An Ikaduha nga Libro han mga Cronicas 34:1-33

  • Hi Josias, hadi han Juda (1, 2)

  • Pagbag-o nga ginhimo ni Josias (3-13)

  • Nahiagian an libro han Balaud (14-21)

  • Tagna ni Hulda nga kadaot (22-28)

  • Ginbasa ni Josias an libro ha katawohan (29-33)

34  Hi Josias+ otso anyos han nagin hadi hiya, ngan nagmando hiya hin 31 ka tuig ha Jerusalem.+  Ginbuhat niya an husto ha pagkita ni Jehova ngan naglakat hiya ha mga dalan ni David nga iya kaapoy-apoyan, ngan waray hiya sumimang ngadto ha too o ha wala.  Ha ika-8 ka tuig han iya paghadi, samtang batan-on pa hiya, nagtikang hiya pamiling han Dios ni David nga iya kaapoy-apoyan;+ ngan ha ika-12 ka tuig, gintikangan niya paglimpyo an Juda ngan Jerusalem+ han higtaas nga mga lugar+ ngan han sagrado nga mga poste,* han inukit nga mga imahen,+ ngan han metal nga mga rebulto.*  Dugang pa, ira ginbungkag an mga halaran han mga Baal dida ha iya atubangan, ngan iya ginpangutod an mga burutangan han insenso nga nakadto ha bawbaw hito. Iya liwat gin-utod-utod an sagrado nga mga poste,* an inukit nga mga imahen, ngan an metal nga mga rebulto* ngan ginpulbos ito ngan iginsabrag ha bawbaw han mga lubnganan han mga tawo nga naghahalad hito hadto.+  Ngan iya ginsunog an mga tul-an han mga saserdote ha ira mga halaran.+ Ha sugad hito nga paagi ginlimpyohan niya an Juda ngan Jerusalem.  Ngan ha mga syudad han Manases, Efraim,+ Simeon, ngan tubtob ha Neptali, ha nakapalibot hito nga mga kagubaan,  iya ginbungkag an mga halaran ngan iya gindugmok an sagrado nga mga poste* ngan an inukit nga mga imahen,+ ngan ginpulbos ito; ngan iya ginpangutod an ngatanan nga burutangan han insenso ha bug-os nga tuna han Israel,+ katapos hito binalik hiya ha Jerusalem.  Ha ika-18 ka tuig han iya paghadi, han nalimpyohan na niya an tuna ngan an templo,* iya ginsugo hi Safan+ nga anak nga lalaki ni Azalias, hi Maaseias nga lider han syudad, ngan hi Joa nga anak nga lalaki ni Joahaz nga pararekord nga aydon an balay ni Jehova nga iya Dios.+  Kinadto hira kan Hilkias nga hitaas nga saserdote ngan iginhatag ha iya an kwarta nga gindara ha balay han Dios, nga ginkolekta han mga Levita nga mga parabantay han purtahan tikang ha Manases, Efraim, ngan ha ngatanan nga iba pa nga lugar ha Israel,+ pati ha Juda, Benjamin, ngan ha mga umurukoy ha Jerusalem. 10  Katapos, iginhatag nira ito ha mga ginpili ha pagdumara han buruhaton ha balay ni Jehova. Ngan gin-gamit ito han mga nagtatrabaho ha balay ni Jehova ha pagpaopay ngan pag-ayad han balay. 11  Iginhatag nira ito ha mga eksperto nga parahimo ngan ha mga magturukod basi ipalit hin tinabas nga mga bato ngan mga kahoy para ha mga tukod ngan basi himoon nga mga sapayan han mga balay nga ginpabay-an han mga hadi han Juda nga magkaguguba.+ 12  Ngan matinumanon nga ginbuhat han mga lalaki an buruhaton.+ Ginpangunahan hira han ginpili nga mga Levita nga hira Jahat ngan Obadias nga mga Merarita,+ ngan hira Zacarias ngan Mesulam nga mga Kohatita,+ sugad nga mga nagdudumara. Ngan an mga Levita, ngatanan hira eksperto nga musikero,+ 13  amo an nanginginano han mga trabahador* ngan amo an mga nagdudumara han ngatanan nga nagbubuhat han tagsa nga klase han buruhaton; ngan an iba nga Levita mga sekretaryo, mga opisyal, ngan mga parabantay han ganghaan.+ 14  Samtang ira ginkukuha an kwarta nga gindara ha balay ni Jehova,+ naagian ni Hilkias nga saserdote an libro han Balaud ni Jehova+ nga iginhatag pinaagi kan* Moises.+ 15  Salit hi Hilkias nagsiring kan Safan nga sekretaryo: “Nahiagian ko an libro han Balaud ha balay ni Jehova.” Ngan iginhatag ni Hilkias an libro kan Safan. 16  Katapos, gindara ni Safan an libro ngadto ha hadi ngan ginsumatan hiya: “An imo mga surugoon nagbubuhat han ngatanan nga igintoka ha ira. 17  Ira ginkuha an kwarta nga makikita ha balay ni Jehova, ngan ira ito iginhatag ha ginpili nga mga lalaki ngan ha mga nagbubuhat han buruhaton.” 18  Hi Safan nga sekretaryo nagsumat liwat ha hadi: “May libro nga iginhatag ha akon hi Hilkias nga saserdote.”+ Katapos, hi Safan nagbasa tikang hito ha atubangan han hadi.