An Ikaduha nga Libro han mga Cronicas 9:1-31

  • Rayna han Sheba binisita kan Solomon (1-12)

  • Bahandi ni Solomon (13-28)

  • Kamatayon ni Solomon (29-31)

9  Yana an rayna han Sheba+ nakabati han sumat mahitungod kan Solomon, salit kinadto hiya ha Jerusalem basi sarihan hi Solomon pinaagi hin magkuri nga mga pakiana.* May kaupod hiya nga magarbo gud nga parada, upod an mga kamelyo nga may karga nga lana han balsamo ngan damu hinduro nga bulawan+ ngan marahalon nga mga bato. Kinadto hiya kan Solomon ngan nagpakiana ha iya mahitungod han ngatanan nga butang nga karuyag niya mahibaroan.+  Katapos, ginbaton ni Solomon an ngatanan niya nga pakiana. Waray gud bisan ano hito nga diri maaram hi* Solomon; iginsumat niya ha iya an ngatanan.  Han nakita han rayna han Sheba an kinaadman ni Solomon,+ an balay nga iya gintukod,+  an pagkaon ha iya lamesa,+ an pagkaorganisar han pangalingkod han iya mga opisyal, an pagserbi han iya mga paraserbi ngan an ira sul-ot, an iya mga paraserbi hin irimnon ngan an ira sul-ot, ngan an iya mga halad nga sinunog nga regular nga iya iginhahalad ha balay ni Jehova,+ duro gud an iya kahipausa.*  Salit nagsiring hiya ha hadi: “Tinuod an sumat nga akon nabatian ha akon kalugaringon nga tuna mahitungod han imo mga kalamposan* ngan mahitungod han imo kinaadman.  Pero waray ako tumoo ha mga sumat tubtob nga kinanhi ako ngan nakita ito han akon mismo mga mata.+ Ngan kitaa! waray ngani magkatunga han imo daku nga kinaadman an iginsumat ha akon.+ Mas labaw ka pa gud han sumat nga akon nabatian.+  Malipayon an imo mga tawo, ngan malipayon an imo mga surugoon nga natindog pirme ha imo atubangan, nga namamati han imo kinaadman!  Hinaot pagdayawon hi Jehova nga imo Dios, nga nalipay ha imo pinaagi ha pagbutang ha imo ha iya trono sugad nga hadi para kan Jehova nga imo Dios. Kay an imo Dios nahigugma ha Israel,+ basi pahinaboon ito nga magpadayon ha kadayonan, ginpili ka niya nga magmando hito sugad nga hadi basi magpadapat hin hustisya ngan katadongan.”  Katapos, iya gintagan an hadi hin 120 ka talanton* nga bulawan+ ngan damu hinduro nga lana han balsamo ngan marahalon nga mga bato. Waray na gud sugad hito nga lana han balsamo nga gindara pariho han iginhatag han rayna han Sheba kan Hadi Solomon.+ 10  Dugang pa, an mga surugoon ni Hiram ngan an mga surugoon ni Solomon nga nagdara hin bulawan tikang ha Ofir+ nagdara liwat hin mga kahoy nga algum ngan marahalon nga mga bato.+ 11  Tikang ha mga kahoy nga algum, naghimo an hadi hin mga hagdan para ha balay ni Jehova+ ngan para ha balay* han hadi,+ sugad man hin mga arpa ngan mga instrumento nga may kwerdas para ha mga parakanta.+ Waray gud sugad hito nga nakita tikang pa hadto ha tuna han Juda. 12  Iginhatag liwat ni Hadi Solomon ha rayna han Sheba an bisan ano nga iya ginhingyap ngan ginhangyo, mas damu pa* han iya gindara para ha hadi. Katapos, linakat hiya ngan binalik ha iya kalugaringon nga tuna, upod an iya mga surugoon.+ 13  Ngan an kabug-aton han bulawan nga naabot kan Solomon ha usa ka tuig nagkantidad hin 666 ka talanton nga bulawan,+ 14  gawas pa ito han gindara han mga negosyante ngan han mga parabaligya ngan han ngatanan nga hadi han mga Arabo ngan han mga gobernador ha tuna nga nagdara hin bulawan ngan silber ngadto kan Solomon.+ 15  Hi Hadi Solomon naghimo hin 200 nga dagku nga taming nga bulawan nga ginhaloan hin iba nga metal+ (600 ka sekel* nga bulawan nga ginhaloan hin iba nga metal an gin-gamit ha kada taming)+ 16  ngan 300 nga gudtiay nga taming* nga bulawan nga ginhaloan hin iba nga metal (tulo ka mina* nga bulawan an gin-gamit ha kada gutiay nga taming). Katapos, iginbutang ito han hadi didto ha Balay ha Kagurangan han Lebanon.