Wahyu 3:1-22

  • Naséhat kanggo jemaat ing Sardis (1-6), Filadèlfia (7-13), Laodikia (14-22)

3  ”Marang malaékaté jemaat ing Sardis, nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké sing nduwé pitu roh suciné Gusti Allah+ lan bintang pitu kuwi:+ ’Aku ngerti apa sing mbok tindakké. Kétoké waé kowé urip, ning sakjané kowé mati.+  Mula, kowé kudu tangi.+ Kuwatna manèh apa sing isih ana ning wis mèh mati kuwi. Sebab, aku ndelok nèk kowé durung ngrampungké gawéan sing ditugaské Gusti Allahku marang kowé.  Coba éling-élingen manèh apa sing wis mbok tampa lan mbok rungokké. Kowé ya kudu terus manut karo kuwi lan mertobat.+ Nèk kowé ora tangi, aku mesthi bakal nekani kowé kaya maling+ lan kowé ora bakal ngerti kapan aku teka.+  ”’Ning, isih ana wong-wong ing Sardis sing ora ngregedi klambiné.+ Wong-wong kuwi bakal mlaku bareng karo aku nganggo klambi putih+ merga wong-wong kuwi pancèn pantes nampa kehormatan kuwi.  Wong sing menang+ bakal nganggo klambi putih,+ lan aku ya ora bakal mbusak jenengé saka buku kehidupan.+ Aku ya bakal ngakoni ing ngarepé Bapakku lan para malaékaté+ nèk aku kenal karo dhèwèké.  Sapa waé sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat.’  ”Marang malaékaté jemaat ing Filadèlfia, nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké sing suci,+ sing bener,+ lan sing nduwé kunciné Daud.+ Nèk dhèwèké mbukak lawang, ora ana sing isa nutup. Nèk dhèwèké nutup lawang, ora ana sing isa mbukak. Dhèwèké kandha,  ’Aku ngerti apa sing mbok tindakké. Aku wis mbukakké lawang kanggo kowé,+ lan ora ana sing isa nutup. Aku ngerti nèk kowé ora patia kuwat, ning kowé manut karo omonganku lan mbuktèkké nèk kowé setya marang aku.  Wong-wong saka kelompoké* Sétan ngapusi lan ngaku-ngaku dadi wong Yahudi, padahal dudu.+ Iki sing bakal tak tindakké marang wong-wong kuwi: Aku bakal nggawé wong-wong kuwi sujud ing sikilmu lan nggawé wong-wong kuwi ngerti nèk aku nresnani kowé. 10  Merga kowé wis niru kesetiaanku,+ aku ya bakal nglindhungi kowé wektu kowé diuji.+ Wektu kuwi, kabèh wong ing bumi ya bakal diuji. 11  Aku bakal ndang teka.+ Apa sing mbok duwèni kuwi kudu terus mbok cekel kenceng bèn ora ana sing njupuk mahkotamu.+ 12  ”’Wong sing menang bakal tak dadèkké cagak ing baité Gusti Allahku, lan ora ana sing bakal nyingkirké dhèwèké saka kono. Wong kuwi bakal tak tulisi jenengé Gusti Allahku+ lan jenengé kuthané Gusti Allahku, yaiku Yérusalèm Anyar+ sing mudhun saka swarga, saka Gusti Allahku. Dhèwèké ya bakal tak tulisi jenengku sing anyar.+ 13  Sapa waé sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat.’ 14  ”Marang malaékaté jemaat ing Laodikia,+ nulisa ngéné: Iki omongané Amin,+ yaiku seksi+ sing setya lan bener,+ ciptaané Gusti Allah sing pertama:+ 15  ’Aku ngerti apa sing mbok tindakké. Kowé kuwi kaya banyu sing ora adhem ning ya ora panas. Sing tak pénginké kuwi kowé dadi kaya banyu sing panas sisan, utawa sing adhem sisan. 16  Merga kowé kaya banyu sing ora adhem+ ning ya ora panas,+ kowé bakal tak lepèh. 17  Kowé kandha, ”Aku sugih+ lan hartaku akèh. Aku ya ora kekurangan apa-apa.” Ning, kowé ora sadhar nèk kowé kuwi sengsara, mesakké, mlarat, wuta, lan wuda. 18  Mula, kowé tak naséhati bèn tuku barang-barang iki saka aku: emas sing digawé murni nganggo geni bèn kowé dadi sugih, klambi putih bèn kowé ora wuda lan dadi kisinan,+ lan salep kanggo diolèské ing mripatmu+ bèn kowé isa ndelok.+ 19  ”’Wong-wong sing tak sayangi kuwi tak élikké lan tak kandhani.+ Mula, kowé kudu mertobat+ sak dosamu lan saktulusé ati nglayani Gusti Allah. 20  Deloken. Aku ngadeg ing ngarep lawang lan dhodhog-dhodhog. Nèk ana sing krungu swaraku lan mbukakké lawang, aku bakal mlebu ing omahé. Terus, aku bakal mangan bengi bareng dhèwèké. 21  Wong sing menang+ bakal tak ijinké lungguh bareng aku ing takhtaku.+ Sebab, aku ya wis menang lan lungguh+ bareng karo Bapakku ing takhtané. 22  Sapa waé sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat.’”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sinagogé”.