Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Indèks Umpama (Parabel)

Indèks Umpama (Parabel)

Angka nduduhké bab.

anak loro dikongkon ing kebon 106

anak sing nguja hawa nafsuné 86

anak sing ilang 86

anggur anyar, wadhah anggur lawas 28

bapak bakal maringi sing dijaluk 35

bocah-bocah ing pasar 39

bolongané jarum jahit 96

budhak sing ngentèni majikané 78

budhak sing ora gelem ngapura 64

budhak sing setya lan wicaksana 111

budhak terus kerja sakwisé bali 89

dami ing mripaté sedulur liya 35

dhuwit rècèh sing ilang 85

dhuwit rècèh sing ketemu 85

gandum lan alang-alang 43

gerbang sing sempit 35

harta karun sing kependhem 43

jala 43

kanca sing ora gampang nyerah 74

manuk lan kembang lili 35

mbangun menara 84

mina 100

mutiara sing aji banget 43

nambal klambi lawas nganggo kain anyar 28

nguncalké mutiara marang babi 35

nyaring nyamuk, ngeleg unta 109

omah ing ndhuwur watu 35

opah sing ditampa para buruh 97

panggonan kanggo tamu penting 83

Pangon sing Apik 80

para buruh ing kebon anggur 97

pengurus sing ora bener 87

pengurus sing setya 78

petani sing jahat 106

petani sing turu 43

petani 43

petugas pajeg lan wong Farisi 94

pitik babon nglumpukké anaké 110

pondhasi omah 35

ragi dicampur karo glepung 43

raginé wong Farisi 58

raja nganggep lunas utang 64

raja sing arep perang 84

raja nganakké pésta mantènan 107

randha lan hakim 94

roh najis sing ngleboni manèh 42

sepuluh prawan 112

talènta 113

tukang njala manungsa 22

undangan mangan ditolak 83

unta mlebu ing bolongané jarum 96

uyahé donya 35

wedhus gèmbèl lan wedhus jawa 114

wedhus sing ilang 63

wiji gandum siji mati, dadi akèh 103

wiji sesawi, iman 89

wiji sesawi, Kraton swarga 43

winih ing lemah sing béda-béda 43

wit anggur sing sejati 120

wit ara 79

wong lanang sugih lan Lazarus 88

wong sugih mbangun gudhang 77

wong loro sing utang 40

wong miskin diundang ing pésta 83

wong Samaria sing apik ati 73

wong sing ngluku 65

INDÈKS KOTHAK

”Pas Wektuné kanggo Mènèhké Kurban Pasucèn” 6

Perjalanan sing Nyenengké 10

Sapa Wong Samaria Kuwi? 19

Kesurupan Roh Jahat 23

Umpama bab Pasa 28

Mbalèni Manèh Piwulangé 35

Kringeté Kaya Getih 123

Tanah Getih 127

Mecuti 129

”Patènana Dhèwèké ing Cagak” 132