Wahyu 7:1-17

  • Malaékat papat nahan angin sing ngrusak (1-3)

  • Wong-wong sing jumlahé 144.000 nampa meterai (4-8)

  • Kumpulan gedhé nganggo jubah putih (9-17)

7  Sakwisé kuwi, aku ndelok malaékat papat ngadeg ing papat ujung bumi.* Para malaékat kuwi nahan angin sing teka saka papat ujung bumi supaya ora ana angin ing bumi, ing laut, utawa ing wit-witan.  Terus, aku ndelok malaékat liyané munggah saka sisih wétan.* Malaékat kuwi nggawa meterai saka Gusti Allah sing urip. Dhèwèké ngomong nganggo swara banter karo malaékat papat sing wis diijinké kanggo ngrusak bumi lan laut kuwi.  Dhèwèké kandha, ”Aja ngrusak bumi, laut, utawa wit-witan nganti aku rampung mènèhi meterai+ ing bathuké budhak-budhaké Gusti Allahé awaké dhéwé.”+  Aku krungu nèk wong-wong sing nampa meterai kuwi jumlahé 144.000.+ Wong-wong kuwi asalé saka saben suku Israèl.+  Saka suku Yéhuda ana 12.000 sing diwènèhi meterai,saka suku Rubèn 12.000,saka suku Gad 12.000,  saka suku Asyèr 12.000,saka suku Naftali 12.000,saka suku Manasyé+ 12.000,  saka suku Siméon 12.000,saka suku Lèwi 12.000,saka suku Isakhar 12.000,  saka suku Zébulon 12.000,saka suku Yusuf 12.000,lan saka suku Bènyamin ana 12.000 sing diwènèhi meterai.  Sakwisé kuwi, aku ndelok ana kumpulan gedhé wong akèh sing jumlahé ora isa diétung. Wong-wong kuwi asalé saka kabèh bangsa, suku, golongan, lan basa.+ Wong-wong kuwi nganggo jubah putih+ lan ngadeg ing ngarepé takhta lan ing ngarepé Anak Domba kuwi karo nggawa godhong palem.+ 10  Wong-wong kuwi terus-terusan mbengok nganggo swara banter, ”Aku isa slamet merga Gusti Allahku sing lungguh ing takhta+ lan merga Anak Domba.”+ 11  Kabèh malaékat sing ngadeg ing sekitaré takhta, para pinituwa,+ lan kerub papat kuwi padha sujud ing ngarep takhta kuwi lan nyembah Gusti Allah. 12  Para malaékat kuwi kandha, ”Amin. Muga-muga berkah, kemuliaan, lan kehormatan diwènèhké kanggo saklawasé+ marang Gusti Allahé awaké dhéwé sing wicaksana,* sing pantes dipuji, sing kuwasa, lan sing kuwat. Amin.” 13  Terus, salah siji pinituwa kuwi nakoni aku, ”Sapa wong-wong sing nganggo jubah putih kuwi?+ Saka ngendi asalé wong-wong kuwi?” 14  Aku langsung njawab, ”Gustiku, njenengan sing ngerti jawabané.” Terus, dhèwèké kandha, ”Kuwi wong-wong sing slamet ngliwati sengsara gedhé.+ Wong-wong kuwi wis ngumbah lan nggawé putih jubahé nganggo getihé Anak Domba.+ 15  Kuwi sebabé wong-wong kuwi ana ing ngarep takhtané Gusti Allah lan nindakké tugas suci awan lan bengi ing baité Gusti Allah. Gusti Allah sing lungguh ing takhta kuwi+ ya bakal nglindhungi* wong-wong kuwi.+ 16  Wong-wong kuwi ora bakal ngelih* lan ngelak manèh. Wong-wong kuwi ya ora bakal kepanasen merga kena matahari,+ 17  sebab Anak Domba+ sing ana ing cedhaké takhta bakal dadi gembala+ lan ngarahké wong-wong kuwi ing mata air kehidupan.+ Gusti Allah ya bakal ngusapi air matané wong-wong kuwi.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”papat sudut bumi”.
Utawa ”saka matahari terbit”.
Utawa ”bakal masang kémah kanggo nglindhungi”.
Utawa ”luwé”.