Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 34

Yésus Milih Rolas Rasul

Yésus Milih Rolas Rasul

MARKUS 3:13-19 LUKAS 6:12-16

  • ROLAS RASULÉ YÉSUS

Saiki wis kira-kira setaun setengah wiwit Yohanes Pembaptis ngenalké Yésus dadi Cempéné Gusti Allah. Wektu Yésus mulai nindakké pelayanané, ana wong-wong lanang tulus sing dadi muridé Yésus. Wong-wong kuwi yaiku, Andréas, Simon Pétrus, Yohanes, mungkin Yakobus (seduluré Yohanes), Filipus, lan Bartoloméus (uga disebut Natanaèl). Bar kuwi, akèh wong liya uga dadi pengikuté Kristus.​—Yohanes 1:45-47.

Yésus saiki arep milih rasul-rasulé. Wong-wong iki bakal dadi kanca akrabé lan nampa pelatihan kusus. Nanging sakdurungé kuwi, Yésus munggah ing sawijiné gunung, mungkin cedhak Laut Galiléa, ora adoh saka Kapernaum kanggo ndonga sewengi muput. Kayané Yésus njaluk kawicaksanan lan berkah saka Gusti Allah. Ing dina sakbanjuré, Yésus nyeluk para muridé lan milih 12 murid dadi rasulé.

Yésus milih enem wong sing disebutké ing wiwitan bab iki. Yésus uga milih Matius, sing gawéané mbiyèn dadi petugas pajeg. Wong lima liyané yaiku Yudas (uga disebut Tadéus lan ”anaké Yakobus”), Simon wong Kanani, Tomas, Yakobus anaké Alféus, lan Yudas Iskariot.​—Matius 10:2-4; Lukas 6:16.

Rolas wong iki wis kerep lunga bareng Yésus, lan Yésus ya wis kenal apik karo wong-wong iki. Sebagéan wong iki keluargané Yésus dhéwé. Yakobus lan Yohanes kuwi kétoké sepupuné Yésus. Ana uga sing mikir nèk Alféus kuwi adhiné Yusuf, bapak angkaté Yésus. Nèk kuwi bener, Yakobus anaké Alféus kuwi uga sepupuné Yésus.

Yésus mesthi apal jenengé rolas rasulé. Apa panjenengan ya apal? Cara sing gampang, élinga nèk ana loro Simon, loro Yakobus, lan loro Yudas. Simon (Pétrus) seduluran karo Andréas, lan Yakobus (anaké Zébédéus) seduluran karo Yohanes. Nganggo cara kuwi, kita wis apal wolung jeneng. Papat liyané klebu rasul sing mbiyèné petugas pajeg (Matius), rasul sing sukmbèné dadi ragu-ragu (Tomas), rasul sing ana ing ngisor wit wektu diceluk Yésus (Natanaèl), lan kancané Natanaèl (Filipus).

Sewelas rasulé Yésus asalé saka Galiléa, dhaérah asalé Yésus. Natanaèl asalé saka kutha Kana. Filipus, Pétrus, lan Andréas asalé saka Bètsaida. Pétrus lan Andréas akiré pindhah ing Kapernaum, sing kayané kutha asalé Matius. Yakobus lan Yohanes uga manggon ing Kapernaum utawa dhaérah ing cedhak kono, lan nduwé bisnis perikanan. Yudas Iskariot, sing akiré ngianati Yésus, kétoké siji-sijiné rasul sing asalé saka Yudéa.