An Siyahan nga Libro han mga Cronicas 16:1-43

  • An Arka iginbutang ha tolda (1-6)

  • Kanta ha pagpasalamat ni David (7-36)

    • “Hi Jehova nagin Hadi!” (31)

  • Pagserbi ha atubangan han Arka (37-43)

16  Salit an Arka han tinuod nga Dios ira gindara ha sulod ngan iginbutang ito ha sulod han tolda nga ginhimo ni David para hito;+ ngan naghalad hira ha atubangan han tinuod nga Dios hin mga halad nga sinunog ngan mga halad nga ginsasarosaroan.+  Katapos maghalad ni David hin mga halad nga sinunog+ ngan mga halad nga ginsasarosaroan,+ iya ginbendisyonan an katawohan ha ngaran ni Jehova.  Dugang pa, an ngatanan nga Israelita, an tagsa nga lalaki ngan babaye, iya gintagan hin malidong nga tinapay, hin karan-on nga hinimo ha bunga han palma, ngan hin karan-on nga pasas.  Katapos, nagpili hiya hin pipira han mga Levita basi magserbi ha atubangan han Arka ni Jehova,+ basi magpasidungog,* magpasalamat, ngan magdayaw kan Jehova nga Dios han Israel.  Hi Asap+ an lider, ngan hi Zacarias an sunod ha iya; ngan hira Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitias, Eliab, Benaias, Obed-edom, ngan Jeiel+ an nagpatokar hin mga instrumento nga may kwerdas ngan mga arpa;+ ngan hi Asap an nagpatunog han mga simbal,+  ngan hira Benaias ngan Jahaziel nga mga saserdote an naghuhuyop pirme han mga trumpeta ha atubangan han arka han kasabotan han tinuod nga Dios.  Hito nga adlaw, hi David siyahan nga nagkomposo hin kanta ha pagpasalamat kan Jehova pinaagi kan Asap+ ngan han iya kabugtoan:  “Pagpasalamat kamo kan Jehova,+ tawaga niyo an iya ngaran,Ipahibaro ha mga katawohan an iya mga buhat!+  Pagkanta ha iya, pagkanta ha iya hin mga pagdayaw,*+Pamalandonga* an ngatanan niya nga urusahon nga buhat.+ 10  Ighambog an mahitungod han iya baraan nga ngaran.+ Magrayhak unta an kasingkasing han mga namimiling kan Jehova.+ 11  Pamilnga hi Jehova+ ngan an iya kusog. Pamilnga pirme an iya nawong.*+ 12  Hinumdumi an urusahon nga mga buhat nga iya ginhimo,+An iya mga milagro ngan an mga paghukom nga iya iginpahayag, 13  Kamo nga mga anak* ni Israel nga iya surugoon,+Kamo nga mga anak ni Jacob nga iya mga pinili.+ 14  Hiya hi Jehova nga aton Dios.+ An iya mga paghukom iginpapadapat ha bug-os nga tuna.+ 15  Hinumdumi ha kadayonan an kasabotan nga iya ginhimo,An iya iginsaad,* ha usa ka yukot nga henerasyon,+ 16  An kasabotan nga iya ginhimo kan Abraham,+Ngan an saad nga iya iginpanumpa kan Isaac,+ 17  Nga iya ginparig-on sugad nga sugo kan Jacob+Ngan sugad nga nagpapadayon nga kasabotan kan Israel, 18  Nga nasiring, ‘Ihahatag ko ha imo an tuna han Canaan+Sugad nga imo malon nga panurundon.’+ 19  Nahitabo ini han gutiay pa la kamo,Oo, gutiay hinduro, ngan mga dayo kamo hito nga tuna.+ 20  Naglakaton hira tikang ha usa nga nasud ngadto ha lain nga nasud,Tikang ha usa nga ginhadian ngadto ha iba nga katawohan.+ 21  Waray niya pabay-i nga talumpiguson hira han bisan hin-o nga tawo,+Pero tungod ha ira iya ginsaway an mga hadi,+ 22  Nasiring, ‘Ayaw paglabti an akon mga dinihogan,Ngan ayaw pagbuhat hin maraot ha akon mga propeta.’+ 23  Pagkanta kan Jehova, bug-os nga tuna! Ipahibaro an iya pagtalwas kada adlaw!+ 24  Ipahayag an iya himaya ha mga nasud,An iya urusahon nga mga buhat ha ngatanan nga mga katawohan. 