Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAGÉAN 1

Sakdurungé Pelayanané Yésus Diwiwiti

”Dhèwèké bakal dadi wong sing penting.”—Lukas 1:32

Sakdurungé Pelayanané Yésus Diwiwiti

ING BAGÉAN IKI

BAB 1

Rong Warta saka Gusti Allah

Malaékat Gabrièl nyampèkké warta sing angèl dipercaya.

BAB 2

Yésus Dihormati Sakdurungé Lair

Piyé Élisabèt lan bayi ing njero wetengé ngurmati Yésus?

BAB 3

Wong sing Nyiapké Dalan Wis Lair

Sakwisé isa ngomong manèh, Zakharia mènèhi ramalan sing penting.

BAB 4

Maria​—⁠Mbobot Nanging Durung Nikah

Apa Yusuf percaya nèk Maria mbobot merga roh suci lan dudu merga karo wong lanang liya?

BAB 5

Ing Ngendi lan Kapan Yésus Lair?

Apa buktiné Yésus ora lair tanggal 25 Desember?

BAB 6

Anak sing Dijanjèkké

Wektu Yusuf lan Maria nggawa Yésus ing bait, ana loro wong Israèl sing wis tuwa mènèhi ramalan

BAB 7

Para Ahli Ramal Bintang Marani Yésus

Apa sebabé bintang sing didelok ing Wétan nuntun marang Raja Hérodès lan dudu langsung marang Yésus?

BAB 8

Slamet saka Panguwasa sing Jahat

Ana telung ramalané Alkitab bab Mèsias sing kelakon wektu Yésus isih cilik.

BAB 9

Saya Mundhak Gedhé ing Nazarèt

Ana pira adhi tiriné Yésus?

BAB 10

Keluargané Yésus menyang Yérusalèm

Yusuf lan Maria nggolèki Yésus saksuwéné telung dina. Wektu ketemu, Yésus nggumun ngapa wong tuwané kok ora ngerti nèk Yésus kudu ana ing bait.

BAB 11

Yohanes Pembaptis Nyiapké Dalan

Wektu diparani sapérangan wong Farisi lan Saduki, Yohanes ngutuk wong-wong kuwi. Apa sebabé?