Wahyu 18:1-24

  • ”Babilon Gedhé” wis dikalahké (1-8)

    • ”Umat-Ku, metua saka kono” (4)

  • Babilon sing wis dikalahké padha ditangisi (9-19)

  • Kebahagiaan merga Babilon wis dikalahké (20)

  • Babilon bakal diuncalké menyang laut kaya watu (21-24)

18  Sakwisé kuwi, aku ndelok malaékat liyané mudhun saka swarga. Malaékat kuwi nduwé kuwasa sing gedhé, lan bumi dadi padhang merga kemuliaané.  Terus, malaékat kuwi mbengok, ”Dhèwèké wis dikalahké. Babilon Gedhé wis dikalahké.+ Dhèwèké wis dadi panggonané roh-roh jahat lan dadi panggonan kanggo ndhelik malaékat-malaékat sing jahat lan kabèh manuk sing najis lan njijiki.+  Kuwi kelakon merga kabèh bangsa wis dadi korban+ saka angguré, yaiku nafsuné kanggo nindakké hubungan sèks sing ora pantes.* Raja-raja ing bumi padha nindakké hubungan sèks sing ora pantes karo dhèwèké.+ Para pedagang* ing bumi ya dadi makmur merga barang-barang méwah sing diklumpukké wong wédok kuwi tanpa ngrasa isin.”  Terus, aku krungu swara liya saka langit sing kandha, ”Umat-Ku, metua saka kono+ supaya kowé ora mèlu nindakké dosa-dosané lan ora mèlu kena bencana-bencanané.+  Dosa-dosané wis tumpuk-tumpuk nganti tekan langit,+ lan Gusti Allah bakal ngadili kabèh kejahatané.+  Balesen dhèwèké sesuai karo tumindaké marang wong liya,+ balesen kuwi nganti ping loroné.+ Isinen gelasé+ nganggo minuman ping loro luwih akèh timbang minuman sing dhèwèké gawé.+  Merga seneng ngunggulké dhèwèké dhéwé lan urip méwah tanpa ngrasa isin, wong wédok kuwi ya bakal digawé sedhih lan sengsara banget. Dhèwèké ya terus-terusan mbatin, ’Aku iki ratu, dudu randha, lan aku ora bakal ngrasa sedhih.’+  Kuwi sebabé, ing wektu mung sedina, dhèwèké bakal langsung kena bencana, yaiku kematian, rasa sedhih, lan kelaparan. Dhèwèké ya bakal diobong nganti entèk+ merga Gusti Allah Yéhuwah,* sing ngadili dhèwèké kuwi kuwat.+  ”Wektu ndelok asap saka geni sing ngobong dhèwèké, raja-raja ing bumi bakal nangisi dhèwèké lan sedhih banget.* Raja-raja kuwi tau nindakké hubungan sèks sing ora pantes* karo dhèwèké lan urip méwah bareng dhèwèké. 10  Raja-raja kuwi ngadeg saka kadohan merga wedi dihukum kaya dhèwèké. Raja-raja kuwi kandha, ’Dhuh mesakké. Mesakké banget kowé Babilon, kutha sing kuwat,+ merga ujug-ujug kowé dihukum.’ 11  ”Para pedagang ing bumi ya sedhih lan nangisi dhèwèké merga ora ana manèh sing mborong dagangané, yaiku 12  kabèh emas, pérak, permata, mutiara, linèn alus, kain ungu, sutra, kain abang mbranang, barang-barang saka kayu wangi, saka gadhing, saka kayu sing larang, saka tembaga, saka wesi, lan saka marmer. 13  Ana manèh liyané yaiku kayu manis, rempah, dupa, minyak wangi, menyan, anggur, minyak zaitun, tepung alus, gandum, sapi, domba, jaran, kréta, budhak, lan manungsa. 14  Kabèh sing apik* sing mbok péngini wis ora ana manèh. Panganan sing énak-énak lan barang sing apik-apik wis lenyap lan ora bakal ditemokké manèh. 15  ”Para pedagang sing ngedol barang-barang kuwi dadi sugih merga dhèwèké. Ning, para pedagang kuwi bakal ngadeg saka kadohan merga wedi dihukum kaya dhèwèké. Para pedagang kuwi ya bakal nangis lan sedhih banget. 16  Para pedagang kuwi kandha, ’Dhuh mesakké. Mesakké banget kowé, kutha sing gedhé. Mbiyèn kowé nganggo klambi saka linèn alus, kain ungu, lan kain abang mbranang. Kowé ya nganggo akèh perhiasan méwah saka emas, permata, lan mutiara.+ 17  Ning ujug-ujug, hartamu sing akèh banget kuwi lenyap.’ ”Kabèh kaptèn kapal, penumpang, awak kapal, lan kabèh wong sing nyambut gawé ing laut ngadeg saka kadohan. 18  Wektu ndelok asap saka geni sing ngobong dhèwèké, wong-wong kuwi mbengok, ’Apa bakal ana ya kutha liyané sing kaya kutha gedhé kuwi?’ 19  Terus, wong-wong kuwi nyawurké debu ing ndhuwur sirahé. Karo nangis lan sedhih banget, wong-wong kuwi mbengok, ’Dhuh mesakké. Mesakké banget kowé, kutha sing gedhé lan makmur. Kowé wis nggawé wong-wong sing nduwé kapal dadi sugih, ning ujug-ujug kowé disingkirké.’+ 20  ”Hé kowé sing ana ing swarga,+ para wong suci,+ para rasul, lan para nabi, saiki kowé mesthi bahagia merga Gusti Allah wis ngukum dhèwèké, lan kuwi ditindakké kanggo kepentinganmu.”+ 21  Terus, ana malaékat kuwat sing ngangkat watu sing kaya watu gilingan gedhé* lan nguncalké kuwi menyang laut. Dhèwèké kandha, ”Ya kaya ngéné iki Babilon, kutha gedhé kuwi. Dhèwèké bakal ujug-ujug diuncalké nganti ora isa ditemokké manèh.+ 22  Ing kana, ora bakal ana manèh swarané penyanyi sing diiringi harpa, pemain musik, wong sing main suling, utawa wong sing nyebul trompèt. Ora bakal ana manèh pengrajin sing nyambut gawé, lan ora bakal ana manèh swara watu gilingan. 23  Ora bakal ana manèh cahaya lampu, lan ora bakal ana manèh swara mantèn lanang lan mantèn wédok. Para pedagangmu kuwi wong-wong sing nduwé jabatan penting ing bumi, lan kabèh bangsa disesatké merga kowé nindakké spiritisme.*+ 24  Ya ing kutha kuwi akèh ditemokké getihé para nabi, para wong suci,+ lan kabèh wong sing wis dipatèni ing bumi.”+

Katrangan Tambahan

Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”pedagang keliling”.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”lan nggebugi awaké karo sedhih”.
Lit.: ”Buah-buah sing apik”.
Utawa ”watu kanggo nggiling sing ditarik karo keledai”.