Wahyu 14:1-20

  • Anak Domba lan wong 144.000 (1-5)

  • Berita saka malaékat telu (6-12)

    • Malaékat ing langit nggawa kabar apik (6, 7)

  • Murid-muridé Kristus sing wis mati bakal bahagia (13)

  • Panènan loro ing bumi (14-20)

14  Terus, aku ndelok Anak Domba+ kuwi ngadeg ing Gunung Zion+ bareng karo wong 144.000.+ Ing bathuké wong-wong kuwi ana tulisané, yaiku jenengé Anak Domba kuwi lan jenengé Bapaké.+  Aku krungu swara saka langit sing kaya swarané air terjun sing gedhé lan bledhèg sing banter. Swara sing tak rungokké mau kaya swarané wong sing lagi nyanyi karo main harpa.  Wong-wong kuwi nyanyi ing ngarepé takhta, kerub papat,+ lan para pinituwa.+ Lagu sing dinyanyèkké kuwi kétoké lagu anyar.+ Sing isa nyanyi lagu kuwi mung wong 144.000+ sing wis dituku saka bumi mau.  Wong-wong kuwi ora tau nindakké hubungan sèks sing ora pantes karo wong wédok. Wong-wong kuwi ora tau turu karo sapa-sapa.*+ Wong-wong kuwi terus ngetutké ing endi waé Anak Domba kuwi lunga.+ Wong-wong kuwi dituku+ saka antarané manungsa dadi kaya hasil panèn pertama+ sing diwènèhké marang Gusti Allah lan Anak Domba kuwi.  Wong-wong kuwi ora tau ngapusi lan ora nduwé cacad.+  Terus, aku ndelok malaékat liyané sing mabur ing langit. Dhèwèké ngumumké kabar apik sing bakal ana nganti saklawasé marang kabèh wong ing bumi, kabèh suku, golongan, basa, lan bangsa.+  Dhèwèké mbengok, ”Kowé kudu wedi marang* Gusti Allah lan ngluhurké Dhèwèké merga wis tekan wektuné kanggo Gusti Allah ngadili manungsa.+ Kowé kudu nyembah Gusti Allah sing nyiptakké langit, bumi, laut,+ lan mata air.”  Sakwisé kuwi, malaékat keloro teka lan kandha, ”Dhèwèké wis dikalahké. Babilon Gedhé+ wis dikalahké.+ Dhèwèké wis nggawé kabèh bangsa ngombé angguré, yaiku nafsuné kanggo nindakké hubungan sèks sing ora pantes.”*+  Terus, malaékat ketelu teka lan ngomong nganggo swara banter, ”Wong sing nyembah kéwan buas kuwi+ lan patungé, lan wong sing nampa tandha ing bathuké utawa ing tangané+ 10  bakal ngombé anggur murni sing diesokké ing gelasé Gusti Allah sing nglambangké rasa nesuné.+ Wong-wong kuwi bakal dihukum nganggo geni lan belérang+ ing ngarepé para malaékat suci lan ing ngarepé Anak Domba. 11  Asapé geni sing dienggo ngukum wong-wong kuwi munggah terus nganti saklawasé.+ Wong sing nyembah kéwan buas kuwi lan patungé, lan wong sing nampa tandha sing dadi jenengé kéwan buas kuwi bakal terus dihukum awan lan bengi.+ 12  Kuwi sebabé para wong suci,+ yaiku wong-wong sing terus manut karo préntahé Gusti Allah lan sing terus nduwé iman marang Yésus, kudu setya.”+ 13  Terus, aku krungu swara saka langit sing kandha, ”Tulisen iki: Mulai saiki, murid-muridé Gusti* sing wis mati bakal bahagia.+ Roh suci kandha nèk wong-wong kuwi bèn istirahat waé merga wong-wong kuwi wis sregep nindakké gawéané. Kabèh sing ditindakké wong-wong kuwi ora bakal dilalèkké.” 14  Bar kuwi, aku ndelok ana méga putih, lan sing lungguh ing ndhuwuré méga kuwi kaya anaké manungsa.+ Dhèwèké nganggo mahkota emas ing sirahé lan nyekel arit sing landhep. 15  Terus, ana malaékat liyané metu saka bait.* Malaékat kuwi ngomong nganggo swara banter marang dhèwèké sing lungguh ing méga kuwi, ”Sabetna aritmu lan panènen. Saiki wis wektuné panèn lan panènan ing bumi ya wis siap dipanèn.”+ 16  Mula, dhèwèké sing lungguh ing méga kuwi nyabetké arité, lan panènan ing bumi dipanèn. 17  Terus, ana malaékat liyané manèh sing metu saka bait sing ana ing swarga. Malaékat kuwi ya nyekel arit sing landhep. 18  Bar kuwi, ana malaékat liyané manèh sing metu saka mézbah. Malaékat kuwi nduwé kuwasa marang geni. Dhèwèké ngomong nganggo swara banter marang malaékat sing nyekel arit landhep kuwi, ”Sabetna aritmu sing landhep lan klumpukna tanduran anggur ing bumi merga buahé wis mateng.”+ 19  Terus, malaékat kuwi nyabetké arité lan nglumpukké tanduran anggur ing bumi. Bar kuwi, dhèwèké nguncalké kuwi ing panggonan gedhé kanggo meres anggur sing nglambangké rasa nesuné Gusti Allah.+ 20  Buah anggur kuwi diidak-idak ing njaba kutha, lan ana getih sing metu saka panggonan kanggo meres anggur kuwi. Getih kuwi mili nganti adohé 1.600 setadi* lan dhuwuré nganti sak cangkemé* jaran.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”kuwi prawan”.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”wong-wong sing bersatu karo Gusti”.
Maksudé, Ruang Mahasuci ing bait.
Kira-kira 296 km. 1 setadi = 185 m. Deloken Lamp. B14.
Utawa ”kendhaliné”.