An Ikaduha nga Libro han mga Cronicas 29:1-36

  • Hi Hezekias, hadi han Juda (1, 2)

  • Pagbag-o nga ginhimo ni Hezekias (3-11)

  • Ginlimpyohan an templo (12-19)

  • Pag-alagad ha templo ginpahiuli (20-36)

29  Hi Hezekias+ nagin hadi han 25 anyos hiya, ngan nagmando hiya hin 29 ka tuig ha Jerusalem. An ngaran han iya nanay amo hi Abias nga anak ni Zacarias.+  Padayon nga ginbuhat niya an husto ha pagkita ni Jehova,+ sugad han ginbuhat ni David nga iya kaapoy-apoyan.+  Ha siyahan nga tuig han iya paghadi, ha siyahan nga bulan, iya gin-abrihan an mga purtahan han balay ni Jehova ngan gin-ayad ito.+  Katapos, iginpatawag niya an mga saserdote ngan an mga Levita ngan gintirok hira ha plasa ha este nga dapit.  Nagsiring hiya ha ira: “Pamati ha akon, kamo nga mga Levita. Yana baraana an iyo kalugaringon+ ngan baraana an balay ni Jehova nga Dios han iyo mga kaapoy-apoyan, ngan kuhaa an mahugaw tikang ha baraan nga lugar.+  Kay an aton mga amay nagin diri matinumanon ngan nagbuhat han maraot ha pagkita ni Jehova nga aton Dios.+ Ginbayaan nira hiya ngan liningiw hira tikang ha tabernakulo ni Jehova ngan tinalikod hira ha iya.+  Ira liwat ginsadhan an mga purtahan han beranda+ ngan ginparong an mga lampara.+ Inundang hira ha pagsunog hin insenso+ ngan paghalad hin mga halad nga sinunog+ ha baraan nga lugar para ha Dios han Israel.  Tungod hito, nasina hi Jehova ha Juda ngan Jerusalem,+ salit iya ginpahinabo nga an mga tawo mahadlok tungod han nahitabo ha ira ngan mahipausa ngan nahimo hira nga taramayon,* sugad han iyo nakikita.+  Ito an hinungdan nga an aton mga kaapoy-apoyan nagkamatay pinaagi han espada,+ ngan an aton mga anak nga lalaki, an aton mga anak nga babaye, ngan an aton mga asawa nagin bihag.+ 10  Yana hingyap han akon kasingkasing nga maghimo hin kasabotan kan Jehova nga Dios han Israel,+ basi mawara an iya naglalaga nga kasina ha aton. 11  Mga anak ko, diri yana panahon nga magpasibaya* kamo, kay ginpili kamo ni Jehova nga tumindog ha iya atubangan, basi magin iya mga surugoon,+ ngan basi magpaaso han mga halad ha iya.”+ 12  Salit binuhát an mga Levita: hi Mahat nga anak ni Amasai ngan hi Joel nga anak ni Azarias tikang ha mga Kohatita;+ tikang ha mga Merarita,+ hi Kis nga anak ni Abdi ngan hi Azarias nga anak ni Jehalelel; tikang ha mga Gersonita,+ hi Joa nga anak ni Zima ngan hi Eden nga anak ni Joa; 13  tikang ha mga anak ni Elizapan, hira Simri ngan Jeuel; tikang ha mga anak ni Asap,+ hira Zacarias ngan Matanias; 14  tikang ha mga anak ni Heman,+ hira Jehiel ngan Simei; tikang ha mga anak ni Jedutun,+ hira Semaias ngan Uziel. 15  Katapos, ira gintirok an ira kabugtoan ngan ginbaraan an ira kalugaringon ngan kinadto hira paglimpyo ha balay ni Jehova sugad han iginsugo han hadi uyon ha mga pulong ni Jehova.+ 16  Ngan an mga saserdote sinulod ha balay ni Jehova basi maglimpyo ngan igin-gawas nira an ngatanan nga mahugaw nga ira nakita ha templo ni Jehova ngan gindara ito ha bungsaran+ han balay ni Jehova. Katapos, ginkuha ito han mga Levita ngan gindara ito ha gawas ngadto ha Walog han Kidron.+ 17  Salit ha siyahan nga adlaw han siyahan nga bulan ira gintikangan an pagbaraan, ngan ha ikawalo ka adlaw han bulan nakaabot hira ha beranda ni Jehova.+ Ira ginbaraan an balay ni Jehova ha sulod hin walo ka adlaw, ngan ha ika-16 ka adlaw han siyahan nga bulan natima hira. 18  Katapos hito, kinadto hira kan Hadi Hezekias ngan nagsiring: “Ginlimpyohan namon an bug-os nga balay ni Jehova, an halaran han mga halad nga sinunog+ ngan an ngatanan nga garamiton hito,+ ngan an lamesa han ginturungbaw nga tinapay*+ ngan an ngatanan nga garamiton hito. 19  Ngan an ngatanan nga garamiton nga igin-gawas ha templo ni Hadi Ahaz durante han iya pagmando han hiya nagin diri matinumanon+ amon gin-andam ngan ginbaraan,+ ngan aadto ito ha atubangan han halaran ni Jehova.” 