25  Kay hi Jehova harangdon ngan takos gud dayawon. Mas urusahon gud hiya* kay han ngatanan nga iba pa nga dios.+ 26  An ngatanan nga dios han mga katawohan waray pulos nga mga dios,+Pero hi Jehova amo an naghimo han langit.+ 27  Ha iya presensya aada an pagkaharangdon* ngan kadungganan;+An kusog ngan kalipay aada ha iya urukyan.+ 28  Ihatag kan Jehova an angay ha iya, kamo nga mga pamilya han mga katawohan,Ihatag kan Jehova an angay ha iya tungod han iya himaya ngan kusog.+ 29  Ihatag kan Jehova an himaya nga angay ha iya ngaran;+Pagdara hin regalo ngan sulod ngadto ha iya atubangan.+ Yukbo* kan Jehova nga sul-ot an iyo baraan nga mga bado.*+ 30  Pangurog ha iya atubangan, bug-os nga tuna! An tuna* marig-on nga gin-establisar; diri ito mababalhin.*+ 31  Magrayhak an langit, ngan magkalipay an tuna;+Ipasamwak ha mga nasud: ‘Hi Jehova nagin Hadi!’+ 32  Maghagubuhob an dagat ngan an ngatanan nga aada hito;Magrayhak an kaumhan ngan an ngatanan dida hito. 33  Ha pariho nga panahon masinggit hin malipayon an kakahoyan ha kagurangan ha atubangan ni Jehova,Kay tiabot* hiya basi maghukom ha tuna. 34  Pagpasalamat kan Jehova, kay hiya maopay;+An iya maunungon nga gugma nagpapabilin ha kadayonan.+ 35  Ngan siring, ‘Talwasa kami, O Dios nga amon paratalwas,+Tiroka kami ngan salbara kami tikang ha mga nasud,Basi magpasalamat kami ha imo baraan nga ngaran+Ngan malipay gud ha pagdayaw ha imo.*+ 36  Hinaot dayawon hi Jehova, an Dios han IsraelTubtob ha kadayonan.’” Ngan an ngatanan nga katawohan nagsiring, “Amen!”* ngan gindayaw nira hi Jehova. 37  Katapos, ginbayaan ni David hi Asap+ ngan an iya kabugtoan didto ha atubangan han arka han kasabotan ni Jehova basi padayon nga magserbi ha atubangan han Arka,+ uyon ha buruhaton kada adlaw.+ 38  Hi Obed-edom ngan an iya kabugtoan, nga an kadamu 68, ngan hi Obed-edom nga anak nga lalaki ni Jedutun, ngan hi Hosa amo an mga parabantay han ganghaan; 39  ngan hi Zadok+ nga saserdote ngan an iya mga igkasi-saserdote nakada ha atubangan han tabernakulo ni Jehova ha hitaas nga lugar didto ha Gibeon+ 40  basi regular nga maghalad hin mga halad nga sinunog para kan Jehova dida ha halaran han halad nga sinunog, ha aga ngan ha pagsirom, ngan buhaton an ngatanan nga nakasurat ha Balaud ni Jehova nga iya iginsugo ha Israel.+ 41  Kaupod nira hira Heman ngan Jedutun+ ngan an iba pa nga mga lalaki nga ginpili basi magpasalamat kan Jehova,+ kay “an iya maunungon nga gugma nagpapabilin ha kadayonan”;+ 42  ngan kaupod nira hira Heman+ ngan Jedutun basi magpatunog han mga trumpeta, mga simbal, ngan han mga instrumento nga gin-gagamit ha pagdayaw* ha tinuod nga Dios; ngan an mga anak nga lalaki ni Jedutun+ aada ha ganghaan. 43  Katapos, an ngatanan nga katawohan inuli ha ira mga balay, ngan hi David inuli basi bendisyonan an iya panimalay.

Mga footnote

Lit., “basi maghinumdom.”
O “pagkanta ha iya nga ginduduyogan hin mga instrumento.”
O posible nga “Ig-istorya.”
O “presensya.”
O “katulinan.” Lit., “binhi.”
Lit., “An pulong nga iya iginsugo.”
O “nakakaaghat hiya hin hilarom nga respeto nga may kahadlok.”
O “dignidad.”
O “Pagsingba.”
O posible nga “tungod han kadungganan han iya pagkabaraan.”
O “An mabungahon nga tuna.”
O “diri ito mababay-og; diri ito mauuy-og.”
O “inabot.”
O “malipay ha imo kadayawan.”
O “Matuman unta!”
O “mga instrumento han kanta.”