An Ikaduha nga Libro han mga Cronicas 20:1-37

  • Gintarhog han kahigrani nga mga nasud an Juda (1-4)

  • Jehosafat nag-ampo para hin bulig (5-13)

  • Baton tikang kan Jehova (14-19)

  • Milagroso nga gintalwas an Juda (20-30)

  • Pagmando ni Jehosafat natapos (31-37)

20  Katapos hito, an mga Moabita+ ngan an mga Ammonita,+ upod an iba han mga Ammonim,* sinulong basi makiggirra kan Jehosafat.  Salit ginsumatan hi Jehosafat: “May tisulong ha imo nga damu nga tawo tikang ha rehiyon nga hirani ha dagat,* tikang ha Edom,+ ngan aadto hira ha Hazazon-tamar, nga amo an En-gedi.”+  Tungod hito, nahadlok hi Jehosafat, ngan nagdesisyon hiya nga* pamilngon hi Jehova.+ Salit nagpahibaro hiya nga magpuasa an bug-os nga Juda.  Amo nga an katawohan han Juda nagtirirok basi magpakiana kan Jehova;+ tikang hira ha ngatanan nga syudad han Juda basi mangaro hin giya kan Jehova.  Katapos, tinindog hi Jehosafat ha atubangan han kongregasyon han Juda ngan Jerusalem ha prente han bag-o nga bungsaran ha balay ni Jehova,  ngan hiya nagsiring: “O Jehova nga Dios han amon mga kaapoy-apoyan, diri ba ikaw an Dios ha langit;+ diri ba nagmamando ka labaw han ngatanan nga ginhadian han mga nasud?+ Aada ha imo kamot an gahum ngan kusog, ngan waray bisan usa nga makakapirde ha imo.+  O amon Dios, diri ba imo ginpaiwas an mga umurukoy hini nga tuna tikang ha atubangan han Israel nga imo katawohan, ngan katapos, imo ito iginhatag sugad nga nagpapadayon nga panag-iya han katulinan* han imo sangkay nga hi Abraham?+  Ngan nag-ukoy hira dida, ngan nagtukod hira dida para ha imo hin santuaryo para ha imo ngaran,+ ngan nasiring hira,  ‘Kon may mahitabo nga trahedya ha amon, pinaagi man ito hin espada, sirot, peste, o gutom, tuguti kami nga tumindog ha atubangan hini nga balay ngan ha imo atubangan (kay an imo ngaran aanhi hini nga balay)+ ngan mangaro ha imo hin bulig tungod han amon kasakitan, ngan hinaot imo kami pamatian ngan talwason kami.’+ 10  Yana aanhi an kalalakin-an han Ammon, han Moab, ngan han kabukiran han Seir,+ nga waray mo igtugot nga sulungon han Israel han paggawas nira ha tuna han Ehipto. Ginlikyan nira hira ngan waray hira pooha.+ 11  Yana ginbabalosan nira kami pinaagi ha pagkanhi basi paiwason kami tikang ha imo panag-iya nga imo iginhatag ha amon sugad nga panurundon.+ 12  O amon Dios, diri ka ba magpapadapat ha ira hin paghukom?+ Kay waray kami gahum kontra hinin damu nga tawo nga nasulong ha amon; ngan diri kami maaram kon ano an amon bubuhaton,+ pero an amon mga mata nagkikita ha imo.”+ 13  Hito liwat nga panahon, an ngatanan ha Juda natindog ha atubangan ni Jehova, upod an ira gudtiay nga kabataan, an ira mga asawa, ngan an ira mga anak.* 14  Katapos, ha butnga han kongregasyon, an espiritu ni Jehova kinada kan Jahaziel nga anak nga lalaki ni Zacarias nga anak nga lalaki ni Benaias nga anak nga lalaki ni Jeiel nga anak nga lalaki ni Matanias nga Levita nga katulinan ni Asap. 15  Hiya nagsiring: “Pamati, bug-os nga Juda ngan kamo nga mga umurukoy han Jerusalem ngan Hadi Jehosafat! Ini an siring ni Jehova ha iyo, ‘Ayaw kahadlok o kalisang tungod hini nga damu nga tawo, kay diri kamo an makikig-away kondi an Dios.+ 16  Buwas lugsad kamo ha pagsulong ha ira. Masagka hira ha dalan han Ziz, ngan iyo hira makikita ha kataposan han walog* hirani ha kamingawan han Jeruel. 17  Diri kamo kinahanglan nga makig-away hini nga girra. Dida la kamo ha iyo pwesto, magpabilin nga natindog,+ ngan kitaa an pagtalwas ha iyo ni Jehova.*+ O Juda ngan Jerusalem, ayaw kahadlok o kalisang.+ Buwas, gawas kamo kontra ha ira, ngan hi Jehova maupod ha iyo.’”+ 18  Hi Jehosafat yinukbo dayon ha tuna, ngan an bug-os nga Juda ngan an mga umurukoy han Jerusalem linuhod nga nahapa ha atubangan ni Jehova basi magsingba kan Jehova. 19  Katapos, an mga Levita nga katulinan han mga Kohatita+ ngan han mga Korahita nanindog basi dayawon hi Jehova nga Dios han Israel, ha daku hinduro nga tingog.+ 20  Kinabuwasan, nagkabuhat hira hin temprano pa ha aga ngan linakat ngadto ha kamingawan han Tekoa.