Aan die Hebreërs 7:1-28

  • Melgisedek, unieke koning en priester (1-10)

  • Christus se priesterskap beter (11-28)

    • Christus in staat om ten volle te red (25)

7  Want hierdie Melgiseʹdek, die koning van Salem, priester van die allerhoogste God, het na Abraham toe gegaan toe Abraham op pad terug was nadat hy die konings oorwin het. Hy het Abraham geseën,+  en Abraham het hom ’n tiende van alles gegee. Eerstens word sy naam as “koning van regverdigheid” vertaal, en dan is hy ook koning van Salem, dit wil sê “koning van vrede”.  Hy is sonder pa of ma of geslagsregister, en niemand weet wanneer hy gebore is of gesterf het nie. Maar omdat hy soos die Seun van God gemaak is, bly hy vir altyd ’n priester.+  Kyk dan hoe belangrik hierdie man was aan wie Abraham, die familiehoof,* ’n tiende gegee het van die beste dinge wat hy in die oorlog gevat het.+  Volgens die Wet moet dié wat as priesters uit die kinders van Levi aangestel is,+ tiendes van die volk insamel,+ dit wil sê van hulle broers, al is hulle nakomelinge van Abraham.*  Maar hierdie man, wat nie ’n nakomeling van die kinders van Levi was nie, het tiendes van Abraham geneem en die een geseën wat die beloftes gehad het.+  Niemand kan ontken dat die een wat minder belangrik is, geseën word deur die een wat belangrik is nie.  En in die een geval word tiendes ontvang deur mense wat sterf, maar in die ander geval deur iemand van wie getuig word dat hy lewe.+  En daar kan gesê word dat selfs Levi, wat tiendes ontvang, deur middel van Abraham tiendes betaal het, 10  want hy was nog in die liggaam* van sy voorvader toe Melgiseʹdek na hom toe gegaan het.+ 11  As volmaaktheid dan werklik deur die Levitiese priesterskap verkry kon word+ (want dit was ’n kenmerk van die Wet wat aan die volk gegee is), hoekom sou dit nog nodig wees dat ’n ander priester opstaan, ’n priester soos Melgiseʹdek+ en nie soos Aäron nie? 12  Aangesien die priesterskap verander word, moet die Wet ook verander word.+ 13  Want die man van wie hierdie dinge gesê word, kom uit ’n ander stam, en niemand uit daardie stam het by die altaar diens gedoen nie.+ 14  Dit is duidelik dat ons Here ’n nakomeling van Juda is,+ en tog het Moses nooit gesê dat priesters uit daardie stam sou kom nie. 15  En dit word nog duideliker wanneer daar ’n ander priester+ verskyn wat soos Melgiseʹdek is.+ 16  Hy dien nie as ’n priester omdat hy uit die stam gekom het* wat deur die Wet vereis is nie, maar op grond van die krag wat hom ’n onvernietigbare lewe gee.+ 17  Want die volgende word van hom getuig: “Jy is vir ewig ’n priester soos Melgiseʹdek.”+ 18  Daarom word daar ’n einde gemaak aan die vorige gebod omdat dit swak en ondoeltreffend is.+ 19  Want die Wet het niks tot volmaaktheid gebring nie,+ maar die beter hoop wat aan ons gegee is,+ het wel, en as gevolg daarvan kom ons nader aan God.+ 20  Hierdie priester het ook nie verskyn sonder dat ’n eed gesweer is nie. 21  (Daar is wel manne wat priesters geword het sonder dat ’n eed gesweer is, maar hierdie priester het ’n priester geword toe ’n eed oor hom gesweer is deur die Een wat gesê het: “Jehovah* het gesweer, en hy sal nie van gedagte verander* nie: ‘Jy is vir ewig ’n priester.’”)+ 22  En so het Jesus die waarborg geword van ’n beter verbond.+ 23  Verder moes baie priesters mekaar opvolg+ omdat die dood gekeer het dat hulle as priesters bly dien, 24  maar omdat hy vir ewig bly lewe,+ sal niemand hom as priester opvolg nie. 25  Daarom is hy ook in staat om dié wat God deur middel van hom nader, ten volle te red, want hy is altyd lewend om vir hulle te pleit.+ 26  Want dit is gepas vir ons om so ’n hoëpriester te hê wat lojaal, onskuldig, onbesmet,+ afgeskeie van die sondaars en hoër as die hemel is.+ 27  Anders as daardie hoëpriesters, hoef hy nie elke dag eers vir sy eie sondes offers te bring+ en dan vir dié van die volk nie,+ want hy het dit eens en vir altyd gedoen toe hy homself geoffer het.+ 28  Want die Wet stel mense met swakhede as hoëpriesters aan,+ maar die woord van die eed+ wat ná die Wet gesweer is, stel ’n Seun aan, wat vir ewig tot volmaaktheid gebring is.+

Voetnote

Of “aartsvader”.
Lett. “al het hulle uit Abraham se lendene gekom”.
Lett. “lendene”.
Of “op grond van die vleeslike afstamming”.
Of “spyt voel”.