Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 87

Nggawé Rencana kanggo Sukmbèn lan Nggunakké Akal

Nggawé Rencana kanggo Sukmbèn lan Nggunakké Akal

LUKAS 16:1-13

  • UMPAMA BAB PENGURUS SING ORA BENER

  • NGGUNAKKÉ BANDHA KANGGO ”ÉNTUK KANCA”

Umpama bab anak sing ilang, sing lagi waé Yésus critakké, kuduné nggawé para petugas pajeg, para ahli Taurat, lan wong Farisi ngerti nèk Gusti Allah gelem ngapurani wong dosa sing mertobat. (Lukas 15:1-7, 11) Saiki, Yésus nyritakké umpama liyané kanggo para muridé. Umpama iki bab wong lanang sugih sing ngerti nèk wong sing dhèwèké percaya ngurus omahé, wis tumindak ora jujur.

Yésus crita nèk pengurus kuwi ditudhuh ngentèk-entèkké bandhané majikané, mula majikané kandha nèk arep mecat dhèwèké. Pengurus kuwi mbatin, ’Aku kudu piyé, ya? Sedhéla manèh majikanku bakal mecat aku. Aku ora kuwat macul, lan nèk ngemis aku isin.’ Mula pengurus kuwi nggawé rencana, ’Oh ya! Aku ngerti kudu piyé, supaya wektu aku dipecat, wong-wong bakal nampa aku ing omahé.’ Dhèwèké banjur nyeluk wong-wong sing nduwé utang, lan takon, ”Pira utangmu marang majikanku?”​—Lukas 16:3-5.

Wong sing kapisan njawab, ”Satus takeran minyak zaitun.” Kuwi kira-kira 2.200 liter. Majikan kuwi mungkin pedagang minyak utawa nduwé kebon zaitun sing amba. Pengurus kuwi kandha, ”Jupuken manèh perjanjian utangmu. Lungguha lan cepet tulisen 50 [1.100 liter].”​—Lukas 16:6.

Pengurus kuwi takon karo wong liyané, ”Nèk kowé, utangmu pira?” Wong kuwi njawab, ”Satus takeran gedhé gandum.” Kuwi kira-kira 22.000 liter. Pengurus kuwi kandha, ”Jupuken manèh perjanjian utangmu, lan tulisen 80.” Dadi, pengurus kuwi ngélongi utangé nganti 20 persèn.​—Lukas 16:7.

Pengurus kuwi isih ngurusi keuangané majikané, mula dhèwèké isih isa ngélongi utangé wong-wong sing utang marang majikané. Nganggo cara ngélongi utangé wong-wong kuwi, pengurus iki éntuk kanca sing mungkin isa mbantu dhèwèké sakwisé kélangan gawéané.

Majikané banjur ngerti apa sing kedadéan. Senajan rugi, majikané ngalem pengurus kuwi merga ”senajan pengurus kuwi ora bener”, dhèwèké ”pinter nggunakké akalé”. Yésus kandha, ”Wong-wong ing jaman iki luwih pinter nggunakké akalé ketimbang wong sing urip ing pepadhang wektu urusan karo wong-wong ing jamané.”​—Lukas 16:8.

Iki dudu maksudé Yésus setuju karo tumindaké pengurus kuwi, utawa ndhukung cara bisnis sing ora jujur. Apa sing arep diwulangké Yésus? Yésus kandha, ”Gunakna bandha saka donya sing ora bener iki kanggo éntuk kanca. Dadi nèk bandha kuwi entèk, kanca-kanca kuwi bakal nampa kowé ing panggonan sing langgeng.” (Lukas 16:9) Mula, iki piwulang bab pentingé nggawé rencana kanggo sukmbèn lan nggunakké akal. Umaté Gusti Allah, yaiku  ”wong sing urip ing pepadhang”, kudu nggunakké bandhané kanthi wicaksana supaya sukmbèn isa éntuk urip langgeng.

Mung Yéhuwah lan Yésus sing isa ngundang wong kanggo urip ing Kraton swarga utawa ing Firdaus ing bumi kanggo dadi rakyaté Kratoné Allah. Kita kudu ngupaya kekancan akrab karo Yéhuwah lan Yésus, nganggo cara nggunakké bandha matèri kanggo ndhukung kepentingané Kraton. Senajan emas, pérak, lan bandha matèri liyané ilang utawa sirna, kita bakal tetep nampa urip langgeng.

Yésus uga kandha nèk wong sing setya karo bab cilik, contoné ngatur lan nggunakké bandhané, wong kuwi uga bakal setya marang bab-bab sing luwih penting. Yésus kandha, ”Mula, nèk kowé ora setya wektu nggunakké bandha saka donya sing ora bener iki, sapa sing bakal mercayakké bandha sing sejati marang kowé?”​—Lukas 16:11.

Yésus ngandhani nèk para muridé péngin ditampa ”ing panggonan sing langgeng”, para murid kudu nggawé pangurbanan. Wong ora isa dadi abdiné Gusti Allah lan ing wektu sing padha dadi budhaké bandha matèri. Yésus nyimpulké, ”Ora ana abdi sing isa dadi budhak kanggo majikan loro. Merga dhèwèké bakal gething marang sing siji lan nresnani sijiné, utawa dhèwèké bakal setya marang sing siji lan ngrèmèhké sijiné. Kowé ora isa dadi budhaké Gusti Allah lan ing wektu sing padha dadi budhaké Bandha.”​—Lukas 16:9, 13.