+ 17  Naghimo liwat an hadi hin daku nga trono nga marpil* ngan ginhaklapan ito hin puro nga bulawan.+ 18  May unom nga balitang tipakadto ha trono, ngan may bulawan nga tungtongan han mga tiil nga nakasumpay ha trono, ngan may mga tungbawan han kamot ha paluyoluyo han lingkoran, ngan may duha nga estatwa han leon+ nga natindog ha ligid han mga tungbawan han kamot. 19  Ngan may 12 nga estatwa han leon+ nga natindog ha unom nga balitang, usa ha kada kataposan han unom nga balitang. Waray iba nga ginhadian nga naghimo hin pariho hito. 20  An ngatanan nga irimnan ni Hadi Solomon hinimo ha bulawan, ngan an ngatanan nga garamiton ha Balay ha Kagurangan han Lebanon hinimo ha puro nga bulawan. Waray bisan ano nga hinimo ha silber, kay ha mga adlaw ni Solomon gintatagad nga waray bili an silber.+ 21  Kay an mga barko han hadi napakadto ha Tarsis+ upod an mga surugoon ni Hiram.+ Makausa ha kada tulo ka tuig, an mga barko han Tarsis naduong nga may karga nga bulawan ngan silber, marpil,+ mga unggoy, ngan mga paboreal. 22  Salit hi Hadi Solomon mas labaw kay han ngatanan nga iba pa nga hadi ha tuna ha karikohan ngan kinaadman.+ 23  Ngan an mga hadi ha bug-os nga tuna karuyag makigkita kan* Solomon basi mapamatian an iya kinaadman nga iginbutang ha iya kasingkasing han tinuod nga Dios.+ 24  Kada tagsa ha ira nagdadara hin regalo—mga gamit nga silber, mga gamit nga bulawan, mga bado,+ mga gamit nga pan-girra, lana han balsamo, mga kabayo, ngan mga mula*—ngan nagpadayon ini ha kada tuig. 25  Ngan hi Solomon may 4,000 nga kwadra para ha iya mga kabayo ngan mga karuwahe ngan 12,000 nga kabayo,*+ ngan iya ito iginbutang ha mga syudad para han mga karuwahe nga hirani ha hadi ha Jerusalem.+ 26  Ngan nagmando hiya ha ngatanan nga hadi tikang ha Salog* ngadto ha tuna han mga Filisteo ngan ha tubtoban han Ehipto.+ 27  An silber ha Jerusalem ginhimo han hadi nga magin sugad kadamu han mga bato, ngan an kahoy nga sedro magin sugad kadamu han mga kahoy nga sikomoro ha Sefela.+ 28  Ngan nagdadara hira hin mga kabayo ngadto kan Solomon tikang ha Ehipto+ ngan tikang ha ngatanan nga iba pa nga lugar. 29  Mahitungod han iba pa nga bahin han kasaysayan ni Solomon,+ tikang ha tinikangan tubtob ha kataposan, diri ba iginsurat ito kaupod han mga pulong ni Nathan+ nga propeta, ha tagna ni Ahias+ nga Shilonita, ngan ha rekord han mga bisyon ni Iddo+ nga parasumat hin bisyon may kalabotan kan Jeroboam+ nga anak ni Nebat? 30  Hi Solomon naghadi ha Jerusalem ha bug-os nga Israel hin 40 ka tuig. 31  Katapos, hi Solomon pinahuway kaupod han iya mga kaapoy-apoyan. Salit iginlubong nira hiya ha Syudad ni David nga iya tatay;+ ngan an iya anak nga hi Rehoboam an nagin hadi kasaliwan niya.+

Mga footnote

O “pinaagi hin mga patigo.”
Lit., “Waray gud natatago tikang kan.”
Lit., “nawarayan hiya hin espiritu.”
O “mga pulong.”
An usa ka talanton katugbang han 34.2 kg. Kitaa an Ap. B14.
O “palasyo.”
O posible nga “dugang pa han mga regalo nga katugbang han kantidad.”
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
Gutiay nga taming nga agsob dad-on han mga parapamana.
An usa ka mina ha Hebreo nga Kasuratan katugbang han 570 g. Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Glossary.
Lit., “karuyag makita an nawong ni.”
An Hebreo nga pulong nagtutudlok ha anak han asno nga lalakí ngan kabayo nga babayé.
O “mga parapangabayo.”
Karuyag sidngon, an Eufrates.