An Siyahan nga Libro han mga Cronicas 29:1-30

  • Mga kontribusyon para ha templo (1-9)

  • Pag-ampo ni David (10-19)

  • Nagrayhak an katawohan; pagkahadi ni Solomon (20-25)

  • Kamatay ni David (26-30)

29  Yana hi Hadi David nagsiring ha bug-os nga kongregasyon: “An akon anak nga hi Solomon, nga ginpili han Dios,+ batan-on pa ngan waray eksperyensya,*+ ngan daku an buruhaton, kay ito nga templo* diri para ha tawo kondi para kan Jehova nga Dios.+  Ngan ginbuhat ko an ngatanan ha pagpangandam para ha balay han akon Dios, ha pagtagana hin bulawan para ha mga butang nga hinimo ha bulawan, silber para ha mga butang nga hinimo ha silber, tumbaga* para ha mga butang nga hinimo ha tumbaga, puthaw para ha mga butang nga hinimo ha puthaw,+ mga kahoy+ para ha mga butang nga hinimo ha kahoy, onix nga mga bato, ngan mga bato nga igintataod gamit an semento, de-kolor nga gudtiay nga mga bato nga pandekorasyon, tagsa nga klase han marahalon nga bato, ngan damu hinduro nga bato nga alabastro.  Dugang pa, tungod han akon kalipay ha balay han akon Dios,+ aada liwat an akon kalugaringon nga bahandi+ nga bulawan ngan silber nga iginhahatag ko para ha balay han akon Dios, dugang pa han ngatanan nga akon gin-andam para ha baraan nga balay,  pati an 3,000 ka talanton* nga bulawan tikang ha Ofir+ ngan 7,000 ka talanton nga pinurog nga silber, para ighaklap ha mga bungbong han magkalain-lain nga mga kwarto,*  an bulawan para ha mga butang nga hinimo ha bulawan ngan an silber para ha mga butang nga hinimo ha silber, ngan para ha ngatanan nga buruhaton nga paghihimoon han mga eksperto nga parahimo. Hin-o an magbuboluntaryo yana nga adlaw ha paghatag hin regalo kan Jehova?”+  Salit nagboluntaryo an mga prinsipe han mga panimalay,* an mga prinsipe han mga tribo ha Israel, an mga lider han kada 1,000 ngan han kada 100,+ ngan an mga lider han mga buruhaton han hadi.+  Ngan naghatag hira para ha pag-alagad ha balay han tinuod nga Dios hin 5,000 ka talanton nga bulawan, 10,000 nga darik,* 10,000 ka talanton nga silber, 18,000 ka talanton nga tumbaga, ngan 100,000 ka talanton nga puthaw.  An bisan hin-o nga may marahalon nga mga bato naghatag hito ha tiripigan hin bahandi ha balay ni Jehova, ilarom han pagdumara ni Jehiel+ nga Gersonita.+  An katawohan nalipay gud ha paghatag hinin boluntaryo nga mga halad, kay bug-os-kasingkasing+ nga naghatag hira hin boluntaryo nga mga halad kan Jehova, ngan an hadi nga hi David nalipay gud hinduro. 10  Katapos, gindayaw ni David hi Jehova ha atubangan han bug-os nga kongregasyon. Hi David nagsiring: “Hinaot dayawon ka, O Jehova nga Dios ni Israel nga amon amay, tubtob ha kadayonan. 11  Ikaw, O Jehova, harangdon+ ngan gamhanan+ ngan maanyag ngan dungganon ngan mahimayaon,*+ kay ikaw an tag-iya han ngatanan nga butang ha langit ngan ha tuna.+ Imo an ginhadian, O Jehova.+ Imo ginpapahitaas an imo kalugaringon sugad nga ulo labaw han ngatanan. 12  An karikohan ngan an himaya nagtitikang ha imo,+ ngan ikaw an nagmamando han ngatanan nga butang,+ ngan aada ha imo kamot an gahum+ ngan pagkagamhanan,+ ngan an imo kamot nakakahimo ha bisan hin-o nga magin bantogan+ ngan naghahatag hin kusog ha ngatanan.+ 13  Ngan yana, O amon Dios, nagpapasalamat kami ha imo ngan nagdadayaw han imo mahimayaon nga ngaran. 14  “Kondi, hin-o ako ngan hin-o an akon katawohan nga kami makakahatag hin boluntaryo nga mga halad pariho hini? Kay an ngatanan nga butang tikang ha imo, ngan iginhahatag namon ha imo an tikang ha imo mismo kamot. 15  Kay kami dayo nga mga residente ha imo presensya ngan dayo nga mga umurukoy, pariho la ha ngatanan namon nga kaapoy-apoyan.+ Kay an amon mga adlaw ha tuna pariho hin lambong*+—waray paglaom. 