Wahyu 16:1-21

  • Mangkok pitu sing isiné nesuné Gusti Allah (1-21)

    • Diesokké menyang bumi (2), laut (3), kali lan kabèh mata air(4-7), matahari (8, 9), takhtané kéwan buas (10, 11), kali gedhé Éfrat (12-16), lan udara (17-21)

    • Perangé Gusti Allah ing Armagédon (14, 16)

16  Terus, aku krungu swara banter saka bait*+ sing ngongkon malaékat pitu kuwi, ”Mangkata lan esokna isiné mangkok pitu kuwi, yaiku nesuné Gusti Allah, menyang bumi.”+  Malaékat sing pertama mangkat lan ngesokké isi mangkoké menyang bumi.+ Bar kuwi, wong sing nduwé tandha kéwan buas kuwi+ lan sing nyembah patungé+ kena borok sing parah+ lan rasané lara banget.  Malaékat sing keloro ngesokké isi mangkoké menyang laut.+ Bar kuwi, laut dadi getih+ kaya getihé wong sing dipatèni, lan kabèh makhluk hidup sing ana ing laut+ dadi mati.  Malaékat sing ketelu ngesokké isi mangkoké menyang kali lan kabèh mata air.+ Bar kuwi, kabèh banyu sing ana ing kono dadi getih.+  Aku krungu malaékat sing nduwé kuwasa marang banyu kuwi kandha, ”Njenengan kuwi Gusti Allah sing setya,+ sing mbiyèn ana, lan sing saiki ana.+ Njenengan adil merga wis nindakké pengadilan iki.+  Njenengan nggawé wong-wong kuwi ngombé getih.+ Wong-wong kuwi pantes nampa hukuman+ kuwi merga wis ngesokké getihé para wong suci lan para nabi.”+  Terus, aku krungu swara saka mézbah kuwi kandha, ”Oh Yéhuwah,* Gusti Allah sing Mahakuwasa,+ keputusan-Mu kuwi bener lan adil.”+  Malaékat sing kepapat ngesokké isi mangkoké menyang matahari.+ Bar kuwi, matahari diwènèhi kuwasa kanggo ngobong manungsa.  Saking panasé, manungsa dadi gosong. Ning, wong-wong kuwi ora mertobat lan malah ngrèmèhké jenengé Gusti Allah. Wong-wong kuwi ya ora ngluhurké Gusti Allah sing nduwé kuwasa kanggo nyebabké bencana-bencana mau. 10  Malaékat sing kelima ngesokké isi mangkoké menyang takhtané kéwan buas kuwi. Bar kuwi, kerajaané kéwan buas kuwi dadi peteng ndhedhet,+ lan wong-wong kuwi nganti nyokot ilaté dhéwé merga saking larané. 11  Kuduné wong-wong kuwi mertobat saka tumindaké sing jahat. Ning, merga kena borok lan ora betah ngrasakké larané, wong-wong kuwi malah ngrèmèhké Gusti Allah sing nguwasani swarga. 12  Malaékat sing keenem ngesokké isi mangkoké menyang kali gedhé Éfrat.+ Bar kuwi, banyuné kali kuwi dadi asat+ nganti isa dienggo liwat raja-raja+ saka wétan.* 13  Terus, aku ndelok naga, kéwan buas, lan nabi palsu kuwi padha ngetokké omongan sing najis*+ saka cangkemé. Omongan telu sing najis kuwi kétok kaya kodhok. 14  Omongan telu kuwi asalé saka roh-roh jahat lan nindakké akèh mukjijat.*+ Omongan-omongan kuwi dirungokké karo raja-raja ing bumi, lan kuwi nyebabké raja-raja kuwi ngumpul ing perang+ sing bakal kelakon ing dinané Gusti Allah sing Mahakuwasa.+ 15  Terus, ana swara sing kandha, ”Aku bakal teka kaya maling.+ Wong sing tetep jaga-jaga+ lan sing terus nganggo klambi njabané kuwi wong sing bahagia. Wong-wong ora bakal ndelok dhèwèké wuda lan dhèwèké ya ora bakal kisinan.”+ 16  Terus, raja-raja kuwi diklumpukké ing panggonan sing ing basa Ibrani disebut Armagédon.*+ 17  Malaékat sing kepitu ngesokké isi mangkoké menyang udara. Bar kuwi, ana swara banter saka bait,*+ saka takhta kuwi, sing kandha, ”Wis rampung.” 18  Terus, ana kilat, swara-swara, bledhèg, lan gempa bumi sing gedhé lan hébat banget, sing durung tau kelakon kèt manungsa ana ing bumi.+ 19  Kutha gedhé+ kuwi mbelah dadi telung bagéan, lan kutha-kutha ing kabèh negara dadi hancur. Terus, Gusti Allah bakal kèlingan karo Babilon Gedhé,+ yaiku kanggo ngongkon dhèwèké ngombé anggur saka gelas sing nglambangké rasa nesuné.+ 20  Kabèh pulau dadi ilang lan gunung-gunung ya lenyap.+ 21  Terus, ana udan ès saka langit sing nibani wong-wong.+ Saben ès sing tiba kuwi aboté kira-kira 20 kilogram.* Bencana udan ès+ sing medèni banget kuwi nggawé wong-wong dadi ngécé Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Maksudé, Ruang Mahasuci ing bait.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”saka arah terbité matahari”.
Lit.: ”roh sing najis”.
Lit.: ”tandha”.
Yunani: Har Magedon, saka kata Ibrani sing artiné ”Gunung Mègido”.
Maksudé, Ruang Mahasuci ing bait..
Lit.: ”sak talènta”. 1 talènta Yunani = 20,4 kg. Deloken Lamp. B14.