Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 11

Yohanes Pembaptis Nyiapké Dalan

Yohanes Pembaptis Nyiapké Dalan

Matius 3:1-12 Markus 1:1-8 Lukas 3:1-18 Yohanes 1:6-8, 15-28

  • YOHANES TEKA KANGGO MARTAKKÉ LAN MBAPTIS

  • AKÈH SING DIBAPTIS, NANGING ANA UGA SING ORA

Saiki musim semi taun 29 M, yaiku kira-kira 17 taun sakwisé Yésus sing umuré 12 taun ngejokké pitakonan marang para guru agama ing bait. Akèh wong saiki lagi padha ngomongké bab seduluré Yésus, yaiku Yohanes, sing martakké warta ing kabèh dhaérah sisih wétan Kali Yordan.

Yohanes kuwi wong sing penampilan lan carané ngomong béda karo wong biasané. Dhèwèké nganggo klambi saka wulu unta lan sabuké saka kulit. Panganané walang lan madu alas. Warta apa sing dhèwèké sampèkké? ”Mertobata, merga Kraton swarga wis cedhak.”​—Matius 3:2.

Akèh wong padha teka kanggo ngrungokké Yohanes. Wong-wong kuwi asalé saka ”Yérusalèm, wilayah Yudéa, lan kabèh dhaérah ing sakiwa-tengené Kali Yordan”. (Matius 3:5) Sakwisé krungu wartané Yohanes, wong-wong kuwi dadi sadhar, banjur padha mertobat nganggo cara ngowahi tumindak lan uripé sing ala. Yohanes mbaptis wong-wong kuwi ing Kali Yordan nganggo cara nglelepké ing njero banyu. Apa sebabé?

Baptisan Yohanes kuwi lambang sing nduduhké nèk wong bener-bener mertobat saka tumindaké sing nglanggar perjanjian Hukumé Gusti Allah. (Kisah 19:4) Nanging ora kabèh isa netepi syarat kanggo dibaptis. Wektu wong-wong Farisi lan Saduki teka marani Yohanes, Yohanes nyebut wong-wong kuwi ”keturunan ula sing ana racuné”. Dhèwèké kandha, ”Duduhna liwat tumindakmu nèk kowé pancèn wis mertobat. Aja mikir nèk kowé isa mbatin, ’Leluhurku kuwi Abraham.’ Kowé kabèh tak kandhani, Gusti Allah isa maringi Abraham keturunan saka watu-watu iki. Kapak wis didèlèhké ing cedhak oyodé wit. Mula, saben wit sing ora ngasilké woh sing apik bakal ditegor lan bakal diuncalké ing geni.”​—Matius 3:7-10.

Yohanes dadi terkenal. Yohanes nyampèkké warta sing isa nggawé wong-wong mertobat, lan mbaptis akèh wong. Kuwi sebabé, para imam lan wong-wong Lèwi diutus kanggo takon marang Yohanes, ”Kowé kuwi sapa?”

Yohanes kandha, ”Aku dudu Kristus.”

Wong-wong kuwi takon, ”Terus, kowé sapa? Apa kowé Élia?”

Yohanes njawab, ”Dudu.”

Wong-wong kuwi takon manèh, ”Kowé Nabi sing bakal teka?”, maksudé wong-wong kuwi nabi sing diramalké Musa.​—Pangandharing Torèt 18:15, 18.

Yohanes njawab, ”Dudu!”

Wong-wong kuwi terus-terusan takon, ”Dadi kowé kuwi sapa? Aku kabèh kudu mènèhi jawaban marang wong-wong sing ngutus aku. Terangna kowé kuwi sapa.” Yohanes njawab, ”Aku iki wong sing mbengok ing padhang belantara, ’Lurusna dalan-dalan kanggo Yéhuwah,’ kaya sing dikandhakké Nabi Yésaya.”​—Yohanes 1:19-23.

Wong-wong kuwi saya péngin ngerti, mula takon, ”Nèk kowé dudu Kristus utawa Élia utawa Nabi sing bakal teka, ngapa kowé mbaptis wong-wong?” Yohanes njawab, ”Aku mbaptis nganggo banyu. Nanging ing antaramu, ana wong sing ora kok kenal, sing bakal teka sakwisé aku.”​—Yohanes 1:25-27.

Yohanes ngakoni nèk lagi nyiapké dalan, maksudé mbantu wong-wong supaya mertobat lan siap nampa Mèsias sing wis diramalké, sing bakal dadi Raja. Bab Mèsias, Yohanes kandha, ”Dhèwèké luwih kuwasa ketimbang aku, lan aku malah ora pantes nyopot sandhalé.” (Matius 3:11). Yohanes uga kandha, ”Wong sing teka sakwisé aku wis ndhisiki aku, merga  dhèwèké wis ana sakdurungé aku.”​—Yohanes 1:15.

Dadi, warta sing disampèkké Yohanes ”Mertobata, merga Kraton swarga wis cedhak” kuwi bener-bener cocog. (Matius 3:2) Warta kuwi ngandhani akèh wong nèk Raja sing dijanjèkké Yéhuwah, yaiku Yésus Kristus bakal mulai nindakké pelayanané.