An Ikaduha nga Libro han mga Cronicas 24:1-27

  • Pagmando ni Jehoas (1-3)

  • Gin-ayad ni Jehoas an templo (4-14)

  • Pag-apostata ni Jehoas (15-22)

  • Ginpatay hi Jehoas (23-27)

24  Nagin hadi hi Jehoas han syete anyos hiya,+ ngan nagmando hiya hin 40 ka tuig ha Jerusalem. An ngaran han iya nanay amo hi Zibia nga taga-Beer-sheba.+  Padayon nga ginbuhat ni Jehoas an husto ha pagkita ni Jehova ha ngatanan nga adlaw ni Jehoiada nga saserdote.+  Hi Jehoiada nagpili hin duha nga asawa para ha iya, ngan nagkaada hiya mga anak nga lalaki ngan mga anak nga babaye.  Katapos hito, hingyap han kasingkasing ni Jehoas nga aydon an balay ni Jehova.+  Salit iya gintirok an mga saserdote ngan an mga Levita ngan ginsidngan hira: “Kadto kamo ha mga syudad han Juda ngan pangulekta hin kwarta ha bug-os nga Israel para ha pag-ayad han balay han iyo Dios+ ha kada tuig; ngan kinahanglan buhaton dayon niyo ini.” Pero an mga Levita waray dayon gumios.+  Salit iginpatawag han hadi an lider nga hi Jehoiada ngan ginsidngan hiya:+ “Kay ano nga waray mo sugoa an mga Levita nga dad-on tikang ha Juda ngan Jerusalem an sagrado nga buhis nga iginsugo ni Moises+ nga surugoon ni Jehova, an sagrado nga buhis han kongregasyon han Israel, para ha tolda han Pagpamatuod?+  Kay an mga anak nga lalaki hito nga maraot nga babaye nga hi Atalia,+ nagpwersa pagsulod ha balay han tinuod nga Dios,+ ngan ira gin-gamit para ha mga Baal an ngatanan nga baraan nga butang ha balay ni Jehova.”  Katapos, nagsugo an hadi nga maghimo hin kahon+ ngan iginbutang ito ha gawas dida ha ganghaan han balay ni Jehova.+  Katapos hito, iginpasamwak ha bug-os nga Juda ngan Jerusalem nga dad-on ngadto kan Jehova an sagrado nga buhis+ nga iginsugo ni Moises, nga surugoon han tinuod nga Dios, ha Israel didto ha kamingawan. 10  Nagrayhak an ngatanan nga prinsipe ngan an ngatanan nga tawo,+ ngan padayon hira nga nagdara hin mga kontribusyon ngan iginhulog ito ha kahon tubtob nga napuno ito.* 11  Ha kada panahon nga gindadara han mga Levita an kahon basi ihatag ha hadi ngan nakikita nira nga damu an sulod hito nga kwarta, an sekretaryo han hadi ngan an kabulig han punoan nga saserdote napakadto ngan ginkukuha an sulod han kahon,+ ngan katapos, ira ito iginbabalik ha ginbubutangan hito. Ito an ira ginbubuhat kada adlaw, ngan nakatirok hira hin damu gud nga kwarta. 12  Katapos, iginhahatag ito han hadi ngan ni Jehoiada ha mga nagdudumara han buruhaton ha pag-alagad ha balay ni Jehova, ngan nagsusuhol hira hin mga paratabas hin bato ngan mga eksperto nga parahimo para ha pag-ayad han balay ni Jehova,+ ngan pati hin mga panday han puthaw ngan tumbaga* basi aydon an balay ni Jehova. 13  Ngan ginpatikangan ito han mga nagdudumara han buruhaton, ngan nagpadayon an pag-ayad ilarom han ira pagdumara, ngan an balay han tinuod nga Dios ira iginbalik ha maopay nga kondisyon ngan ginparig-on ito. 14  Ngan kahuman gud nira, ira gindara an nahisalin nga kwarta ngadto ha hadi ngan kan Jehoiada, ngan gin-gamit nira ito ha paghimo hin mga garamiton para ha balay ni Jehova, mga garamiton para ha pag-alagad ngan para ha paghalad ngan mga kopa ngan mga garamiton nga bulawan ngan silber.+ Ngan regular hira nga naghahalad hin mga halad nga sinunog+ ha balay ni Jehova ha ngatanan nga adlaw ni Jehoiada. 