Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 16

Yésus Semangat Mbéla Ibadah Sejati

Yésus Semangat Mbéla Ibadah Sejati

YOHANES 2:12-22

  • YÉSUS NGGAWÉ RESIK BAIT

Sakwisé pésta mantènan ing kutha Kana, Yésus lunga menyang Kapernaum bareng karo ibuné lan adhi-adhi tiriné Yésus, yaiku Yakobus, Yusuf, Simon, lan Yudas.

Apa sebabé Yésus lunga menyang Kapernaum? Merga kutha kuwi luwih gedhé lan luwih strategis ketimbang kutha Nazarèt lan kutha Kana. Sakliyané kuwi, akèh muridé Yésus manggon ing Kapernaum lan sakcedhaké. Dadi, Yésus isa nglatih murid-muridé ing dhaérah asalé murid-murid kuwi.

Saksuwéné ing Kapernaum, Yésus uga nggawé mukjijat-mukjijat. Akèh wong ing kutha kuwi lan sakcedhaké padha krungu bab perkara-perkara sing Yésus tindakké ing Kapernaum. Nanging, merga Yésus lan murid-muridé kuwi wong Yahudi sing manut hukum, mula Yésus lan murid-muridé kudu cepet-cepet lunga menyang Yérusalèm kanggo ngrayakké Paskah taun 30 M.

Ing bait Yérusalèm, murid-murid ndelok tumindaké Yésus sing nggumunké, sing béda karo sing tau didelok sakdurungé.

Miturut Hukumé Gusti Allah, wong Israèl kudu mènèhi persembahan kurban kéwan ing bait. Wong-wong sing teka saka kutha liya uga butuh panganan saksuwéné manggon ing Yérusalèm. Mula, Hukumé Gusti Allah ngijinké wong-wong sing teka saka panggonan adoh kuwi nggawa dhuwit kanggo tuku ”sapi, wedhus”, lan apa waé sing dibutuhké saksuwéné manggon ing Yérusalèm. (Pangandharing Torèt 14:24-26) Nanging, para pedagang ing Yérusalèm nggunakké hukum kuwi kanggo ngedol kéwan ing njero halaman bait. Ana pedagang sing malah mathok rega sing dhuwur banget.

Wektu weruh kuwi, Yésus nesu banget, banjur morat-maritké dhuwit rècèhé para tukang ngijoli dhuwit, njungkirké méja-méjané, lan ngusir menyang njaba wong-wong sing dodolan ing njero bait. Yésus kandha, ”Singkirna kabèh iki saka kéné! Aja ndadèkké manèh omahé Bapakku kaya pasar!”​—Yohanes 2:16.

Wektu ndelok kedadéan kuwi, para muridé Yésus kèlingan ramalan bab Putrané Gusti Allah, yaiku, ”Semangat kanggo omahmu mulad-mulad kaya geni ing awakku.” Nanging wong-wong Yahudi padha takon, ”Duduhna tandha marang aku kabèh, sing mbuktèkké nèk kowé nduwé hak kanggo nindakké kabèh iki.” Yésus njawab, ”Ambrukna bait iki, lan bakal tak bangun manèh ing wektu telung dina.”​—Yohanes 2:17-19; Jabur 69:10.

Wong Yahudi ngira nèk maksudé Yésus kuwi bait ing Yérusalèm, mula padha takon, ”Bait iki dibangun suwéné 46 taun, mosok kowé bakal mbangun kuwi ing wektu telung dina?” (Yohanes 2:20) Nanging, bait sing dimaksud Yésus kuwi badané. Telung taun sakbanjuré, wektu Yésus diuripké manèh, para muridé éling omongané Yésus iki.