Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 3

Pelayanané Yésus ing Galiléa

’Yésus mulai nginjil, ”Kraton Swarga wis cedhak.”’​—Matius 4:17

Pelayanané Yésus ing Galiléa

ING BAGÉAN IKI

BAB 20

Mukjijat sing Kapindho ing Kutha Kana

Yésus marèkké cah lanang saka jarak kira-kira 26 kilomèter.

BAB 21

Ing Sinagogé ing Nazarèt

Apa sing diomongké Yésus sing nggawé wong-wong Nazarèt arep matèni dhèwèké?

BAB 22

Papat Muridé Yésus Dadi Tukang Njala Manungsa

Yésus ngundang papat muridé bèn ninggalké gawéané dadi nelayan kanggo nindakké gawéan liyané.

BAB 23

Yésus Nindakké Mukjijat-Mukjijat ing Kapernaum

Wektu ngusir roh-roh jahat, Yésus nglarang roh-roh kuwi ngandhani wong-wong nèk Yésus kuwi Putrané Gusti Allah. Apa sebabé?

BAB 24

Nginjil ing Dhaérah-Dhaérah Liya ing Galiléa

Akèh wong padha teka marang Yésus kanggo dimarèkké, nanging Yésus nerangké nèk nduwé tujuan sing luwih penting ketimbang kuwi.

BAB 25

Yésus Marèkké Wong Lara Kusta

Liwat omongan lan tumindaké marang wong lara kusta, Yésus nduduhké nèk dhèwèké bener-bener perduli karo wong sing dhèwèké marèkké.

BAB 26

”Dosamu Wis Diapura”

Piyé Yésus nduduhké hubungané dosa lan penyakit?

BAB 27

Matius Dadi Muridé Yésus

Apa sebabé Yésus gelem maem bareng karo wong-wong dosa?

BAB 28

Apa Sebabé Murid-Muridé Yésus Ora Pasa?

Yésus nggunakké umpama bab wadhah anggur kanggo mènèhi jawaban.

BAB 29

Apa Éntuk Tumindak Apik Pas Dina Sabat?

Apa sebabé wong-wong Yahudi mungsuhi Yésus wektu marèkké wong lanang sing wis lara suwéné 38 taun?

BAB 30

Yésus Kuwi Putrané Gusti Allah

Miturut wong-wong Yahudi, Yésus madhakké dhèwèké dhéwé kaya Gusti Allah, nanging Yésus nduduhké nèk kedudukané luwih rendhah ketimbang Gusti Allah.

BAB 31

Methik Wohé Gandum Pas Dina Sabat

Apa sebabé Yésus nyebut dhèwèké ”Gustiné dina Sabat”?

BAB 32

Apa sing Éntuk Ditindakké ing Dina Sabat?

Senajan ora lumrah, wong-wong Farisi lan Saduki nglumpuk merga nduwé tujuan sing padha.

BAB 33

Netepi Ramalané Yésaya

Apa sebabé Yésus ngongkon wong-wong sing dimarèkké bèn ora ngandhani liyané bab sapa dhèwèké lan gawéan sing ditindakké?

BAB 34

Yésus Milih Rolas Rasul

Apa bédané rasul karo murid?

BAB 35

Ceramah ing Gunung

Bab-bab penting saka piwulangé Yésus diterangké.

BAB 36

Sawijiné Perwira Nduduhké Iman sing Gedhé

Apa sebabé tumindaké perwira Romawi nggawé Yésus nggumun?

BAB 37

Yésus Nguripké Manèh Anaké Randha

Wong-wong sing ndelok kedadéan kuwi ngerti nèk Gusti Allah wis nggatèkké umaté manèh.

BAB 38

Yohanes Péngin Krungu Langsung saka Yésus

Ngapa Yohanes Pembaptis takon apa Yésus kuwi Mèsias? Apa Yohanes dadi ragu-ragu?

BAB 39

Wong-Wong sing Ora Tanggap Dikutuk

Yésus kandha nèk ing Dina Pengadilan, hukuman kanggo Kapernaum bakal luwih abot ketimbang kutha Sodom.

BAB 40

Piwulang bab Ngapurani

Wektu ngapurani wong wadon sing ora nggenah, apa kuwi tegesé Yésus nglanggar hukumé Gusti Allah?

BAB 41

Mukjijaté Yésus​—⁠Nganggo Kuwasané Sapa?

Adhi-adhiné Yésus kandha nèk Yésus ora waras.

BAB 42

Yésus Ngelokké Wong Farisi

Apa ”tandha Nabi Yunus” kuwi?

