Wahyu 2:1-29

  • Naséhat kanggo jemaat ing Éfésus (1-7), Smirna (8-11), Pèrgamus (12-17), Tiatira (18-29)

2  ”Marang malaékaté+ jemaat ing Éfésus,+ nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké sing nyekel bintang pitu ing tangané tengen lan sing mlaku ing tengah-tengahé wadhah lampu saka emas sing jumlahé pitu:+  ’Aku ngerti apa sing mbok tindakké. Kowé wis kerja keras, terus setya, lan ora gelem nampa wong jahat. Kowé ya nguji wong-wong sing ngaku dadi rasul+ padahal dudu lan ngerti nèk wong-wong kuwi tukang ngapusi.  Senajan ngalami akèh kesusahan merga jenengku,+ ning kowé tetep setya lan ora putus asa.+  Tapi, ana sing ora tak senengi saka kowé. Saiki, katresnanmu marang aku wis ora kaya mbiyèn manèh.  ”’Mula, élinga kaya apa kowé mbiyèn sakdurungé kowé tiba.* Mertobata+ lan tindakna manèh tumindak apik sing mbiyèn wis mbok tindakké. Nèk kowé ora mertobat,+ aku bakal marani kowé lan nyingkirké wadhah lampumu+ saka panggonané.  Senajan ngono, isih ana sing apik sing mbok tindakké. Kaya aku, kowé ya sengit karo tumindaké sèkte Nikolaus.+  Sapa waé sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat:+ Wong sing menang+ bakal tak ijinké mangan buah saka wit kehidupan+ sing ana ing firdausé Gusti Allah.’  ”Marang malaékaté jemaat ing Smirna, nulisa ngéné: Dhèwèké, yaiku ’Sing Pertama lan Sing Terakhir’,+ sing wis tau mati lan urip manèh, ngomong ngéné:+  ’Aku ngerti nèk kowé ngalami sengsara lan mlarat. Ning, sakjané kowé sugih.+ Aku ya ngerti nèk kowé dirèmèhké karo wong-wong sing ngaku-ngaku wong Yahudi, padahal dudu. Sakjané, wong-wong kuwi kelompoké* Sétan.+ 10  Aja wedi karo kesengsaraan sing bakal mbok alami.+ Iblis bakal nyebabké wong-wong saka antaramu dilebokké penjara kanggo nguji kowé. Kowé bakal ngalami kesengsaraan nganti sepuluh dina. Kowé kudu mbuktèkké nèk kowé setya nganti mati, lan kowé bakal tak wènèhi mahkota kehidupan.+ 11  Sapa waé sing nduwé kuping,+ rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat: Wong sing menang+ mesthi ora bakal ngalami kematian sing keloro.’+ 12  ”Marang malaékaté jemaat ing Pèrgamus, nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké sing nduwé pedhang dawa sing pinggirané landhep kiwa tengen:+ 13  ’Aku ngerti nèk kowé manggon ing panggonan sing dadi takhtané Sétan. Ning kowé setya marang aku.+ Malah, wektu Antipas, seksiku sing setya kuwi+ dipatèni+ ing ngarepmu, ing panggonané Sétan, kowé tetep ngakoni imanmu marang aku.+ 14  ”’Senajan ngono, ana sing ora tak senengi saka kowé. Wektu ing antaramu ana sing ndhukung ajarané Biléam,+ kowé malah meneng waé. Padahal, Biléam iki sing mbiyèn ngongkon Balak+ ngojok-ojoki bangsa Israèl bèn mangan daging sing dikorbanké marang brahala lan nindakké hubungan sèks sing ora pantes.*+ 15  Ing antaramu, ya ana sing ndhukung ajarané sèkte Nikolaus.+ 16  Mula mertobata. Nèk ora mertobat, aku bakal ndang marani kowé, lan aku bakal perang karo wong-wong kuwi nganggo pedhang dawa sing metu saka lambéku.+ 17  ”’Sapa waé sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat:+ Wong sing menang+ bakal tak wènèhi manna sing disimpen.+ Aku ya bakal mènèhi watu putih cilik sing ing ndhuwuré ana tulisan jeneng anyar sing ora dingertèni sapa waé, kecuali wong sing nampa watu kuwi.’ 18  ”Marang malaékaté jemaat ing Tiatira,+ nulisa ngéné: Iki omongané Anaké Gusti Allah, sing mripaté kaya geni sing murub+ lan sikilé kaya tembaga murni:+ 19  ’Aku ngerti tumindakmu, katresnanmu, imanmu, pelayananmu, lan kesetiaanmu. Aku ya ngerti nèk tumindakmu sing saiki luwih apik timbang sing mbiyèn. 20  ”’Senajan ngono, ana sing ora tak senengi saka kowé. Kowé meneng waé wektu ana wong wédok sing kaya Izebèl.+ Wong wédok kuwi ngaku-ngaku dadi nabiné Gusti Allah, ning malah nyesatké budhak-budhakku nganggo ajarané. Akibaté, budhak-budhakku nindakké hubungan sèks sing ora pantes*+ lan mangan daging sing dikorbanké marang brahala. 21  Aku wis mènèhi kesempatan bèn wong wédok kuwi mertobat. Ning, dhèwèké malah terus nindakké hubungan sèks sing ora pantes.* 22  Aku bakal nggawé wong wédok kuwi lara parah nganti ora isa tangi. Wong-wong sing laku jina karo dhèwèké ya bakal sengsara banget. Ning, kuwi ora bakal kelakon nèk wong-wong kuwi mertobat saka tumindaké mau. 23  Aku bakal matèni anak-anaké nganggo wabah penyakit sing parah. Hasilé, kabèh jemaat bakal ngerti nèk aku iki sing mriksa ati lan pikirané* manungsa. Aku bakal mbales kowé sesuai karo tumindakmu dhéwé.+ 24  ”’Ning, kanggo wong Tiatira sing ora mèlu-mèlu nindakké ajarané Izebèl lan sing babar blas ora ngerti ajaran palsu saka Sétan,*+ kowé tak kandhani nèk aku ora bakal nambahi bebanmu. 25  Nganti aku teka, kowé kudu terus nindakké kabèh tumindak apik sing saiki mbok tindakké.+ 26  Kanggo wong sing menang lan terus nindakké préntahku nganti akhir, dhèwèké bakal tak wènèhi wewenang kanggo mréntah bangsa-bangsa,+ 27  kaya wewenang sing tak tampa saka Bapakku. Wong kuwi bakal ngukum wong-wong nganggo tongkat wesi.*+ Wong-wong sing dihukum kuwi bakal dihancurké kaya wadhah saka tanah liat sing diremuk. 28  Aku ya bakal mènèhi dhèwèké bintang ésuk.+ 29  Sapa waé sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat.’

Katrangan Tambahan

Lit.: ”élinga saka ngendi kowé tiba”.
Lit.: ”sinagogé”.
Lit.: ”ginjalé”.
Lit.: ”ora ngerti perkara-perkara sing jero saka Sétan”.
Utawa ”bakal nggunakké tongkat wesi kanggo mréntah wong-wong”.