Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 9

Saya Mundhak Gedhé ing Nazarèt

Saya Mundhak Gedhé ing Nazarèt

MATIUS 13:55, 56 MARKUS 6:3

  • KELUARGANÉ YUSUF SAYA AKÈH

  • YÉSUS SINAU KETRAMPILAN DADI TUKANG KAYU

Yésus digedhèkké ing Nazarèt, yaiku kutha sing cilik lan dianggep ora penting sing ana ing perbukitan Galiléa. Kutha kuwi ana ing sisih loré Yudéa, ing sisih kuloné danau gedhé sing disebut Laut Galiléa.

Yusuf lan Maria nggawa Yésus ing kutha iki wektu Yésus kira-kira umuré rong taun. Wektu kuwi, kayané Yusuf lan Maria durung nduwé anak liya. Nanging, sakwisé kuwi, adhi-adhiné tiri Yésus padha lair, yaiku Yakobus, Yusuf, Simon, lan Yudas. Yusuf lan Maria uga nduwé anak-anak wadon. Dadi, paling ora Yésus nduwé enem adhi tiri.

Yésus uga nduwé sanak sedulur liyané. Kita wis ngerti bab Élisabèt lan anaké, yaiku Yohanes, sing manggon ing Yudéa, adoh saka kutha Nazarèt. Sing manggon luwih cedhak ing Galiléa kuwi Salomé, sing mungkin adhiné Maria lan dadi buliké Yésus. Bojoné Salomé kuwi Zébédéus, lan anak-anaké yaiku Yakobus lan Yohanes, sing dadi sepupuné Yésus. Kita ora ngerti apa Yésus kerep srawung karo sepupu-sepupuné kuwi wektu padha saya gedhé. Nanging sing mesthi, wong loro kuwi akrab karo Yésus lan dadi rasulé.

Yusuf kudu nyambut gawé mempeng dadi tukang kayu kanggo nyukupi kebutuhan keluargané sing saya akèh. Yusuf nggedhèkké Yésus kaya anaké dhéwé, mula Yésus disebut ”anaké tukang kayu”. (Matius 13:55) Yusuf uga nglatih  Yésus dadi tukang kayu lan Yésus cepet isa wektu dilatih. Akiré Yésus uga disebut ”tukang kayu”.​—Markus 6:3.

Keluargané Yusuf ngutamakké ngibadah marang Yéhuwah. Merga manut Hukumé Gusti Allah, Yusuf lan Maria mulang anak-anaké bab rohani wektu lungguh ing omah, wektu perjalanan, wektu arep turu, lan wektu tangi. (Pangandharing Torèt 6:6-9) Ing Nazarèt, ana sinagogé yaiku panggonan kanggo ngibadah wong Yahudi. Yusuf mesthi ajeg ngejak keluargané ngibadah ing kana. Mula nganti gedhé, Yésus nduwé kebiasaan kanggo lunga menyang sinagogé pas dina Sabat. (Lukas 4:16) Keluargané Yusuf uga mesthi seneng isa ajeg lunga menyang baité Yéhuwah ing Yérusalèm.