15  Han hi Jehoiada lagas na ngan kontento na ha pagkinabuhi hin damu ka tuig, namatay hiya; 130 anyos hiya han namatay hiya. 16  Salit iginlubong nira hiya ha syudad ni David kaupod han mga hadi,+ kay nagbuhat hiya hin maopay ha Israel+ para ha tinuod nga Dios ngan ha Iya balay. 17  Han patay na hi Jehoiada, inabot an mga prinsipe han Juda ngan nanyukbo ha hadi, ngan an hadi namati ha ira. 18  Ira ginbayaan an balay ni Jehova, nga Dios han ira mga kaapoy-apoyan ngan nagtikang pag-alagad ha sagrado nga mga poste* ngan ha mga idolo, salit nasina an Dios* kontra ha Juda ngan ha Jerusalem tungod han ira pagin salaan. 19  Padayon nga nagsugo hi Jehova hin mga propeta ngada ha ira basi ibalik hira ha iya, ngan padayon nga ginpahamangnoan nira hira,* pero diniri hira ha pagpamati.+ 20  An espiritu han Dios kinada kan Zacarias nga anak nga lalaki ni Jehoiada+ nga saserdote, ngan tinindog hiya ha hitaas nga lugar ngan nagsiring ha katawohan: “Ini an siring han tinuod nga Dios, ‘Kay ano nga iyo gintatalapas an mga sugo ni Jehova? Diri kamo maglalampos! Tungod kay iyo ginbayaan hi Jehova, iya man liwat kamo babayaan.’”+ 21  Pero nagkunsabo hira kontra ha iya,+ ngan ha sugo han hadi ira ginbato hiya didto ha bungsaran han balay ni Jehova.+ 22  Tungod hito, waray hinumdumi ni Hadi Jehoas an maunungon nga gugma nga iginpakita ha iya han iya tatay* nga hi Jehoiada, ngan ginpatay niya an iya anak, nga nagsiring han tikamatay na: “Makita unta ito ni Jehova ngan sirotan ka tungod han imo mga ginbuhat.”+ 23  Ha tinikangan han tuig inatake an Siryano nga mga sundalo kan Jehoas, ngan ginsulong nira an Juda ngan Jerusalem.+ Katapos, ginpamatay nira an ngatanan nga prinsipe+ han katawohan, ngan ira iginpadara an ngatanan nira nga dinag-an ngadto ha hadi han Damasco. 24  Bisan kon gutiay la an nasulong nga Siryano nga mga sundalo, igintubyan ni Jehova ha ira an damu hinduro nga sundalo,+ kay ginbayaan nira hi Jehova, nga Dios han ira mga kaapoy-apoyan; salit iginpadapat nira* an paghukom kan Jehoas. 25  Ngan han inatras hira ha iya (kay ginbayaan nira hiya nga may grabe nga samad*), an iya mismo mga surugoon nagkunsabo kontra ha iya kay ginpamatay niya an* mga anak* ni Jehoiada+ nga saserdote. Ira ginpatay hiya ha iya higdaan.+ Salit namatay hiya ngan ira iginlubong hiya ha Syudad ni David,+ pero waray nira hiya iglubong ha mga lubnganan han mga hadi.+ 26  Ini an mga nagkunsabo+ kontra ha iya: hi Zabad nga anak nga lalaki ni Simeat nga Ammonita nga babaye ngan hi Jehozabad nga anak nga lalaki ni Simrit nga Moabita nga babaye. 27  May kalabotan ha iya mga anak nga lalaki ngan ha damu nga mensahe kontra ha iya+ ngan ha pag-ayad* han balay han tinuod nga Dios,+ ini ngatanan nakarekord ha mga sinurat* ha Libro han mga Hadi. Ngan an iya anak nga hi Amazias an nagin hadi kasaliwan niya.

Mga footnote

O posible nga “tubtob nga nakahatag hira ngatanan.”
Ha Ingles, copper.
Kitaa an Glossary.
Lit., “may kasina.”
O “nagpamatuod hira kontra ha ira.”
Karuyag sidngon, an tatay ni Zacarias.
Karuyag sidngon, an mga Siryano.
O “may damu nga sakit.”
Lit., “ginpaagay niya an dugo han.”
O “anak.” Posible nga an plural nga porma nagpapasabot hin pagin ekselente.
Lit., “pagtukod.”
O “asoy; komentaryo.”