BAB 43

Umpama-Umpama bab Kratoné Allah

Yésus mènèhi wolung umpama sing nerangké bab Kraton swarga.

BAB 44

Yésus Ngendhegké Angin Gedhé ing Laut

Wektu ngendhegké angin lan ombak, Yésus mulang bab sing penting sing bakal kelakon ing pamréntahan Kratoné Allah.

BAB 45

Kuwasané Yésus tumrap Roh-Roh Jahat

Apa wong isa kesurupan roh jahat luwih saka siji?

BAB 46

Larané Mari Merga Ndemèk Klambi Njabané Yésus

Yésus nduduhké kuwasané lan welas asihé ing kedadéan sing nrenyuhké ati iki.

BAB 47

Bocah Wadon sing Urip Manèh

Wong-wong nggeguyu Yésus wektu kandha nèk bocah wadon sing wis mati kuwi lagi turu. Nanging, Yésus nguripké manèh bocah wadon kuwi.

BAB 48

Yésus Nggawé Mukjijat, Nanging Akèh sing Nolak

Wong-wong ing Nazarèt nolak Yésus ora merga piwulang utawa mukjijaté, nanging merga alesan liyané.

BAB 49

Yésus Nginjil ing Galiléa lan Nglatih Para Rasul

Apa tegese ukara ”Kraton swarga wis cedhak?”

BAB 50

Disiapké kanggo Nginjil Senajan Ditentang

Wektu ana aniaya, apa sebabé Yésus ngandhani para rasulé supaya mlayu padahal wong-wong kuwi ora wedi dipatèni?

BAB 51

Pembunuhan ing Pésta Ulang Taun

Tariané Salomé nggawé Hérodès seneng nganti Hérodès sumpah arep mènèhi apa waé sing dijaluk Salomé. Apa penjaluké Salomé?

BAB 52

Mènèhi Mangan Éwonan Wong Nganggo Roti Lima lan Iwak Loro

Mukjijaté Yésus iki nggumunké banget nganti patang Injil nyathet bab kuwi.

BAB 53

Panguwasa sing Isa Ngendhalèni Angin lan Laut

Apa sing isa disinaoni para rasul wektu Yésus mlaku ing ndhuwur banyu lan ngendhegké angin gedhé?

BAB 54

Yésus Kuwi ”Roti sing Mènèhi Urip”

Apa sebabé Yésus ngelokké wong-wong senajan wong-wong kuwi wis ngupaya marani dhèwèké?

BAB 55

Omongané Yésus Ora Isa Ditampa Akèh Wong

Yésus mulangké bab sing ora isa ditampa, sing nggawé para muridé ninggalké dhèwèké.

BAB 56

Apa sing Nggawé Wong Dadi Najis?

Sing nggawé najis kuwi sing mlebu saka cangkem utawa sing metu saka kuwi?

BAB 57

Yésus Marèkké Bocah Wadon lan Wong Lanang sing Budheg

Apa sebabé wong wadon Fénisia ora lara ati wektu bangsané dipadhakké karo kirik?

BAB 58

Yésus Nggawé Mukjijat bab Roti lan Ngélikké bab Ragi

Para muridé Yésus akiré paham apa sing dimaksud Yésus wektu kandha bab ragi.

BAB 59

Putrané Manungsa Kuwi Sapa?

Kunci-kunci Kraton kuwi apa? Digunakké kanggo sapa waé, lan kepriyé?

BAB 60

Wahyu sing Nduduhké Kamulyané Kristus

Transfigurasi kuwi apa? Apa sing diduduhké saka transfigurasi kuwi?

BAB 61

Yésus Marèkké Cah Lanang sing Kesurupan Roh Jahat

Yésus kandha nèk cah lanang kuwi ora isa dimarèkké merga kurang iman, nanging imané sapa? Cah lanang kuwi, bapaké, utawa para murid?

BAB 62

Piwulang Penting bab Sipat Andhap Asor

Wong diwasa isa sinau bab sing penting saka bocah cilik.

BAB 63

Yésus Mènèhi Naséhat Penting Liyané

Yésus nerangké telung cara ngatasi masalah sing serius ing jemaat.

BAB 64

Pentingé Terus Ngapurani

Yésus nduduhké pandhangané Gusti Allah bab pentingé ngapurani wong liya nganggo umpama bab budhak sing ora nduwé welas asih.

BAB 65

Mulang Wektu ing Perjalanan menyang Yérusalèm

Ing telung omong-omongan cekak, Yésus nduduhké apa sing isa ngalang-alangi wong dadi ora ngetutké Yésus.