Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 131

Sang Raja Dipaku ing Cagak

Sang Raja Dipaku ing Cagak

MATIUS 27:33-44 MARKUS 15:22-32 LUKAS 23:32-43 YOHANES 19:17-24

  • YÉSUS DIPAKU ING CAGAK PAUKUMAN

  • YÉSUS DIÉCÉ MERGA PAPAN ING NDHUWUR SIRAHÉ

  • YÉSUS MÈNÈHI HARAPAN URIP ING BUMI FIRDAUS

Yésus digawa menyang panggonan sing ora adoh saka kutha, sing disebut Golgota, utawa Panggonan Tengkorak lan panggonan iki kétok ”saka kadohan”. (Markus 15:40) Ya ing kono kuwi Yésus lan penjahat loro liyané bakal dihukum mati.

Sakwisé tekan kono, Yésus lan penjahat loro mau dicopoti klambiné, banjur diwènèhi anggur sing dicampur mur lan empedu. Kayané, ombènan iki digawé wong-wong wadon ing Yérusalèm. Para prajurit Romawi ngéntukké wong sing arep dihukum mati ngombé iki kanggo ngilangké rasa lara. Nanging sakwisé ngicipi, Yésus ora gelem ngombé. Apa sebabé? Yésus péngin tetep sadhar saksuwéné ngadhepi ujian abot iki lan setya nganti mati.

Yésus banjur dipaku ing cagak. (Markus 15:25) Paku-paku sing dipakokké ing tangan lan sikilé Yésus nembus daging lan sendiné, lan mesthi nggawé Yésus kelaran banget. Apa manèh pas cagaké didegké, rasa larané saya nambah merga badané Yésus sing mesthiné abot bakal nyuwèk lan narik luka-luka mau. Nanging, Yésus ora nyenèni para prajurit. Yésus ndonga, ”Bapak, tulung apurana wong-wong iki, merga wong-wong iki ora ngerti apa sing ditindakké.”​—Lukas 23:34.

Wong Romawi biasané masang papan sing isiné tudhuhan marang wong sing dihukum. Pilatus wis nggawé papan kanggo Yésus sing tulisané, ”Yésus wong Nazarèt, Rajané Wong Yahudi.” Tulisan ing papan mau ditulis nganggo basa Ibrani, Latin, lan Yunani, supaya akèh wong isa maca kuwi. Tumindaké Pilatus iki nduduhké nèk dhèwèké ora seneng karo wong Yahudi sing meksa kanggo ngukum mati Yésus. Para imam kepala protès, ”Aja nulis, ’Rajané Wong Yahudi,’ nanging tulisen nèk dhèwèké kandha, ’Aku iki Rajané Wong Yahudi.’” Nanging merga Pilatus ora gelem dikongkon-kongkon wong-wong kuwi manèh, Pilatus njawab, ”Apa sing wis tak tulis ora isa diowahi.”​—Yohanes 19:19-22.

Para imam sing nesu kuwi banjur mbalèni manèh kesaksian palsu sing disebutké wong-wong wektu Yésus diadili ing ngarepé Sanhèdrin. Kuwi sebabé wong-wong sing liwat padha gèdhèg-gèdhèg lan ngécé Yésus, ”Kowé sing jaréné arep ngambrukké bait lan mbangun manèh ing wektu telung dina, slametna awakmu dhéwé lan mudhuna saka cagak paukuman!” Para imam kepala lan para ahli Taurat uga ngécé Yésus kaya ngono, kandhané, ”Kristus, Raja Israèl, kuduné isa mudhun saka cagak paukuman, supaya kita isa ndelok lan percaya.” (Markus 15:29-32) Malah para rampok sing ana ing sisihé Yésus ya ngécé Yésus, padahal Yésus ora salah.

Patang prajurit Romawi uga ngécé Yésus. Para prajurit kuwi mungkin lagi ngombé anggur kecut, mula saiki karo ngécé Yésus, wong-wong kuwi kaya-kayané arep mènèhi Yésus anggur,  padahal jelas-jelas Yésus ora isa ngranggèh lan ngombé kuwi. Para prajurit kuwi kandha, ”Nèk kowé Rajané Wong Yahudi, slametna awakmu dhéwé.” (Lukas 23:36, 37) Bayangna, Yésus kuwi dalan, sing bener, lan sing marahi urip, nanging saiki disiksa lan diécé. Senajan ngono Yésus tetep tabah. Wektu ngadhepi kuwi kabèh, Yésus ora ngèlèk-èlèk wong Yahudi sing nonton dhèwèké, prajurit Romawi sing ngécé dhèwèké, lan penjahat loro sing digantung ing sisihé.

Patang prajurit kuwi njupuk klambi njabané Yésus lan mbagi kuwi dadi patang bagéan. Para prajurit nguncalké undhi kanggo nemtokké sapa sing éntuk saben bagéané. Nanging, klambi njero duwèké Yésus kuwi mutuné apik banget, ”ora ana jahitané, merga ditenun saka ndhuwur tekan ngisor”. Mula para prajurit kuwi kandha, ”Klambi iki aja disuwèk, nanging ayo nguncalké undhi kanggo nemtokké sapa sing éntuk klambi iki.” Iki nggenepi ramalan Kitab Suci sing kandha, ”Sandhangan kawula sami dipun dumdum, saha jubah kawula dipun gebag ing dhadhu.”​—Yohanes 19:23, 24; Jabur 22:19.

Akiré, salah siji penjahat sing dipaku bareng Yésus sadhar nèk Yésus bener-bener raja. Dhèwèké ngélikké penjahat sing sijiné, ”Apa kowé babar blas ora wedi karo Gusti Allah? Kowé dhéwé nampa hukuman sing padha kaya dhèwèké. Awaké dhéwé pancèn pantes dihukum, lan hukuman iki wis sakmesthiné awaké dhéwé tampa merga tumindaké awaké dhéwé. Nanging wong iki babar blas ora nindakké kesalahan.” Banjur dhèwèké nyuwun, ”Yésus, élinga marang aku wektu kowé mlebu ing Kratonmu.”​—Lukas 23:40-42.

Yésus njawab, ”Saktenané aku kandha marang kowé dina iki, kowé bakal bebarengan karo aku,” dudu ing Kraton swarga, nanging ”ing Firdaus”. (Lukas 23:43) Janji iki béda karo omongané Yésus marang para rasulé yaiku nèk wong-wong kuwi bakal mréntah dadi raja ing Kraton swarga. (Matius 19:28; Lukas 22:29, 30) Nanging, merga rampok iki wong Yahudi, mungkin wis tau krungu bab bumi Firdaus sing digawé Yéhuwah kanggo dadi omahé Adam, Hawa, lan keturunané. Mula, senajan arep mati, rampok iki nduwé harapan kanggo urip ing Firdaus.