Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 126

Pétrus Ora Ngakoni Yésus

Pétrus Ora Ngakoni Yésus

Wektu Yésus ditangkep ing Taman Gètsemani, para rasul ninggalké Yésus lan mlayu merga wedi. Nanging, ana rong rasul sing akiré balik ngetutké Yésus, sing siji yaiku Pétrus ”lan salah siji murid liyané”, kayané rasul Yohanes. (Yohanes 18:15; 19:35; 21:24) Pétrus lan Yohanes mungkin nyusul Yésus pas digawa menyang omahé Hanas. Wektu Yésus digawa marang Imam Agung Kayafas, Pétrus lan Yohanes ngetutké saka kadohan. Wong loro kuwi kayané wedi kélangan nyawané, nanging ya kuwatir karo apa sing bakal dialami Gustiné.

Merga Yohanes dikenal karo imam agung, mula dhèwèké isa mlebu menyang halaman omahé Kayafas. Pétrus tetep nunggu ing njaba, ing gerbang nganti Yohanes metu lan ngandhani pembantu wadon sing jaga lawang, banjur nggawa Pétrus mlebu.

Merga wengi kuwi adhem, wong-wong ing halaman nggawé api unggun. Pétrus lungguh bareng wong-wong kuwi bèn ora kadhemen karo ngentèni ”apa sing bakal kedadéan” marang Yésus. (Matius 26:58) Saiki, merga ana api unggun kuwi, pembantu wadon sing ngéntukké Pétrus mlebu dadi isa nitèni Pétrus. Dhèwèké kandha, ”Kowé kan salah siji muridé wong kuwi, ta?” (Yohanes 18:17) Wong-wong liyané ya nitèni Pétrus lan kandha nèk Pétrus kuwi pengikuté Yésus.​—Matius 26:69, 71-73; Markus 14:70.

Pitakonan kuwi nggawé Pétrus wedi banget. Dadi, wis ping pindho Pétrus ora ngakoni nèk kenal Yésus. Pétrus kandha, ”Aku ora kenal karo dhèwèké, aku ora ngerti maksud omonganmu.” (Markus 14:67, 68) Pétrus malah lunga menyang cedhaké gerbang, lan ngati-ati bèn aja nganti konangan. Pétrus ya siap ”dikutuk nèk ngapusi lan sumpah” nèk omongané kuwi bener.​—Matius 26:74.

Saksuwéné kuwi, pengadilané Yésus isih ditindakké, kayané ing balkon ndhuwur ing omahé Kayafas. Pétrus lan liyané sing nunggu ing ngisor mungkin isa ndelok para seksi palsu sing nudhuh Yésus lagi mlebu-metu ing ruang pengadilan.

Merga logaté Pétrus, wong-wong ing kono ngerti nèk Pétrus ngapusi. Apa manèh, ing antarané wong-wong kuwi ana seduluré Malkhus, sing kupingé disabet pedhang karo Pétrus. Dhèwèké kandha, ”Aku ndelok kowé bareng karo dhèwèké ing taman. Iya, ta?” Nanging Pétrus ora ngakoni manèh kanggo sing kaping teluné, lan ing wektu kuwi uga, pitik jago kluruk, kaya sing wis diomongké Yésus.​—Yohanes 13:38; 18:26, 27.

Wektu kuwi, Yésus kayané ngadeg ing balkon lan ndelok ing halaman. Gusti banjur nolèh lan mandeng Pétrus, sing mesthi nggawé atiné Pétrus remuk. Pétrus kèlingan karo apa sing diomongké Yésus pirang-pirang jam sakdurungé, ing ruang ndhuwur. Bayangna piyé perasaané Pétrus wektu sadhar apa sing wis ditindakké. Pétrus banjur lunga lan nangis sesenggukan.​—Lukas 22:61, 62.

Pétrus mauné yakin banget nèk imané kuwat lan bakal terus setya. Mula, apa sebabé Pétrus ora ngakoni Yésus? Wektu kuwi, Yésus dijebak lan ditudhuh dadi penjahat sing kejem, padahal ora salah. Kuduné Pétrus mbéla Yésus, nanging malah ninggalké Putrané Gusti Allah, sing omongané isa ”ngasilké urip saklawasé”.​—Yohanes 6:68.

Pengalamané Pétrus iki nduduhké nèk wong sing nduwé iman lan setya, ya isa tiba nèk ora siap ngadhepi godha utawa tantangan sing ujug-ujug teka. Muga-muga apa sing dialami Pétrus isa dadi pangéling-éling kanggo kabèh abdiné Gusti Allah.