An Ikaduha nga Libro han mga Cronicas 28:1-27

  • Hi Ahaz, hadi han Juda (1-4)

  • Ginpirde han Sirya ngan Israel (5-8)

  • Oded ginpahamangnoan an Israel (9-15)

  • Ginpaubos an Juda (16-19)

  • Pagbuhat hin idolatriya ni Ahaz; an iya kamatayon (20-27)

28  Hi Ahaz+ 20 anyos han nagin hadi hiya, ngan nagmando hiya hin 16 ka tuig ha Jerusalem. Waray niya buhata an husto ha pagkita ni Jehova, diri sugad han ginbuhat ni David nga iya kaapoy-apoyan.+  Lugod, naglakat hiya ha mga dalan han mga hadi han Israel,+ ngan naghimo pa ngani hiya hin metal nga mga rebulto*+ han mga Baal.  Dugang pa, nagpaaso hiya hin halad ha Walog han Anak nga Lalaki ni Hinom* ngan ginsunog ha kalayo an iya mga anak,+ iya ginsunod an mangil-ad nga mga buhat han mga nasud+ nga ginpaiwas ni Jehova ha atubangan han mga Israelita.  Padayon liwat hiya nga naghalad ngan nagpaaso hin halad ha higtaas+ nga mga lugar, ha mga bungtod, ngan ha ilarom han tagsa nga marampag nga kahoy.+  Salit igintubyan hiya ni Jehova nga iya Dios ngadto ha kamot han hadi han Sirya,+ tungod hito napirde nira hiya ngan nagdara hin damu nga bihag ngan gindara hira ha Damasco.+ Igintubyan liwat hiya ngadto ha kamot han hadi han Israel, nga nanmatay hin damu dida ha iya ngan ha iya katawohan.  Kay hi Peka+ nga anak nga lalaki ni Remalias nanmatay ha Juda hin 120,000 ha usa ka adlaw, ngatanan mag-isog nga lalaki, kay binaya hira kan Jehova nga Dios han ira mga kaapoy-apoyan.+  Ngan ginpatay ni Zikri, usa nga Efraimita nga girriro, an anak han hadi nga hi Maaseias ngan hi Azrikam nga nagdudumara han palasyo,* ngan hi Elkana nga ikaduha ha hadi.  Dugang pa, ginbihag han mga Israelita an 200,000 han ira kabugtoan—mga babaye, mga anak nga lalaki, ngan mga anak nga babaye; ngan nanguha liwat hira hin damu nga dinag-an, ngan gindara nira ha Samaria an dinag-an.+  Pero nakadto an propeta ni Jehova nga hi Oded. Gintapo niya an kasundalohan nga tiabot ha Samaria ngan nagsiring ha ira: “Kitaa! Tungod kay nasina ha Juda hi Jehova nga Dios han iyo mga kaapoy-apoyan amo nga iya hira igintubyan ha iyo kamot,+ ngan iyo ginpamatay hira tungod han kapungot nga nakaabot tubtob ha langit. 10  Ngan yana karuyag niyo himoon nga iyo mga surugoon nga lalaki ngan babaye an katawohan han Juda ngan Jerusalem.+ Pero, diri ba salaan liwat kamo ha atubangan ni Jehova nga iyo Dios? 11  Yana pamati kamo ha akon ngan ibalik an mga bihag nga iyo ginkuha tikang ha iyo kabugtoan, kay naglalaga an kasina ni Jehova ha iyo.” 12  Katapos, an iba han mga lider han mga Efraimita, hi Azarias nga anak ni Jehohanan, hi Berekias nga anak ni Mesilemot, hi Jehizkias nga anak ni Salum, ngan hi Amasa nga anak ni Hadlai, nagkompronta han mga inabot tikang ha pakiggirra, 13  ngan hira nagsiring ha ira: “Ayaw igkanhi an mga bihag, kay tungod hito magigin salaan kami ha atubangan ni Jehova. An iyo karuyag buhaton makakadugang han amon mga sala ngan ha amon pagkasalaan, kay an amon pagkasalaan duro na ngan may naglalaga nga kasina kontra ha Israel.” 