An Ikaduha nga Libro han mga Cronicas 6:1-42

  • Hi Solomon nagyakan ha katawohan (1-11)

  • Pag-ampo ni Solomon ha inagurasyon (12-42)

6  Hito nga panahon hi Solomon nagsiring: “Hi Jehova nagsiring nga maukoy hiya ha duro nga kadulom.+  Yana nakatukod ako hin harangdon nga balay para ha imo, usa nga permanente nga lugar nga imo uukyan ha kadayonan.”+  Katapos, an hadi inatubang ngan ginbendisyonan an bug-os nga kongregasyon han Israel samtang natindog an bug-os nga kongregasyon han Israel.+  Hiya nagsiring: “Hinaot dayawon hi Jehova, an Dios han Israel, hiya nga pinaagi han iya baba nagsaad ha akon tatay nga hi David, ngan pinaagi han iya mga kamot naghatag hin katumanan, nga nasiring,  ‘Tikang ha adlaw nga akon igin-gawas ha tuna han Ehipto an akon katawohan, waray ako magpili hin syudad tikang ha ngatanan nga tribo han Israel nga tutukoran hin balay basi didto magpabilin an akon ngaran,+ ngan waray ako magpili hin lalaki basi magin lider han Israel nga akon katawohan.  Pero ginpili ko an Jerusalem+ basi didto magpabilin an akon ngaran, ngan ginpili ko hi David nga magmando han Israel nga akon katawohan.’+  Ngan hingyap han kasingkasing han akon tatay nga hi David nga magtukod hin balay para ha ngaran ni Jehova, an Dios han Israel.+  Pero hi Jehova nagsiring ha akon tatay nga hi David, ‘Hingyap han imo kasingkasing nga magtukod hin balay para ha akon ngaran, ngan maopay an imo ginbuhat ha paghingyap hini ha imo kasingkasing.  Pero diri ikaw an magtutukod han balay, kondi an imo kalugaringon nga anak nga lalaki nga ig-aanak ha imo,* amo an magtutukod han balay para ha akon ngaran.’+ 10  Gintuman ni Jehova an iya iginsaad, kay ako an sinaliwan ha akon tatay nga hi David ngan ako an nalingkod ha trono han Israel,+ sugad han iginsaad ni Jehova.+ Nagtukod liwat ako han balay para ha ngaran ni Jehova nga Dios han Israel, 11  ngan didto ko iginbutang an Arka nga ginsudlan han kasabotan+ nga ginhimo ni Jehova ha katawohan han Israel.” 12  Katapos, tinindog hiya ha atubangan han halaran ni Jehova ha prente han bug-os nga kongregasyon han Israel, ngan iya igin-unat an iya mga kamot ha pag-ampo.+ 13  (Kay naghimo hi Solomon hin plataporma nga tumbaga* ngan iginbutang ito ha butnga han bungsaran.+ Lima ka siko* an kahilaba hito, lima ka siko an kahilapad, ngan tulo ka siko an kahitaas; ngan tinindog hiya dida hito.) Ngan linuhod hiya ha prente han bug-os nga kongregasyon han Israel ngan igin-unat an iya mga kamot ngadto ha langit ha pag-ampo,+ 14  ngan hiya nagsiring: “O Jehova nga Dios han Israel, waray Dios nga pariho ha imo ha langit o ha tuna, nga nagtutuman han kasabotan ngan nagpapakita hin maunungon nga gugma ha imo mga surugoon nga naglalakat ha imo atubangan ha ira bug-os nga kasingkasing.+ 15  Imo gintuman an imo iginsaad ha imo surugoon nga hi David nga akon tatay.+ Nagsaad ka pinaagi han imo baba, ngan yana nga adlaw imo ito gintuman pinaagi han imo kamot.+ 16  Ngan yana, O Jehova nga Dios han Israel, tumana an imo iginsaad ha imo surugoon nga hi David nga akon tatay han nagsiring ka: ‘Diri gud mawawad-an hin tawo tikang ha imo katulinan ha akon atubangan nga malingkod ha trono han Israel, kon an imo mga anak maghatag la hin atensyon ha ira dalan pinaagi ha pagsunod ha akon balaud,+ sugad han imo paglakat ha akon atubangan.’