gikulitan niyag mga kerubin, leyon, ug kahoyng palma bisan diin nga may luna, ug kini gipalibotan ug dekorasyon nga pormag kuwentas.+ 37  Ingon niini ang iyang pagkabuhat sa 10 ka kareton;+ parehas tanan ang pagkahulma,+ sukod, ug porma. 38  Naghimo siyag 10 ka kawakawa nga tumbaga;+ ang matag usa kasudlag 40 ka bath. Ang matag kawakawa maoy upat ka maniko.* Dunay usa ka kawakawa sa matag usa sa 10 ka kareton. 39  Unya ang lima ka kareton iyang gibutang sa tuo sa balay ug ang lima sa wala sa balay, ug iyang gibutang ang Dagatdagat sa tuo sa balay, sa habagatan-sidlakan.+ 40  Gihimo usab ni Hiram+ ang mga kawakawa, mga pala,+ ug mga panaksan.+ Busa nahuman ni Hiram ang tanang buluhaton nga iyang gihimo alang kang Haring Solomon diha sa balay ni Jehova:+ 41  ang duha ka haligi+ ug ang pormag panaksan nga mga uloulo diha sa ibabaw sa duha ka haligi; ang duha ka ginambat+ sa pagtabon sa duha ka pormag panaksan nga uloulo nga diha sa ibabaw sa mga haligi; 42  ang 400 ka granada+ alang sa duha ka ginambat, duha ka laray sa mga disenyo nga pormag prutas nga granada alang sa matag ginambat, sa pagtabon sa duha ka pormag panaksan nga uloulo nga diha sa ibabaw sa duha ka haligi; 43  ang 10 ka kareton+ ug ang 10 ka kawakawa+ diha sa mga kareton; 44  ang Dagatdagat+ ug ang 12 ka torong baka sa ilalom sa Dagatdagat; 45  ug ang mga sudlanag abo, mga pala, mga panaksan, ug ang tanang galamiton nga gigama ni Hiram sa pinasinaw nga tumbaga alang kang Haring Solomon alang sa balay ni Jehova. 46  Kini gihulma sa hari sa mga hulmahan nga yutang kulonon diha sa distrito sa Jordan, taliwala sa Sucot ug Zaretan. 47  Wala na timbanga ni Solomon ang tanang galamiton kay daghan kaayo kini. Ang gibug-aton sa tumbaga wala mahibaloi tungod sa kadaghan.+ 48  Gihimo ni Solomon ang tanang galamiton alang sa balay ni Jehova: ang halaran+ nga bulawan; ang lamesa nga bulawan+ nga butanganan sa halad nga tinapay; 49  ang mga tangkawan*+ nga purong bulawan, lima sa tuo ug lima sa wala atubangan sa kinasulorang lawak; ug ang mga bulak,+ mga lampara, ug mga kimpit, nga gama sa bulawan;+ 50  ang mga kawakawa, mga pangpalong,+ mga panaksan, mga kopa,+ ug mga insensaryo,+ nga gama sa purong bulawan; ug ang mga tuyokanan alang sa mga pultahan sa sulod nga balay,+ nga mao, ang Labing Balaan, ug ang mga pultahan sa balay sa templo,+ nga gama sa bulawan. 51  Busa natapos ni Haring Solomon ang tanang buluhaton nga kinahanglan niyang himoon alang sa balay ni Jehova. Unya gipangsulod ni Solomon ang mga butang nga gibalaan ni David nga iyang amahan,+ ug iyang gibutang ang plata,* bulawan, ug ang mga galamiton ngadto sa mga tipiganag bahandi sa balay ni Jehova.+

Mga Footnote

O “palasyo.”
Ang usa ka maniko katumbas sa 44.5 sentimetros (17.5 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
O “rektanggulo.”
O “palasyo.”
Entrada sa atubangang bahin sa templo.
O “bronse,” dinhi ug sa uban pang bersikulo niini nga kapitulo.
O “habagatang.”
Posibleng kahulogan, “Sa Kusog.”
O “amihanang.”
Kahulogan, “Hinaot Tukoron Niya [ni Jehova] nga Lig-on.”
Dinhi nagtumong sa Balaan.
O “pondohanag tubig.”
Ang usa ka bath katumbas sa 22 litros (5.81 ka galon). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 7.4 sentimetros (2.9 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
O “kareton sa tubig.”
O “upat ka maniko ang diyametro.”
Iningles, lampstand.
Iningles, silver.