Wahyu 1:1-20

  • Wahyu saka Gusti Allah, liwat Yésus (1-3)

  • Salam kanggo jemaat pitu (4-8)

    • ”Aku iki Alfa lan Oméga” (8)

  • Roh suci nggawé Yohanes isa ndelok dinané Gusti (9-11)

  • Wahyu soal Yésus sing dimulyakké (12-20)

1  Iki sing disingkapké* Yésus Kristus. Yésus nampa iki saka Gusti Allah+ kanggo nduduhké marang budhak-budhaké Gusti Allah+ apa sing sedhéla manèh mesthi bakal kelakon. Yésus ngutus para malaékaté marang Yohanes,+ yaiku budhaké Gusti Allah,* kanggo ngandhani kuwi liwat lambang-lambang.*  Yohanes mènèhi kesaksian soal kabèh sing dhèwèké delok, yaiku omongané Gusti Allah lan kesaksiané Yésus Kristus.  Wong sing macakké ramalan iki nganggo swara banter, sing ngrungokké, lan sing manut karo apa sing ditulis ing njeroné,+ kuwi wong sing bahagia merga wektu sing ditentokké wis cedhak.  Aku, Yohanes, nulis iki kanggo jemaat pitu+ ing Provinsi Asia: Muga-muga ”Gusti Allah sing mbiyèn ana, sing saiki ana, lan sing bakal teka”+ lan roh suci pitu+ sing ana ing ngarep takhtané apikan banget karo kowé lan nggawé kowé ayem.  Muga-muga, Yésus Kristus, yaiku ”Seksi sing Setya”,+ ”sing pertama kali diuripké manèh saka antarané wong mati”,+ lan ”Penguasané raja-raja ing bumi”+ ya apikan banget karo kowé. Yésus nresnani+ lan mbébaské awaké dhéwé saka dosa-dosané awaké dhéwé nganggo getihé dhéwé.+  Dhèwèké nglantik awaké dhéwé dadi raja+ lan imam+ kanggo nglayani Gusti Allahé lan Bapaké. Muga-muga dhèwèké nampa kemuliaan lan kuwasa nganti saklawasé. Amin.  Dhèwèké bakal teka nganggo méga-méga,+ lan kabèh wong bakal ndelok termasuk wong-wong sing tau nujeb dhèwèké. Kabèh suku ing bumi ya bakal sedhih* merga dhèwèké.+ Ya, kuwi mesthi bakal kelakon. Amin.  Gusti Allah Yéhuwah* kandha, ”Aku iki Alfa lan Oméga.*+ Aku iki Sing Mahakuwasa+ lan Gusti Allah sing mbiyèn ana, sing saiki ana, lan sing bakal teka.”  Aku iki Yohanes, sedulurmu. Kaya kowé, aku ya ngalami kesengsaraan,+ bakal dadi raja,+ lan ngupaya tetep setya+ merga dadi pengikuté Yésus.+ Saiki, aku lagi ing Pulau Patmos merga ngomongké soal Gusti Allah lan mènèhi kesaksian soal Yésus. 10  Roh suci nggawé aku isa ndelok sing bakal kelakon pas dinané Gusti. Aku krungu swara seru kaya swara trompèt ing mburiku. 11  Swara kuwi kandha, ”Tulisen sing mbok delok kuwi ing gulungan, terus kirimna menyang jemaat pitu iki, yaiku: ing Éfésus,+ Smirna,+ Pèrgamus,+ Tiatira,+ Sardis,+ Filadèlfia,+ lan Laodikia.”+ 12  Terus, aku nolèh kanggo ndelok sapa sing lagi ngomong karo aku. Pas nolèh, aku ndelok ana wadhah lampu saka emas sing jumlahé pitu.+ 13  Ing tengah-tengahé wadhah lampu kuwi, ana sing kaya anaké manungsa.+ Dhèwèké nganggo klambi sing dawané nganti tekan sikil lan ana sabuk emas ing dhadhané. 14  Rambuté putih banget kaya salju, lan mripaté kaya geni sing murub.+ 15  Sikilé mengkilap kaya tembaga murni+ sing dipanaské ing tungku, lan swarané banter banget kaya air terjun. 16  Ing tangan tengené ana bintang pitu,+ lan saka lambéné metu pedhang sing dawa lan pinggirané landhep kiwa tengen.+ Wajahé padhang banget kaya matahari sing bersinar.+ 17  Wektu ndelok dhèwèké, aku tiba ing sikilé kaya wong mati. Terus, dhèwèké ndemèk aku nganggo tangané tengen lan kandha, ”Aja wedi. Aku iki Sing Pertama+ lan Sing Terakhir,+ 18  lan sing urip.+ Aku tau mati,+ ning saiki aku urip, lan aku bakal urip saklawasé.+ Aku nduwé kunci kanggo mbukak lawangé kematian lan Kuburan.*+ 19  Mula, tulisen apa sing wis mbok delok, apa sing lagi kelakon, lan apa sing bakal kelakon sakwisé iki. 20  Bintang sing mbok delok ing tanganku tengen lan wadhah lampu saka emas sing jumlahé pitu kuwi rahasia suci, lan iki artiné: Bintang pitu nggambarké para malaékat ing jemaat pitu lan wadhah lampu sing jumlahé pitu nggambarké jemaat pitu.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing dibukak”.
Utawa ”budhaké Yésus”.
Lit.: ”tandha-tandha”.
Utawa ”bakal nggebugi awaké karo sedhih”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”A lan Z”. Alfa lan Oméga kuwi huruf sing pertama lan sing terakhir ing abjad Yunani.
Utawa ”Hadès”. Deloken Daftar Istilah.