16  O Jehova nga amon Dios, ini ngatanan nga bahandi nga amon gin-andam ha pagtukod para ha imo hin balay para ha imo baraan nga ngaran tikang ha imo mismo kamot, ngan ikaw an tag-iya hito ngatanan. 17  Maaram gud ako, O akon Dios, nga imo gin-uusisa an kasingkasing+ ngan nalilipay ka ha may integridad.*+ Ha katangkod* han akon kasingkasing, boluntaryo nga iginhahalad ko ini ngatanan nga butang, ngan nalilipay gud ako nga makita an imo katawohan nga presente dinhi nga naghahatag ha imo hin boluntaryo nga mga halad. 18  O Jehova nga Dios ni Abraham, ni Isaac, ngan ni Israel nga amon mga kaapoy-apoyan, buligi an imo katawohan nga matipigan ini nga mga inklinasyon ngan mga panhunahuna ha ira kasingkasing ha kadayonan, ngan giyahi an ira kasingkasing ngada ha imo.+ 19  Ngan tagi hin bug-os* nga kasingkasing+ an akon anak nga hi Solomon, basi matuman niya an imo mga sugo,+ an imo mga pahinumdom, ngan an imo mga regulasyon ngan buhaton niya ini ngatanan nga butang ngan tukuron an templo* nga para hito nangandam ako.”+ 20  Katapos, hi David nagsiring ha bug-os nga kongregasyon: “Yana dayawa niyo hi Jehova nga iyo Dios.” Ngan an bug-os nga kongregasyon nagdayaw kan Jehova nga Dios han ira mga kaapoy-apoyan, ngan nanyukbo ngan nanhapa hira ngada kan Jehova ngan ngada ha hadi. 21  Ngan nagpadayon hira ha paghalad hin mga halad kan Jehova ngan ha paghalad hin sinunog nga mga halad+ kan Jehova han sunod nga adlaw, 1,000 nga turilyo nga baka, 1,000 nga karnero nga lalakí, 1,000 nga nati nga karnero nga lalakí, ngan han ira mga halad nga irimnon;+ damu hinduro an ira iginhalad para ha bug-os nga Israel.+ 22  Padayon nga nangaon ngan nanginom hira ha atubangan ni Jehova hito nga adlaw nga duro an pagrayhak,+ ngan ha ikaduha nga higayon ira ginhimo nga hadi hi Solomon nga anak ni David ngan gindihogan hiya sugad nga lider+ ha atubangan ni Jehova, ngan pati hi Zadok sugad nga saserdote.+ 23  Ngan hi Solomon liningkod ha trono ni Jehova+ sugad nga hadi nga kasaliwan ni David nga iya tatay, ngan nagin malampuson hiya, ngan an ngatanan nga Israelita masinugtanon ha iya. 24  An ngatanan nga prinsipe,+ an magkusog nga mga girriro,+ ngan an ngatanan liwat nga anak ni Hadi David+ nagpasakop kan Solomon nga hadi. 25  Ngan ginhimo ni Jehova hi Solomon nga bantogan hinduro ha atubangan han bug-os nga Israel, ngan gintagan hiya hin kadungganan sugad nga hadi nga waray gud makarawat han bisan hin-o nga nagin hadi ha Israel ha naglabay.+ 26  Salit hi David nga anak ni Jesse naghadi ha bug-os nga Israel, 27  ngan an kaihaon* han iya paghadi ha Israel 40 ka tuig. Ha Hebron naghadi hiya hin 7 ka tuig,+ ngan ha Jerusalem naghadi hiya hin 33 ka tuig.+ 28  Ngan namatay hiya nga lagas na,+ kontento han hilawig nga kinabuhi,* bahandi, ngan kadungganan; ngan an iya anak nga hi Solomon an nagin hadi kasaliwan niya.+ 29  Mahitungod han kasaysayan ni Hadi David, tikang ha tinikangan tubtob ha kataposan, iginsurat ito kaupod han mga pulong ni Samuel nga nakakakita hin bisyon, ni Nathan+ nga propeta, ngan ni Gad+ nga parasumat hin bisyon, 30  upod na an ngatanan mahitungod han iya pagkahadi, han iya pagkagamhanan, ngan an mga panhitabo hito nga panahon nga may kalabotan ha iya ngan ha Israel ngan ha ngatanan nga nakapalibot nga ginhadian.

Mga footnote

O “diri andam.”
O “balwarte; palasyo.”
Ha Ingles, copper.
An usa ka talanton katugbang han 34.2 kg. Kitaa an Ap. B14.
Lit., “mga bungbong han mga balay.”
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
An darik usa nga bulawan nga sinselyo han Persia. Kitaa an Ap. B14.
O “may dignidad.”
Ha iba nga lugar, “dagaw.”
O “waray kasaypanan; ha pagkamatadong.”
O “pagkasinsero.”
O “bug-os nga debotado.”
O “balwarte; palasyo.”
Lit., “an mga adlaw.”
Lit., “han mga adlaw.”