Ɲanndra Mun 9:1-18

  • Ngwlɛlɛ’n i kpafuɛ’n su yia sran mun (1-12)

    • “Min ti’n, ɔ cɛn’m bé sɔ́n kpanngban kpa” (11)

  • Bla sinnglinfuɛ’n su yia sran mun (13-18)

    • “Nzue nga be wua’n, i fɛ liɛ’n” (17)

9  Ngwlɛlɛ’n i kpafuɛ’n kplɛnnin i sua.Ɔ sɛli i sua ja mlomlo nso mun.   Ɔ kunnin i nnɛn’n i kpa.Ɔ sɛnngɛnnin i duvɛn’n.Kpɛkun ɔ siesieli i tabli’n.   Ɔ sunmɛnnin i talua munnaan be ko jran klɔ’n i lika nga be ti nglonglo’n be su naan be kpan be se kɛ:+   “Amun nga amun siman sa’n, amun wlu wa.”Ngwlɛlɛ’n seli be nga ngwlɛlɛ’n w’a timan be kpa’n* kɛ:   “Amun bla be wa di min kpanwun’nnaan amun nɔn duvɛn nga n sɛnngɛnnin i’n.   Amun yaci amun sinnzin’n* naan amun ɲan nguan.+Amun nanti sa wlɛ wunlɛ’n i atin liɛ’n su be wɔ.”+   Sran ng’ɔ tu sran finfin yofuɛ’n i fɔ’n, ɔ guɛ i bɔbɔ i ɲin ase,+yɛ sran ng’ɔ ijɔ klunwifuɛ’n, ɔ́ wún i ɲrun.   Nán ijɔ sran finfin yofuɛ’n, ɔ timɛn i ti’n ɔ́ kpɔ́ wɔ.+Ijɔ ngwlɛlɛfuɛ’n, i liɛ’nɔ́ kló wɔ.+   Nga a si i’n kan kle ngwlɛlɛfuɛ’n, i liɛ’n ɔ́ sí ngwlɛlɛ kpa trá laa’n.+Kle sran kpa’n i like, yɛ ɔ́ fá úka ng’ɔ si i laa’n su. 10  Zoova i srolɛ’n yɛ ɔ ti ngwlɛlɛ’n i bo bolɛ’n niɔn,+yɛ Sran M’ɔ Ti i liɛ Ngunmin’n i silɛ’n+ yɛ ɔ ti sa wlɛ wunlɛ’n niɔn. 11  Min* ti’n, ɔ cɛn’m bé sɔ́n kpanngban kpa,+yɛ bé mán ɔ afuɛ kpanngban kpa ekun. 12  Sɛ a yo ngwlɛlɛfuɛ’n, ɔ bɔbɔ yɛ á ɲán ɔ ngwlɛlɛ’n i su mmlusuɛ-ɔ,sanngɛ sɛ a ti sran finfin yofuɛ’n, i sin sa ng’ɔ́ bá’n, ɔ ti ɔ ngunmin ɔ ndɛ. 13  Bla ng’ɔ ti sinnglinfuɛ’n i wlɛwlɛ liɛ’n be kanman.+Like fi nunmɛn i ti sɛ’n nun, ɔ siman like fi mlɔnmlɔn. 14  Ɔ ti bia kun su i sua’n i anuan’n nun lɛ,klɔ’n i lika nga be ti nglonglo’n be su.+ 15  Ɔ kpan se be nga be susin kɔ’n,be nga be su nanti kɔ be ɲrun trelele’n be kɛ: 16  “Amun nga amun siman sa’n, amun wlu wa.”Bla’n seli be nga ngwlɛlɛ’n w’a timan be kpa’n* kɛ:+ 17  “Nzue nga be wua’n, i fɛ liɛ’n be flɛman,yɛ aliɛ nga be fia be di’n, ɔ yo fɛ-o.”+ 18  Sanngɛ be siman kɛ lɛ yɛ be nga be wuli mɔ be kwlá kejeman be wun’n be wo-ɔ,naan sran nga bla’n yiali be’n, be o Ndia’n* i bo mmua kpa lɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “be leman awlɛn ba’n.”
Annzɛ “Amun yaci be nga be siman sa’n.”
Yɛle kɛ, ngwlɛlɛ’n.
Ebr., “be leman awlɛn ba’n.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.