14  Salit iginhatag han armado nga mga sundalo an mga bihag ngan an mga dinag-an+ ngadto ha mga prinsipe ngan ha bug-os nga kongregasyon. 15  Katapos, an mga lalaki nga gintuinan nagkabuhat ngan ginpanginano an mga bihag, ngan ginpanagan nira hin mga bado tikang ha mga dinag-an an ngatanan dida ha ira nga waray bado. Salit ira hira ginbadoan ngan ginpanagan hira hin mga sandalyas, pagkaon ngan irimnon, ngan lana para ha ira panit. Dugang pa, ira ginpasakay ha mga asno an magluya ngan gindara hira ha ira kabugtoan ha Jerico, an syudad han kakahoyan nga palma. Katapos hito, binalik hira ha Samaria. 16  Hito nga panahon, hi Hadi Ahaz nangaro hin bulig ha mga hadi han Asirya.+ 17  Ngan an mga Edomita sinulong ngan gin-atake na liwat an Juda ngan nagdara hin mga bihag. 18  An mga Filisteo+ sinulong liwat ha mga syudad han Sefela+ ngan han Negeb ha Juda ngan ginsakop an Bet-semes,+ an Aijalon,+ an Gederot, an Soco ngan an mga bungto nga sakop* hito, an Timnah+ ngan an mga bungto nga sakop hito, ngan an Gimzo ngan an mga bungto nga sakop hito; ngan didto hira inukoy. 19  Ginpaubos ni Jehova an Juda tungod kan Hadi Ahaz han Israel, kay iya ginpasagdan an Juda, nga nagresulta hin duro nga pagin diri matinumanon kan Jehova. 20  Ha urhi, hi Hadi Tilgat-pilneser+ han Asirya sinulong ha iya ngan nagin hinungdan han iya kasakitan+ imbes nga magpakusog ha iya. 21  Kay ginpanguhaan ni Ahaz an balay ni Jehova ngan an balay* han hadi+ ngan an mga balay han mga prinsipe ngan nagregalo ha hadi han Asirya; pero waray ito makabulig ha iya. 22  Ngan ha panahon han iya kasakitan, hi Hadi Ahaz dinuroy lugod ha pagin diri matinumanon kan Jehova. 23  Naghalad hiya ha mga dios han Damasco+ nga nagpirde ha iya,+ ngan siniring hiya: “Tungod kay an mga dios han mga hadi han Sirya nabulig ha ira, maghahalad ako ha ira basi ira ako buligan.”+ Pero tungod ha ira nadaot hiya ngan an bug-os nga Israel. 24  Dugang pa, gintirok ni Ahaz an mga garamiton ha balay han tinuod nga Dios; katapos, iya gin-utod-utod an mga garamiton ha balay han tinuod nga Dios,+ ginsadhan an mga purtahan han balay ni Jehova,+ ngan naghimo hin mga halaran para ha iya ha kada eskina han Jerusalem. 25  Ngan ha ngatanan nga syudad han Juda, naghimo hiya hin higtaas nga mga lugar para ha pagpaaso hin halad ha iba nga mga dios,+ ngan iya ginpasina hi Jehova nga Dios han iya mga kaapoy-apoyan. 26  Mahitungod han iba pa nga bahin han iya kasaysayan, an ngatanan nga iya ginbuhat tikang ha tinikangan tubtob ha kataposan, iginsurat ito ha Libro han mga Hadi han Juda ngan han Israel.+ 27  Katapos, hi Ahaz pinahuway kaupod han iya mga kaapoy-apoyan, ngan iginlubong nira hiya ha syudad, ha Jerusalem, kay waray nira hiya dad-a ha mga lubnganan han mga hadi han Israel.+ Ngan an iya anak nga hi Hezekias an nagin hadi kasaliwan niya.

Mga footnote

O “hinurma nga mga rebulto.”
Kitaa an “Gehenna” ha Glossary.
Lit., “balay.”
O “nakapalibot.”
O “palasyo.”