+ Samtang nalakat hira, hi Jehosafat tinindog ha ira atubangan ngan nagsiring: “Pamati ha akon, O Juda ngan kamo nga mga umurukoy han Jerusalem! Tumoo kamo kan Jehova nga iyo Dios basi kamo makatindog hin marig-on.* Tuod kamo ha iya mga propeta,+ ngan magigin malampuson kamo.” 21  Katapos niya konsultahon an katawohan, nagpili hiya hin mga lalaki nga magkakanta+ kan Jehova ngan magdadayaw nga nakasul-ot han baraan nga mga bado samtang nalakat hira nga nag-uuna ha armado nga mga lalaki, ngan nasiring hira: “Pagpasalamat kan Jehova, kay an iya maunungon nga gugma nagpapabilin ha kadayonan.”+ 22  Han nagtikang na hira ha malipayon nga pagkanta hin mga pagdayaw, hi Jehova nag-andam hin mga mag-aambus ha kalalakin-an han Ammon, han Moab, ngan ha mga aadto ha kabukiran han Seir nga nasulong ha Juda, ngan nagparaptayay hira.+ 23  Gin-atake han mga Ammonita ngan han mga Moabita an mga umurukoy ha kabukiran han Seir+ basi bungkagon ngan poohon hira; ngan han maubos nira an mga umurukoy han Seir, nagparaptayay hira.+ 24  Pero pag-abot han Juda ha torre nga taran-awan ha kamingawan+ ngan pagsiplat nira ha damu nga tawo, didto nakita nira an patay nga mga lawas nga nagkatumba ha tuna;+ waray nahisalin nga buhi. 25  Salit hi Jehosafat ngan an iya katawohan kinadto basi kuhaon tikang ha ira an mga dinag-an, ngan nakita nira nga damu hinduro an ira mga panag-iya, mga bado, ngan makaruruyag nga mga gamit, nga ira ginpanguha para ha ira tubtob nga diri na nira ito madara.+ Inabot hin tulo ka adlaw an paghakot han mga dinag-an kay damu ito hinduro. 26  Ha ikaupat ka adlaw nagkatirok hira ha Walog* han Beracah, kay didto nagdayaw* hira kan Jehova. Ito an hinungdan nga ginngaranan nira ito nga lugar hin Walog han Beracah*+—tubtob yana nga adlaw. 27  Katapos an ngatanan nga lalaki han Juda ngan Jerusalem, kaupod hi Jehosafat nga nagdudumara ha ira, nagrarayhak nga binalik ha Jerusalem kay ginpadaog hira ni Jehova kontra ha ira mga kaaway.+ 28  Salit inabot hira ha Jerusalem nga nagpapatokar hin mga instrumento nga may kwerdas, mga arpa,+ ngan mga trumpeta+ ngan kinadto ha balay ni Jehova.+ 29  Ngan an duro nga kahadlok ha Dios gin-abat han ngatanan nga ginhadian han katunaan han ira nabatian nga nakig-away hi Jehova ha mga kaaway han Israel.+ 30  Salit an ginhadian ni Jehosafat waray kasamok, ngan an iya Dios padayon nga naghatag ha iya hin kapahuwayan ha bisan diin.+ 31  Ngan hi Jehosafat padayon nga naghadi ha Juda. Han nagin hadi hiya 35 anyos hiya, ngan nagmando hiya hin 25 ka tuig ha Jerusalem. An ngaran han iya nanay amo hi Azuba nga anak ni Silhi.+ 32  Padayon nga naglakat hiya ha dalan han iya tatay nga hi Asa.+ Waray hiya sumimang hito, ngan ginbuhat niya an husto ha pagkita ni Jehova.+ 33  Pero waray pananggala an higtaas nga mga lugar,+ ngan waray pa ig-andam han katawohan an ira kasingkasing para ha Dios han ira mga kaapoy-apoyan.+ 34  Mahitungod han iba pa nga bahin han kasaysayan ni Jehosafat, tikang ha tinikangan tubtob ha kataposan, iginsurat ito kaupod han mga pulong ni Jehu+ nga anak nga lalaki ni Hanani,+ nga igin-upod ha Libro han mga Hadi han Israel. 35  Katapos hini, hi Hadi Jehosafat han Juda nakig-alyansa kan Hadi Ahazias han Israel, nga nagbuhat hin maraot.+ 36  Salit ginhimo niya hiya nga kasosyo ha paghimo hin mga barko nga makadto ha Tarsis,+ ngan ira ginhimo an mga barko didto ha Ezion-geber.+ 37  Pero hi Eliezer nga anak ni Dodavahu han Maresa, nagtagna kontra kan Jehosafat, nga nasiring: “Tungod kay nakig-alyansa ka kan Ahazias, gugubaon ni Jehova an imo ginpanhimo.”+ Salit an mga barko nagkaguguba,+ ngan waray ito makakadto ha Tarsis.

Mga footnote

O posible nga “an mga Meunita.”
Matin-aw nga an Dagat nga Patay.
Lit., “igin-atubang an iya nawong basi.”
Lit., “binhi.”
Lit., “mga anak nga lalaki.”
Kitaa an Glossary.
O “kitaa kon paonan-o kamo sasalbaron ni Jehova.”
O “makailob.”
O “Hamubo nga Kapatagan.”
Lit., “nagbendisyon.”
Nangangahulogan nga “Bendisyon.”