+ 17  Ngan yana, O Jehova nga Dios han Israel, mapamatud-an unta nga masasarigan an imo iginsaad ha imo surugoon nga hi David. 18  “Pero maukoy gud ba an Dios kaupod han katawohan ha tuna?+ Kitaa! An kalangitan, oo, an langit han mga langit diri igo an kadaku basi magin imo urukyan;+ kon sugad, labi na ini nga balay nga akon gintukod!+ 19  Yana paghatag hin atensyon ha pag-ampo han imo surugoon ngan ha iya paghangyo hin kalooy, O Jehova nga akon Dios, ngan pamatii an pangaraba para hin bulig ngan an pag-ampo han imo surugoon nga iya igin-aampo ha imo atubangan. 20  Hinaot an imo mga mata magbantay hini nga balay ha adlaw ngan gab-i, ngada ha lugar diin nagsiring ka nga imo ibubutang an imo ngaran,+ basi pamatian an pag-ampo nga igin-aampo han imo surugoon ngada hini nga lugar. 21  Ngan pamatii an mga pakimalooy para hin bulig han imo surugoon ngan an mga pakimalooy han Israel nga imo katawohan kon nag-aampo hira ngada hini nga lugar,+ ngan hinaot mabatian mo tikang ha imo urukyan, tikang ha langit;+ oo, hinaot imo pamatian ngan pasayloon.+ 22  “Kon an usa ka tawo makasala ha iya igkasi-tawo ngan pahimoon hiya hin panumpa* ngan magkaada hin baratunon ha iya panumpa,* ngan samtang ilarom pa hiya ha panumpa* dumaop hiya ha atubangan han imo halaran hini nga balay,+ 23  kon amo, imo unta pamatian tikang ha langit ngan gumios ka ngan hukman an imo mga surugoon pinaagi ha pagpanimalos ha tawo nga maraot ngan sirotan hiya sumala ha iya ginbuhat,+ ngan pinaagi ha pagpahayag nga waray sala* an tawo nga matadong ngan balosan hiya uyon ha iya pagkamatadong.+ 24  “Ngan kon an Israel nga imo katawohan mapirde hin kaaway tungod kay padayon hira nga nakakasala ha imo,+ ngan bumalik hira ngan himayaon an imo ngaran+ ngan mag-ampo+ ngan makimalooy para hin pag-uyon ha imo atubangan dinhi hini nga balay,+ 25  kon amo, imo unta pamatian tikang ha langit+ ngan pasayloon an sala han Israel nga imo katawohan ngan igbalik hira ngadto ha tuna nga imo iginhatag ha ira ngan ha ira mga kaapoy-apoyan.+ 26  “Kon magsara an langit ngan diri umuran+ tungod kay padayon hira nga nakakasala ha imo,+ ngan mag-ampo hira ngada hini nga lugar ngan himayaon an imo ngaran ngan umundang hira pagbuhat hin sala kay imo hira ginpaubos,*+ 27  kon amo, imo unta pamatian tikang ha langit ngan pasayloon an sala han imo mga surugoon, han Israel nga imo katawohan, kay imo hira tututdoan mahitungod han maopay nga dalan nga sadang nira paglaktan;+ ngan magpapauran+ ka ha imo tuna nga imo iginhatag ha imo katawohan sugad nga panurundon. 28  “Kon magkaada hin gutom ha tuna,+ o hin peste,+ hin mapaso nga hangin, sakit ha mga tanom,+ hin nagpapanon nga mga duron, o malamon nga mga duron;*+ o kon palibotan hira han ira mga kaaway ha bisan hain han mga syudad ha tuna*+ o kon magkaada hin bisan ano nga iba pa nga peste o sakit,+ 29  anoman nga pag-ampo,+ anoman nga paghangyo hin kalooy+ nga bangin himoon han bisan hin-o nga tawo o han bug-os nga Israel nga imo katawohan (kay maaram an kada tagsa han iya kalugaringon nga pag-antos ngan han iya kalugaringon nga kasakit)+ kon ira ig-unat an ira mga kamot nganhi hini nga balay,+ 30  kon amo, hinaot imo pamatian tikang ha langit, nga imo urukyan,+ ngan hinaot imo pasayloon;+ ngan balosan an kada tagsa uyon ha ngatanan niya nga buhat, kay maaram ka han iya kasingkasing (ikaw gud la an tinuod nga maaram han kasingkasing han tawo),+ 31  basi magkaada hira hin kahadlok ha imo pinaagi ha paglakat ha imo mga dalan ha ngatanan nga adlaw nga nabubuhi hira ha tuna nga imo iginhatag ha amon mga kaapoy-apoyan. 