Unang Hari 21:1-29

  • Gusto kaayo ni Ahab ang ubasan ni Nabot (1-4)

  • Gimaniobra ni Jezebel nga mamatay si Nabot (5-16)

  • Mensahe ni Elias batok kang Ahab (17-26)

  • Si Ahab nagpaubos (27-29)

21  Human niini, dihay nahitabo maylabot sa ubasan ni Nabot nga Jezreelinhon; didto kini sa Jezreel,+ tapad sa palasyo ni Ahab nga hari sa Samaria.  Si Ahab miingon kang Nabot: “Ihatag kanako ang imong ubasan aron akong katamnan ug utanon, kay duol kini sa akong balay. Unya hatagan ka nakog mas maayong ubasan. O kon gusto ka, bayran na lang nako kini.”  Apan si Nabot miingon kang Ahab: “Dili mahimong ihatag nako kanimo ang panulondon gikan sa akong mga katigulangan, kay wala kini mahiuyon sa panglantaw ni Jehova.”+  Busa si Ahab mipauli sa iyang balay nga nagmugtok ug nagminghoy, kay si Nabot nga Jezreelinhon miingon kaniya: “Dili nako ihatag kanimo ang panulondon gikan sa akong mga katigulangan.” Unya siya mihigda sa iyang higdaanan nga naglingiw ug wala mokaon.  Ang iyang asawa nga si Jezebel+ miadto kaniya ug nangutana: “Nganong guol man kaayo ka* ug dili mokaon?”  Siya mitubag: “Kay giingnan nako si Nabot nga Jezreelinhon, ‘Akong paliton ang imong ubasan. O kon gusto ka, hatagan ka nakog laing ubasan.’ Apan siya miingon, ‘Dili nako ihatag kanimo ang akong ubasan.’”  Ang iyang asawa nga si Jezebel miingon: “Dili ba hari ka sa Israel? Bangon, kaon, ug ayaw nag kaguol. Akong ihatag kanimo ang ubasan ni Nabot nga Jezreelinhon.”+  Busa naghimo siyag mga sulat sa ngalan ni Ahab ug giselyohan kini sa selyo sa hari+ ug gipadala ngadto sa mga ansiyano+ ug sa mga halangdon sa siyudad diin nagpuyo si Nabot.  Siya miingon sa mga sulat: “Iproklamar ang usa ka pagpuasa, ug palingkora ninyo si Nabot atubangan sa katawhan. 10  Ug magpalingkod mo sa iyang atubangan ug duha ka tawong walay pulos, ug pasaksiha sila batok kaniya,+ nga magaingon, ‘Imong gitunglo ang Diyos ug ang hari!’+ Unya dad-a ninyo siya sa gawas ug batoa hangtod mamatay.”+ 11  Busa gihimo sa mga tawo sa iyang siyudad, ang mga ansiyano ug ang mga halangdon sa siyudad diin siya nagpuyo, kon unsay giingon sa mga sulat nga gipadala ni Jezebel kanila. 12  Giproklamar nila ang usa ka pagpuasa ug gipalingkod si Nabot atubangan sa katawhan. 13  Unya duha sa mga tawong walay pulos miabot ug milingkod sa iyang atubangan ug misaksi batok kang Nabot atubangan sa katawhan, nga nag-ingon: “Gitunglo ni Nabot ang Diyos ug ang hari!”+ Human niana ilang gidala siya sa gawas sa siyudad ug gibato hangtod namatay.+ 14  Karon sila nagpadalag mensahe ngadto kang Jezebel, nga nag-ingon: “Si Nabot gibato hangtod namatay.”+ 15  Pagkahibalo gayod ni Jezebel nga si Nabot gibato hangtod namatay, iyang giingnan si Ahab: “Lakaw, panag-iyaha ang ubasan ni Nabot nga Jezreelinhon+ nga dili niya gustong ibaligya kanimo, kay wala na si Nabot. Patay na siya.” 16  Pagkadungog gayod ni Ahab nga patay na si Nabot, si Ahab miadto sa ubasan ni Nabot nga Jezreelinhon aron panag-iyahon kini. 17  Apan si Elias+ nga Tisbihanon nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon: 18  “Lakaw, adtoa sa Samaria si Ahab nga hari sa Israel.+ Atua siya sa ubasan ni Nabot. Miadto siya didto aron panag-iyahon kini. 19  Sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Mipatay ba kag tawo+ ug giilog ang yuta niini?”’+ Unya sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugo ni Nabot, didto tilaan sa mga iro ang imo mismong dugo.”’”+ 20  Si Ahab miingon kang Elias: “Nasakpan gyod ko nimo, kaaway ko!”+ Siya mitubag: “Nasakpan gyod ka nako. ‘Kay determinado ka* sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ 21  magpahinabo kog katalagman kanimo, ug ako kang silhigon sa bug-os ug akong puohon ang tanang lalaki* sa panimalay ni Ahab,+ lakip ang mga walay mahimo ug mga huyang sa Israel.+ 22  Ug himoon nako ang imong panimalay nga sama sa panimalay ni Jeroboam+ nga anak ni Nebat ug sama sa panimalay ni Baasa+ nga anak ni Ahias, kay imo kong gipasuko ug nahimo kang hinungdan nga nakasala ang Israel.’ 23  Bahin usab kang Jezebel, si Jehova miingon: ‘Kan-on sa mga iro si Jezebel diha sa usa ka luna sa yuta sa Jezreel.+ 24  Si bisan kinsa nga sakop ni Ahab nga mamatay sa siyudad kan-on sa mga iro, ug si bisan kinsa nga mamatay sa uma kan-on sa mga langgam sa kalangitan.+ 25  Wala pa gyoy usa nga sama kang Ahab,+ nga determinado* sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova, kay gihulhogan siya ni Jezebel nga iyang asawa.+ 26  Siya migawi nga dulumtanan kaayo pinaagi sa pagsunod sa makaluod nga mga idolo,* sama sa tanang gihimo sa mga Amorihanon, nga gipang-abog ni Jehova sa atubangan sa mga Israelinhon.’”+ 27  Pagkadungog gayod ni Ahab niini, gigisi niya ang iyang mga besti ug nagsul-ob ug sakong panapton; ug siya nagpuasa ug padayong naghigda nga nagsul-ob ug sakong panapton ug naglakaw nga masulub-on. 28  Unya si Elias nga Tisbihanon nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon: 29  “Nakita ba nimo kon giunsa ni Ahab pagpaubos ang iyang kaugalingon tungod sa akong giingon?+ Kay siya nagpaubos sa akong atubangan, dili nako ipahinabo ang katalagman samtang buhi pa siya. Ipahinabo nako ang katalagman sa iyang panimalay sa mga adlaw sa iyang anak.”+

Mga Footnote

Literal, “ang imong espiritu.”
Literal, “gibaligya nimo ang imong kaugalingon.”
Literal, “si bisan kinsa nga nagapangihi sa paril.” Sa Hebreohanon, kini maoy pagyubit nga nagtumong sa mga lalaki.
Literal, “gibaligya ang iyang kaugalingon.”
Ang Hebreohanong termino mahimong nalangkit sa “kinalibang” ug gigamit sa pagtamay.