Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 7

Para Ahli Ramal Bintang Marani Yésus

Para Ahli Ramal Bintang Marani Yésus

MATIUS 2:1-12

  • PARA AHLI RAMAL BINTANG NGETUTKÉ SAWIJINÉ ”BINTANG”

Ana ahli ramal bintang teka saka Wétan. Wong-wong kuwi ngramal nganggo cara ngamati posisi bintang, lan nggunakké kuwi kanggo ngerti tegesé kedadéan-kedadéan ing uripé wong. (Yésaya 47:13) Pas ana ing Wétan, wong-wong kuwi ndelok sawijiné ”bintang” lan ngetutké bintang kuwi atusan kilomèter menyang Yérusalèm.

Wektu tekan Yérusalèm, wong-wong kuwi padha takon, ”Ing ngendi bocah sing bakal dadi rajané wong Yahudi? Pas isih ana ing Wétan, aku kabèh ndelok bintangé, lan saiki aku kabèh teka arep sujud marang dhèwèké.”​—Matius 2:1, 2.

Wektu krungu kuwi, Raja Hérodès, panguwasané Yérusalèm nesu banget. Dhèwèké banjur ngumpulké para imam kepala lan para pemimpin agama Yahudi kanggo takon ing ngendi Kristus bakal lair. Merga ngerti ramalan ing Kitab Suci, wong-wong kuwi njawab, ”Ing Bètléhèm.” (Matius 2:5; Mikha 5:1) Hérodès banjur meneng-meneng ngundang para ahli ramal bintang kuwi lan kandha, ”Golèkana bocah kuwi nganti ketemu. Nèk wis ketemu, kandhanana aku supaya aku isa mrana kanggo sujud marang dhèwèké.” (Matius 2:8) Sakjané, Hérodès péngin matèni bocah kuwi.

Sakwisé para ahli ramal bintang kuwi lunga, ana kedadéan sing anèh. ”Bintang” sing didelok wong-wong kuwi pas ing Wétan saiki ndhisiki wong-wong kuwi. Mesthiné, iki dudu bintang biasa. Bintang kuwi sengaja diwènèhké kanggo nuntun wong-wong kuwi. Para ahli ramal bintang kuwi terus ngetutké nganti bintang kuwi mandheg persis ing ndhuwur omahé Yusuf lan Maria.

Wektu mlebu ing omah kuwi, para ahli ramal bintang weruh Maria karo bocah cilik yaiku Yésus. Wong-wong kuwi banjur sujud marang Yésus lan mènèhké hadiah-hadiah yaiku emas, menyan, lan mur. Wektu arep bali marang Hérodès, Gusti Allah ngélikké liwat mimpi supaya wong-wong kuwi ora nemoni Hérodès. Mula, wong-wong kuwi mulih menyang negarané liwat dalan liya.

Miturut panjenengan, sapa sing mènèhi bintang kuwi? Bintang kuwi dudu saka Gusti Allah. Bintang kuwi ora langsung nuntun marang Yésus ing Bètléhèm, nanging nuntun para ahli ramal bintang menyang Yérusalèm, panggonané Raja Hérodès sing péngin matèni Yésus. Nèk Gusti Allah ora nglarang para ahli ramal bintang kuwi ngandhani Hérodès bab panggonané Yésus, mesthi Hérodès wis matèni Yésus. Mula, cetha nèk sing mènèhi bintang kuwi Sétan, yaiku mungsuhé Gusti Allah sing péngin supaya Yésus dipatèni.