32  “Mahitungod liwat ha dayo nga diri bahin han Israel nga imo katawohan ngan makanhi tikang ha hirayo nga tuna tungod han imo harangdon nga ngaran*+ ngan han imo gamhanan nga kamot ngan han imo nakaunat nga butkon, ngan kumanhi hiya ngan mag-ampo ngada hini nga balay,+ 33  kon amo, hinaot imo pamatian tikang ha langit, nga imo urukyan, ngan buhaton an ngatanan nga ginhahangyo ha imo han dayo, basi an ngatanan nga mga katawohan ha tuna mahibaro han imo ngaran+ ngan magkaada hin kahadlok ha imo, sugad han Israel nga imo katawohan, ngan hinaot mahibaro hira nga an imo ngaran gintatawag dinhi hini nga balay nga akon gintukod. 34  “Kon an imo katawohan makiggirra ha ira mga kaaway ha dalan nga imo paaagian ha ira,+ ngan mag-ampo hira+ ha imo tipakadto ha direksyon hini nga syudad nga imo ginpili ngan tipakadto ha balay nga akon gintukod para ha imo ngaran,+ 35  kon amo, pamatii tikang ha langit an ira pag-ampo ngan an ira paghangyo hin kalooy ngan pagpadapat hin paghukom para ha ira.+ 36  “Kon makasala hira ha imo (kay waray tawo nga diri nakakasala),+ ngan mapungot ka ha ira ngan itubyan mo hira ha kaaway, ngan an mga nakapirde ha ira dad-on hira nga bihag ngadto ha usa nga tuna, hirayo man o hirani,+ 37  ngan makapamurubuot hira didto ha tuna diin gindara hira nga bihag, ngan bumalik hira ha imo ngan maghangyo ha imo para hin kalooy ha tuna diin mga bihag hira, nga nasiring, ‘Nakasala kami ngan nagbuhat hin sayop; nagbuhat kami hin maraot,’+ 38  ngan bumalik hira ha imo ha ira bug-os nga kasingkasing+ ngan ha ira bug-os nga kalag* didto ha tuna diin bihag hira+ ngan gindara hira sugad nga bihag, ngan mag-ampo hira tipakadto ha direksyon han ira tuna nga imo iginhatag ha ira mga kaapoy-apoyan ngan ha syudad nga imo ginpili+ ngan ha balay nga akon gintukod para ha imo ngaran, 39  kon amo, pamatii tikang ha langit nga imo urukyan, an ira pag-ampo ngan an ira paghangyo hin kalooy, ngan pagpadapat hin paghukom para ha ira+ ngan pasayloa an imo katawohan nga nakasala ha imo. 40  “Yana, O akon Dios, alayon mapukrat unta an imo mga mata ngan mamati unta an imo mga talinga ha pag-ampo nga ginhihimo dinhi* hini nga lugar.+ 41  Ngan yana, O Jehova nga Dios, kadto ha imo lugar nga pahuwayan,+ ikaw ngan an Arka nga simbolo han imo kusog. Hinaot an imo mga saserdote, O Jehova nga Dios, masul-otan hin katalwasan, ngan hinaot an mga maunungon ha imo magrayhak ha imo pagkamaopay.+ 42  O Jehova nga Dios, ayaw igsalikway an* imo dinihogan.+ Hinaot imo hinumdoman an imo maunungon nga gugma kan David nga imo surugoon.”+

Mga footnote

Lit., “an imo anak nga lalaki, hiya nga magawas ha imo mga pig-i.”
Ha Ingles, copper.
An usa ka siko katugbang han 44.5 cm (17.5 in.). Kitaa an Ap. B14.
O “ngan magyakan ha iya hin panhimaraot an iya igkasi-tawo.” Karuyag sidngon, usa nga panumpa nga may upod nga panhimaraot sugad nga sirot kon buwa an iginpanumpa o kon gintalapas ito.
Lit., “panhimaraot.”
Lit., “panhimaraot.”
Lit., “matadong.”
O “ginpaantos.”
O “mga apan.”
Lit., “ha tuna han iya mga ganghaan.”
O “reputasyon.”
Kitaa an Glossary.
O “may kalabotan.”
Lit., “iglingiw an nawong han.”