+ 19  Pakabati gud han hadi han mga pulong han Balaud, iya gin-gisi an iya bado.+ 20  Katapos, ini an iginsugo han hadi kan Hilkias, kan Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Safan, kan Abdon nga anak nga lalaki ni Micas, kan Safan nga sekretaryo, ngan kan Asaias nga surugoon han hadi: 21  “Kadto, pagpakiana kan Jehova para ha akon ngan para ha mga nanhibilin ha Israel ngan ha Juda may kalabotan han mga pulong ha libro nga naagian; kay duro an kasina ni Jehova nga ighuhuwad kontra ha aton tungod kay waray buhata han aton mga kaapoy-apoyan an pulong ni Jehova pinaagi ha pagtuman han ngatanan nga iginsurat dinhi hini nga libro.”+ 22  Salit hi Hilkias, upod an mga ginsugo han hadi, kinadto kan Hulda nga propetisa.+ Asawa hiya ni Salum nga anak nga lalaki ni Tikva nga anak nga lalaki ni Harhas, nga tinaporan ha kwarto nga burutangan han mga bado, ngan naukoy hiya ha Ikaduha nga Distrito han Jerusalem; ngan nakiistorya hira ha iya didto.+ 23  Nagsiring hiya ha ira: “Ini an siring ni Jehova nga Dios han Israel, ‘Sumati an tawo nga nagsugo ha iyo nga kumanhi ha akon: 24  “Ini an siring ni Jehova, ‘Magpapahinabo ako hin kadaot hini nga lugar ngan ha mga naukoy dinhi,+ an ngatanan nga panhimaraot nga iginsurat ha libro+ nga ira ginbasa ha atubangan han hadi han Juda. 25  Tungod kay ira ako ginbayaan+ ngan nagpapaaso hira hin mga halad ha iba nga mga dios basi pasinahon ako+ pinaagi han ngatanan nga buhat han ira mga kamot, an akon duro nga kasina ighuhuwad hini nga lugar ngan diri ito mapaparong.’”+ 26  Pero ha hadi han Juda nga nagsugo ha iyo basi magpakiana kan Jehova, ini an iyo igsisiring ha iya, “Ini an siring ni Jehova nga Dios han Israel: ‘May kalabotan han mga pulong nga imo nabatian,+ 27  tungod kay makinarawaton* an imo kasingkasing ngan nagpaubos ka ha atubangan han Dios han nabatian mo an iya mga pulong may kalabotan hini nga lugar ngan ha mga umurukoy hini ngan nagpaubos ka ha akon atubangan ngan gin-gisi mo an imo bado ngan nagtangis ka ha akon atubangan, ginpamatian ko liwat ikaw,+ nasiring hi Jehova. 28  Ito an hinungdan nga igtatampo ko ikaw ha imo mga kaapoy-apoyan,* ngan iglulubong ka nga mamurayawon ha imo lubnganan, ngan diri mo makikita an ngatanan nga kadaot nga akon pahihinaboon dinhi hini nga lugar ngan ha mga umurukoy hito.’”’”+ Katapos, ira iginsumat ha hadi ini nga mensahe. 29  Salit an hadi nagpadara hin mensahe ngan iginpatawag an ngatanan nga tigurang han Juda ngan Jerusalem.+ 30  Katapos hito, kinadto an hadi ha balay ni Jehova upod an ngatanan nga lalaki ha Juda, an mga umurukoy ha Jerusalem, an mga saserdote, an mga Levita—an ngatanan nga katawohan, an mga lagas pati an mga bata. Samtang namamati hira, iya ginbasa an ngatanan nga pulong ha libro han kasabotan nga nahiagian ha balay ni Jehova.+ 31  An hadi tinindog ha iya pwesto ngan naghimo hin kasabotan*+ ha atubangan ni Jehova, nga iya susundon hi Jehova ngan susugton an iya mga sugo, an iya mga pahinumdom, ngan an iya mga regulasyon ha bug-os niya nga kasingkasing ngan ha bug-os niya nga kalag*+ pinaagi ha pagtuman han mga pulong ha kasabotan nga iginsurat dinhi hini nga libro.+ 32  Dugang pa, iya gin-aghat an ngatanan ha Jerusalem ngan Benjamin nga umuyon hito. Ngan an mga umurukoy ha Jerusalem ginios uyon ha kasabotan han Dios, an Dios han ira mga kaapoy-apoyan.+ 33  Katapos, ginpanguha ni Josias an ngatanan nga mangil-ad nga butang* tikang ha ngatanan nga katunaan nga gintatag-iya han mga Israelita,+ ngan iya ginbuligan an ngatanan ha Israel nga mag-alagad kan Jehova nga ira Dios. Ha bug-os niya nga kinabuhi,* waray hira sumimang ha pagsunod kan Jehova nga Dios han ira mga kaapoy-apoyan.

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
O “hinurma nga mga rebulto.”
Kitaa an Glossary.
O “hinurma nga mga rebulto.”
Kitaa an Glossary.
Lit., “balay.”
O “han mga paragpas-an.”
Lit., “pinaagi han kamot ni.”
Lit., “mahumok.”
Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.
O “gin-utro an kasabotan.”
Kitaa an Glossary.
O “mga idolo.”
Lit., “Ha ngatanan niya nga adlaw.”