Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 66

Ing Yérusalèm kanggo Ngrayakké Riyaya Tabernakel

Ing Yérusalèm kanggo Ngrayakké Riyaya Tabernakel

YOHANES 7:11-32

  • YÉSUS MULANG ING BAIT

Wiwit dibaptis, Yésus dadi saya terkenal. Éwonan wong Yahudi wis ndelok mukjijat-mukjijat sing ditindakké Yésus, lan warta bab tumindaké kuwi wis nyebar ing ngendi-endi. Saiki, ing Riyaya Tabernakel (utawa, Riyaya Tarub) ing Yérusalèm, akèh wong padha nggolèki Yésus.

Wong-wong nduwé pendapat sing béda-béda bab Yésus. Ana sing kandha, ”Dhèwèké kuwi wong apik.” Liyané kandha, ”Ora, dhèwèké kuwi nyesatké wong akèh.” (Yohanes 7:12) Akèh wong sing padha bisik-bisik bab Yésus saksuwéné dina-dina wiwitané riyaya. Nanging, ora ana sing wani blak-blakan ngomongké bab Yésus merga wedi karo para pemimpin Yahudi.

Wektu riyaya kuwi wis éntuk separoné, Yésus mlebu ing bait. Akèh wong padha nggumun karo carané Yésus mulang. Yésus ora tau mèlu sekolah kanggo para rabi, mula wong-wong Yahudi kandha, ”Kok isa wong iki nduwé akèh pangertèn bab Kitab Suci padahal dhèwèké ora tau sekolah agama?”​—Yohanes 7:15.

Yésus nerangké, ”Apa sing tak wulangké dudu wulanganku dhéwé, nanging wulangané Panjenengané sing ngutus aku. Wong sing péngin nindakké kersané Gusti Allah bakal ngerti apa wulangan iki asalé saka Gusti Allah utawa saka pikiranku dhéwé.” (Yohanes 7:16, 17) Wulangané Yésus cocog karo Hukumé Gusti Allah, mula cetha nèk Yésus péngin ngluhurké Gusti Allah dudu dhèwèké dhéwé.

Yésus banjur kandha, ”Musa mènèhi kowé Taurat, ta? Nanging ora ana siji-sijia wong ing antaramu sing manut Taurat kuwi. Ngapa kowé ngupaya matèni aku?” Ana wong-wong ing kono, sing mungkin teka saka kutha liya, ora ngerti bab rencana jahat kuwi. Kanggoné wong-wong kuwi kétoké ora mungkin ana wong sing arep matèni guru kaya Yésus lan mesthi ana sing klèru saka Yésus kok nganti ngomong kaya ngono. Wong-wong kuwi kandha, ”Kowé kesurupan roh jahat. Sapa sing arep matèni kowé?”​—Yohanes 7:19, 20.

Siji setengah taun sakdurungé, para pemimpin Yahudi pancèn ngupaya arep matèni Yésus sakwisé Yésus marèkké wong ing dina Sabat. Yésus saiki nggunakké penalaran lan nduduhké nèk para pemimpin Yahudi kuwi ora masuk akal. Yésus nyebutké salah siji bab ing Hukum Taurat, yaiku nèk bayi lanang kudu disunat ing dina kawolu, senajan kuwi dina Sabat. Yésus banjur kandha, ”Nèk wong éntuk disunat ing dina Sabat supaya Hukum Musa ora dilanggar, ngapa kok kowé nesu banget wektu aku marèkké wong nganti séhat tenan ing dina Sabat? Aja ngadili wong manèh mung saka njabané waé, nanging kowé kudu ngadili kanthi adil.”​—Yohanes 7:23, 24.

Wong-wong Yérusalèm sing ngerti bab rencana jahat kuwi kandha, ”Wong iki kan sing arep dipatèni wong-wong mau [para pemimpin], ta? Nanging coba deloken, dhèwèké ngomong ing ngarepé wong akèh, lan wong-wong mau ora ngomong apa-apa marang dhèwèké. Aja-aja para pemimpiné awaké dhéwé wis pa—dha ngerti tenan nèk dhèwèké kuwi Kristus.” Wong-wong ora percaya nèk Yésus kuwi Kristus. Wong-wong kuwi kandha, ”Awaké dhéwé kan ngerti wong iki asalé saka ngendi. Padahal, nèk Kristus teka, ora ana sing ngerti saka ngendi asalé.”​—Yohanes 7:25-27.

Yésus njawab, ”Kowé ngerti aku sapa lan asalku saka ngendi. Aku teka ora merga karepku dhéwé. Panjenengané sing ngutus aku kuwi bener-bener ana, nanging kowé ora kenal karo Panjenengané. Aku kenal karo Panjenengané, merga  aku wakilé Panjenengané, lan Panjenengané sing ngutus aku.” (Yohanes 7:28, 29) Omongan sing terus terang kuwi nggawé wong-wong péngin nangkep Yésus kanggo dilebokké penjara utawa dipatèni. Nanging, upaya kuwi gagal merga durung wektuné Yésus mati.

Senajan ngono, akèh wong nduwé iman marang Yésus merga Yésus wis nindakké akèh perkara sing nggumunké. Yésus mlaku ing ndhuwuré banyu laut, ngendhegké angin gedhé, mènèhi mangan éwonan wong nganggo cara mukjijat, marèkké wong lara, wong lumpuh, wong wuta, wong lara kusta, malah nguripké manèh wong mati. Dadi, wong-wong kuwi nyimpulké, ”Kristus bakal nduduhké akèh mukjijat wektu dhèwèké teka. Kuwi sing wis ditindakké wong iki, ta?”​—Yohanes 7:31.

Wektu krungu kuwi, wong-wong Farisi lan para imam kepala ngongkon petugas supaya nangkep Yésus.