Aan die Hebreërs 9:1-28

  • Heilige diens in aardse heiligdom (1-10)

  • Christus gaan in die hemel in met sy bloed (11-28)

    • Middelaar van nuwe verbond (15)

9  Die vorige verbond het wetlike vereistes vir heilige diens gehad, en ook ’n heiligdom+ op die aarde.  Want ’n eerste tentafdeling is gemaak, waarin die lampstaander+ en die tafel en die uitstalling van die offerbrode* was,+ en dit is die Heilige+ genoem.  Maar agter die tweede gordyn*+ was die tentafdeling wat die Allerheiligste+ genoem is.  In die Allerheiligste was ’n goue vuurbak+ en die ark van die verbond,+ wat met goud oorgetrek was.+ Binne-in die ark was die goue houer met die manna,+ Aäron se staf wat bloeisels gehad het+ en die kliptablette+ van die verbond.  Bo-op was die glorieryke gerubs wat die versoendeksel*+ oorskadu het. Maar dit is nie nou die tyd om in besonderhede oor hierdie dinge te praat nie.  Nadat hierdie dinge so gemaak is, sou die priesters gereeld in die eerste tentafdeling ingaan om die heilige dienste te verrig,+  maar die hoëpriester sou een keer per jaar alleen in die tweede afdeling ingaan,+ en hy sou altyd bloed bring+ wat hy vir homself sou offer+ en vir die sondes wat die volk+ uit onkunde gepleeg het.  Die heilige gees maak dit dus duidelik dat die weg tot in die heiligdom nie geopenbaar is terwyl die eerste tent nog bestaan het nie.+  Hierdie tent is ’n illustrasie vir die huidige tyd,+ en volgens hierdie reëling word gawes sowel as offerandes gebring.+ Maar hierdie dinge kan nie die gewete van die man wat heilige diens doen, tot volmaaktheid bring nie.+ 10  Dit het net te doen met kos en drank en verskillende seremoniële reinigings.*+ Dit was wetlike vereistes wat verband gehou het met die liggaam,+ en dit is opgelê tot die vasgestelde tyd om dinge reg te stel. 11  Maar toe Christus gekom het as ’n hoëpriester van die goeie dinge wat alreeds gebeur het, het hy deur die groter en volmaakter tent gegaan wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie van hierdie skepping is nie. 12  Hy het eens en vir altyd in die heiligdom ingegaan, nie met die bloed van bokke en jong bulle nie, maar met sy eie bloed,+ en hy het ’n ewige verlossing* vir ons verkry.+ 13  Die bloed van bokke en bulle+ en die as van ’n jong koei word op onrein mense gesprinkel om hulle liggame* te reinig en te heilig.+ 14  Maar die bloed van die Christus doen soveel meer!+ Hy het homself deur middel van die ewige heilige gees as ’n onbesmette offer vir God aangebied, en dit reinig ons gewetens van dooie werke+ sodat ons heilige diens vir die lewende God kan doen.+ 15  Daarom is hy ’n middelaar van ’n nuwe verbond+ sodat dié wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.+ Hy het gesterf om hulle deur ’n losprys+ te bevry van die oortredings onder die vorige verbond. 16  Want wanneer ’n verbond gemaak word, moet die dood van die mens wat die verbond gemaak het, eers bevestig word. 17  ’n Verbond tree in werking by die dood, want dit is nog nie in werking terwyl die mens wat die verbond gemaak het, lewe nie. 18  Daarom het die vorige verbond ook nie sonder bloed in werking getree nie. 19  Want toe Moses al die gebooie van die Wet aan die hele volk oorgedra het, het hy die bloed van die jong bulle en die bokke met water gemeng. Hy het helderrooi wol en hisop gebruik om dit op die boek* en die hele volk te sprinkel, 20  en hy het gesê: “Dit is die bloed van die verbond wat God julle beveel het om te onderhou.”+ 21  Net so het hy die bloed op die tent en op al die houers van die heilige* diens gesprinkel.+ 22  Ja, volgens die Wet word byna alles met bloed gereinig,+ en as bloed nie uitgestort word nie, word geen sondes vergewe nie.+ 23  Daarom was dit nodig dat die afbeeldings+ van die dinge in die hemel op hierdie manier gereinig word,+ maar die hemelse dinge vereis offerandes wat veel beter is. 24  Want Christus het nie in ’n heiligdom ingegaan wat met hande gemaak is+ en wat ’n kopie van die werklikheid is nie,+ maar in die hemel self.+ Dit was sodat hy nou vir ons voor God kan verskyn,+ 25  en nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan+ met bloed wat nie sy eie is nie. 26  Anders sou hy van die begin van die mensdom* af dikwels moes ly. Maar nou het hy hom eens en vir altyd aan die einde van die tydperke* geopenbaar om ontslae te raak van sonde deur homself te offer.+ 27  En net soos mense eens en vir altyd sterf en daarna geoordeel word, 28  so is die Christus ook eens en vir altyd geoffer om die sondes van baie te dra.+ Wanneer hy die tweede keer verskyn, sal dit nie wees om sonde weg te neem nie,* en hy sal gesien word deur dié wat vol verlange daarna uitsien om deur hom gered te word.+

Voetnote

Of “aanbiedingsbrode”.
Of “voorhangsel”.
Of “plek van versoening”.
Lett. “verskeie dope”.
Lett. “loskoping; bevryding”.
Lett. “vlees”.
Of “boekrol”.
Of “openbare”.
Of “grondlegging van die wêreld”.
Of “die voleinding van die stelsels van dinge”. Sien Woordelys.
Lett. “sal dit afgeskeie van sonde wees”.