Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 2

Pelayanané Yésus sing Wiwitan

’Deloken, Cempéné Gusti Allah, sing ngilangi dosa.’​—Yohanes 1:29

Pelayanané Yésus sing Wiwitan

ING BAGÉAN IKI

BAB 12

Yésus Dibaptis

Apa sebabé Yésus njaluk dibaptis padahal ora nduwé dosa?

BAB 13

Sinau saka Carané Yésus Ngadhepi Godhaan

Ana rong bab sing isa kita ngertèni bab Iblis saka godhaan sing dialami Yésus.

BAB 14

Yésus Ngundang Wong-Wong Dadi Muridé

Apa sing nggawé enem muridé Yésus sing sepisanan yakin nèk Yésus kuwi Mèsias?

BAB 15

Yésus Nggawé Mukjijat sing Kapisan

Yésus nduduhké marang ibuné nèk saiki dhèwèké nindakké préntahé Bapaké ing swarga dudu préntahé ibuné.

BAB 16

Yésus Semangat Mbéla Ibadah Sejati

Hukumé Gusti Allah ngijinké wong-wong tuku kéwan ing Yérusalèm kanggo dikurbanké, mula apa sebabé Yésus nesu karo wong-wong sing dodolan ing bait?

BAB 17

Yésus Mulang Nikodémus ing Wayah Wengi

Apa tegesé ”dilairké manèh”?

BAB 18

Tugasé Yésus Saya Akèh, Tugasé Yohanes Saya Sithik

Murid-muridé Yohanes Pembaptis mèri nanging Yohanes Pembaptis ora.

BAB 19

Yésus Mulang Wong Wadon Samaria

Yésus ngandhani wong wadon kuwi bab sing durung tau Yésus omongké marang wong liya.