Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 129

Pilatus Kandha, ”Deloken Wong Iki!”

Pilatus Kandha, ”Deloken Wong Iki!”

MATIUS 27:15-17, 20-30 MARKUS 15:6-19 LUKAS 23:18-25 YOHANES 18:39–19:5

  • PILATUS NGUPAYA MBÉBASKÉ YÉSUS

  • WONG YAHUDI MILIH BARABAS KANGGO DIBÉBASKÉ

  • YÉSUS DIÉCÉ LAN DISIKSA

Pilatus ngandhani wong akèh sing péngin Yésus dihukum mati, ”Aku ora nemokké dhasar kanggo tudhuhan sing kok omongké marang wong iki. Sakjané, Hérodès uga ora nemokké kesalahané wong iki.” (Lukas 23:14, 15) Saiki, Pilatus nggunakké cara liya bèn isa mbébaské Yésus, kandhané, ”Miturut kebiasaanmu, aku kudu mbébaské siji tahanan saben Riyaya Paskah. Dadi apa kowé péngin aku mbébaské Rajané Wong Yahudi iki?”​—Yohanes 18:39.

Pilatus ngerti nèk ana tahanan siji sing jenengé Barabas, sing terkenal dadi rampok, tukang mbrontak, lan tukang matèni. Mula Pilatus takon, ”Kowé péngin aku mbébaské sapa, Barabas utawa Yésus sing disebut Kristus?” Merga diojok-ojoki para imam kepala, wong-wong kuwi njaluk supaya Barabas sing dibébaské, dudu Yésus. Pilatus takon manèh, ”Ing antarané wong loro iki, kowé péngin aku mbébaské sing endi?” Wong-wong kuwi njawab, ”Barabas.”​—Matius 27:17, 21.

Karo gela, Pilatus takon, ”Nèk ngono, Yésus sing disebut Kristus kudu tak apakké?” Kabèh wong kuwi njawab, ”Patènana wong kuwi ing cagak!” (Matius 27:22) Tanpa nduwé isin, wong-wong kuwi péngin matèni wong sing ora salah. Pilatus kandha, ”Apa sebabé? Kejahatan apa sing wis dhèwèké tindakké? Aku ora nemokké apa-apa sing nggawé dhèwèké pantes dihukum mati. Mula aku bakal mecuti lan mbébaské dhèwèké.”​—Lukas 23:22.

Senajan Pilatus bola-bali nyoba mbébaské Yésus, nanging wong akèh isih padha mbengok, ”Patènana wong kuwi ing cagak!” (Matius 27:23) Para pemimpin agama bener-bener wis ngojok-ojoki wong akèh nganti padha gelem matèni wong sing ora salah lan mbébaské tukang matèni. Padahal limang dina sakdurungé, wong-wong kuwi nyambut Yésus dadi Raja wektu mlebu menyang Yérusalèm. Para muridé Yésus mungkin ana ing antarané wong akèh mau, nanging padha meneng waé lan ngupaya bèn ora konangan.

Sakwisé ngerti nèk upayané ora ana gunané, lan malah nggawé wong-wong kuwi saya gègèr, Pilatus njupuk banyu lan ngwijiki tangané ing ngarepé wong-wong kuwi, banjur kandha, ”Aku ora tanggung jawab marang getihé wong iki. Kowé kabèh sing kudu tanggung jawab.” Wong-wong kuwi ora gela, nanging malah kandha, ”Aku lan anak-anakku sing tanggung jawab marang getihé wong kuwi.”​—Matius 27:24, 25.

Pilatus sakjané ngerti apa sing kudu ditindakké, nanging dhèwèké milih nuruti pepénginané  wong akèh. Mula, Pilatus mbébaské Barabas, banjur ngongkon prajurité nyopot klambiné Yésus lan mecuti dhèwèké.

Sakwisé nyiksa, para prajurit nggawa Yésus menyang istanané gubernur. Kabèh prajurit nglumpuk ing sakiwa-tengené Yésus lan terus ngécé Yésus. Para prajurit banjur nggawé mahkota saka tanduran eri lan nganggokké kuwi ing sirahé Yésus, uga ndèlèhké sak lonjor kayu ing tangané tengen lan nganggokké jubah marang dhèwèké, kaya klambiné bangsawan. Karo ngécé, wong-wong kuwi kandha, ”Salam, hé Rajané Wong Yahudi!” (Matius 27:28, 29) Ora mung kuwi, wong-wong kuwi uga ngidoni Yésus lan terus ngamplengi rainé Yésus. Wong-wong kuwi njupuk kayu saka tangané Yésus lan mulai menthungi sirahé Yésus, mula eri ing mahkota mau nancep saya jero ing kulit sirahé Yésus.

Sikapé Yésus sing tetep tenang lan kendel senajan ngadhepi kuwi kabèh nggawé Pilatus nggumun, mula dhèwèké ngupaya manèh supaya isa bébas saka tanggung jawabé. Pilatus kandha, ”Deloken! Aku nggawa dhèwèké metu supaya kowé ngerti nèk aku babar blas ora nemokké kesalahané wong iki.” Pilatus mungkin ngira nèk nggawa Yésus sing luka-luka lan getihen iki bakal nggawé wong-wong kuwi mesakké. Dadi, karo ngadeg ing ngarepé wong-wong sing kejem kuwi, Pilatus kandha, ”Deloken wong iki!”​—Yohanes 19:4, 5.

Senajan luka parah, Yésus tetep kendel lan tenang. Omongané Pilatus kuwi kétoké nduduhké nèk dhèwèké nggumun nanging ya mesakké karo Yésus.