Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 39

Wong-Wong sing Ora Tanggap Dikutuk

Wong-Wong sing Ora Tanggap Dikutuk

MATIUS 11:16-30 LUKAS 7:31-35

  • YÉSUS NGELOKKÉ KUTHA-KUTHA

  • YÉSUS MÈNÈHI BANTUAN LAN NGGAWÉ SEGER MANÈH

Yésus ngajèni banget Yohanes Pembaptis, nanging piyé pandhangané akèh wong bab Yohanes? Yésus mènèhi perbandhingan sing isa mbantu kita njawab pitakonan kuwi. Iki dipadhakké kaya bocah-bocah cilik sing lagi padha lungguh ing pasar. Ana sing kandha marang kanca-kancané, ”Aku ngunèkké suling nggo kowé, nanging kowé ora gelem njogèd. Aku wis nyanyi lagu sedhih, nanging kowé ora nduduhké nèk sedhih.”​—Matius 11:16, 17.

Apa maksudé Yésus? Yésus nerangké, ”Yohanes teka ora mangan lan ora ngombé, nanging wong-wong kandha, ’Dhèwèké kesurupan roh jahat.’ Putrané manungsa teka, mangan lan ngombé, nanging wong-wong kandha, ’Dhèwèké nggragas lan seneng mendem, kancané petugas pajeg lan wong-wong sing dosa.’” (Matius 11:18, 19) Yohanes kuwi wong Nazir, mula uripé sedherhana, malah ora ngombé anggur. Nanging, wong-wong jaman kuwi nganggep Yohanes kesurupan roh jahat. (Wilangan 6:2, 3; Lukas 1:15) Sewaliké, Yésus urip kaya wong umumé, dhèwèké cukup mangan lan ngombé, nanging ditudhuh dadi wong sing nggragas. Dadi, kayané ora gampang kanggo nyenengké wong-wong.

Yésus madhakké wong-wong ing jaman kuwi kaya bocah-bocah cilik ing pasar sing ora gelem njogèd wektu bocah liyané ngunèkké suling, utawa ora sedhih wektu bocah liyané nyanyi lagu sedhih. Yésus kandha, ”Senajan ngono, kawicaksanané wong kebukti bener saka tumindaké.” (Matius 11:16, 19) Dadi liwat ”tumindaké”, Yésus lan Yohanes mbuktèkké nèk tudhuhané wong-wong kuwi ora bener.

Sakwisé nyebut wong-wong ing jaman kuwi ora tanggap, Yésus ngelokké kutha Khorazin, Bètsaida, lan Kapernaum. Ing kutha-kutha kuwi Yésus tau nggawé mukjijat. Yésus kandha nèk saumpama dhèwèké nggawé mukjijat ing Tirus lan Sidon, kutha-kuthané wong Fénisia, wong-wong ing kutha kuwi mesthi wis mertobat. Yésus uga nyebutké kutha Kapernaum. Senajan Yésus tau manggon ing kutha kuwi, nanging akèh-akèhé wong ing kono ora nampa kabar apik. Mula Yésus kandha bab kutha kuwi, ”Ing Dina Pengadilan, hukuman kanggo kutha Sodom bakal luwih ènthèng ketimbang hukuman kanggo kowé.”​—Matius 11:24.

Yésus banjur ngluhurké Bapaké ing swarga merga Bapaké wis ndhelikké bab-bab rohani sing aji ”saka wong-wong sing wicaksana lan pinter”, nanging nduduhké kuwi marang wong sing andhap asor kaya bocah cilik. (Matius 11:25) Yésus ngundang wong sing kaya ngono, ”Hé, kowé kabèh sing kesel lan mikul beban sing abot, padha mrénéa. Aku bakal nggawé kowé seger manèh. Padha tampanana pasanganku lan sinaua saka aku, merga watakku alus lan aku andhap asor, lan kowé bakal seger manèh. Pasanganku kuwi gampang dipikul, lan bebanku ènthèng.”​—Matius 11:28-30.

Piyé Yésus isa nyegerké wong-wong? Para pemimpin agama mbebani wong-wong nganggo akèh tradhisi, contoné aturan sing kaku bab dina Sabat. Nanging, Yésus nyegerké wong-wong nganggo cara mulangké apa sing bener bab Gusti Allah, lan piwulangé bébas saka tradhisi. Yésus uga mbantu wong-wong sing ditindhes pamréntah lan sing sengsara merga dosa. Yésus nduduhké nèk dosané wong-wong kuwi isa diapura lan wong-wong kuwi isa nduwé hubungan sing apik karo Gusti Allah.

 Kabèh wong sing nampa pasangan sing gampang dipikul saka Yésus iki, isa ngabdi marang Gusti Allah lan nglayani Bapak ing swarga sing pangertèn lan welas asih. Nindakké kuwi ora dadi beban, merga préntah-préntahé Gusti Allah ora abot.​—1 Yohanes 5:3.