20  Ngan hi Hadi Hezekias temprano nga binuhát ngan gintirok an mga prinsipe han syudad, ngan sinagka hira ngadto ha balay ni Jehova. 21  Nagdara hira hin pito nga todo nga baka, pito nga karnero nga lalakí, pito nga nati nga karnero nga lalakí, ngan pito nga kanding nga lalakí sugad nga halad tungod han sala para ha ginhadian, para ha santuaryo, ngan para ha Juda.+ Salit iya ginsidngan an mga saserdote, nga katulinan ni Aaron, nga ighalad ito ha halaran ni Jehova. 22  Katapos, ira gin-ihaw* an mga baka,+ ngan an mga saserdote nagkuha han dugo ngan iginwisik ito ha halaran;+ sunod, ira gin-ihaw an mga karnero nga lalakí ngan iginwisik an dugo ha halaran, ngan ira gin-ihaw an nati nga mga karnero nga lalakí ngan iginwisik an dugo ha halaran. 23  Ngan ira gindara an mga kanding nga lalakí nga halad tungod han sala ngadto ha atubangan han hadi ngan han kongregasyon ngan ira igintungbaw an ira mga kamot dida hito. 24  Gin-ihaw ito han mga saserdote ngan iginhalad ito sugad nga halad tungod han sala. Ira iginbutang an dugo hito ha halaran basi himoon an pagpara han sala para ha bug-os nga Israel, kay an hadi nagsiring nga an halad nga sinunog ngan an halad tungod han sala para ha bug-os nga Israel. 25  Hito liwat nga panahon, iya ginpapwesto didto ha balay ni Jehova an mga Levita nga may mga simbal, mga instrumento nga may kwerdas, ngan mga arpa,+ uyon ha sugo ni David+ ngan ni Gad+ nga parasumat hin bisyon ha hadi ngan ni Nathan+ nga propeta, kay an sugo tikang kan Jehova pinaagi han iya mga propeta. 26  Salit an mga Levita natindog nga may mga instrumento ni David, ngan an mga saserdote may mga trumpeta.+ 27  Katapos, nagsugo hi Hezekias nga ighalad ha halaran an halad nga sinunog.+ Han iginhahalad na an halad nga sinunog, gintikangan an kanta para kan Jehova ngan sugad man an pagpatunog han mga trumpeta, nga naduyog ha mga instrumento ni Hadi David han Israel. 28  Ngan an bug-os nga kongregasyon nayukbo samtang nagkakanta ngan nagpapatunog han mga trumpeta—ini ngatanan nagpadayon tubtob nga natapos an paghalad han halad nga sinunog. 29  Ngan katapos gud nira maghalad, an hadi ngan an ngatanan nga kaupod niya yinukbo ngan hinapa. 30  Yana hi Hadi Hezekias ngan an mga prinsipe nagsiring ha mga Levita nga dayawon nira hi Jehova pinaagi han mga salmo ni David+ ngan ni Asap+ nga parasumat hin bisyon. Salit nagdayaw hira nga may duro nga pagrayhak, ngan yinukbo hira ngan hinapa. 31  Katapos, hi Hezekias nagsiring: “Yana nga iginlain na kamo* para kan Jehova, kadi ngan pagdara kamo hin mga halad ngan hin mga halad ha pagpasalamat ha balay ni Jehova.” Salit an kongregasyon nagdara hin mga halad ngan hin mga halad ha pagpasalamat, ngan an ngatanan kinaburut-on nga nagdara hin mga halad nga sinunog.+ 32  An kadamu han mga halad nga sinunog nga gindara han kongregasyon 70 nga baka, 100 nga karnero nga lalakí, 200 nga nati nga karnero nga lalakí—ini ngatanan sugad nga halad nga sinunog para kan Jehova+ 33  ngan an baraan nga mga halad 600 nga baka ngan 3,000 nga karnero. 34  Pero diri damu an mga saserdote nga mag-aanit han ngatanan nga halad nga sinunog, salit ginbuligan hira han ira kabugtoan nga mga Levita+ tubtob nga natapos an buruhaton ngan tubtob nga mabaraan han mga saserdote an ira kalugaringon,+ kay an mga Levita mas mahunahunaon* ha pagbaraan ha ira kalugaringon kay ha mga saserdote. 35  Damu liwat an halad nga sinunog,+ sugad man an tambok han mga halad nga ginsasarosaroan+ ngan an mga halad nga irimnon para han halad nga sinunog.+ Salit naipahiuli* an pag-alagad ha balay ni Jehova. 36  Amo nga nagrayhak hi Hezekias ngan an ngatanan nga katawohan tungod han ginhimo han tinuod nga Dios para ha katawohan,+ kay madagmit gud nga nahitabo ini ngatanan.

Mga footnote

Lit., “nagin hinungdan han pagtaghoy.”
O “pumahuway.”
Karuyag sidngon, an halad nga tinapay.
Ha iba nga lugar, “ginpatay.”
Lit., “Yana ginpuno na niyo an iyo kamot.”
Lit. “matadong an kasingkasing.”
O “naiandam.”