Ɲanndra Mun 7:1-27

  • Sɛ a fa Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n á ɲán nguan (1-5)

  • Be lakali gbanflɛn kun m’ɔ siman sa’n (6-27)

    • “Kɛ nannin tola wie mɔ be su kɔ i kunlɛ’n sa” (22)

7  Min wa, nanti min ndɛ’m be su,fa min mmla mun sie ɔ klun kpa.+   Nanti min mmla’m be su naan ɲan nguan.+Nian like nga n kle’n* su kpa kɛ nga a fa sasa ɔ ɲinma su sran’n sa.   Fa be cici ɔ sa mma’m be wun.Klɛ be ɔ awlɛn’n su kɛ be klɛ like yɔbuɛ su’n sa.+   Se ngwlɛlɛ’n kɛ: “A ti min niaan bla,”yɛ flɛ sa wlɛ wunlɛ’n kɛ: “Min osufuɛ.”   I sɔ’n dé wɔ bla ng’ɔ tranman diin’n*+ i sa nun,yɛ a su faman bla ng’ɔ ti bian kunndɛfuɛ’n* inuan nun ndɛnɛnkɛnnɛnkɛn’n* su.+   Kɛ n jin min sua’n i fenɛtri’n nun lɛ’n,mɔ ń níɛn i toklo’n nun’n,   kɛ ń nían sran nga be siman sa’n,*n wunnin kɛ gbanflɛn’m be nun kun o lɛ’n, ɔ siman ngwlɛlɛ.*+   Ɔ sinnin cɔnjɔ nga be bli naan b’a to mmuɛ ng’ɔ o kan bla’n tran lɛ’n, i wun koko lɛ,kpɛkun ɔ fali bla’n i awlo atin’n   nnɔsua nun, kɛ sɛnzɛ’n tɔ́’n.+Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn lika’n su wa san, lika’n su wa lu tritritri. 10  Kpɛkun n wunnin kɛ bla kun bɛli i atin kpalɛ,ɔ wlɛwlɛli i wun kɛ tekle bla sa,*+ yɛ ɔ si sran lakalaka kpa. 11  I wlɛwlɛ liɛ’n be kanman, ɔ siman ɲannzuɛn.+Ɔ tranman* awlo mlɔnmlɔn. 12  Á nían-ɔn w’a fite, á nían ekun-ɔn, ɔ o klɔ’n i gua’m be su,ɔ sa cɔnjɔ’m be kwlaa be su lɛ sa cɛiin.+ 13  Yɛ kplo, ɔ trali gbanflɛn’n niɔn, ɔ fɛli i nuan boli i fuka’n su.Ɔ tili i ɲin cuan seli gbanflɛn’n kɛ: 14  “Ɔ fata kɛ n yi bo kun yolɛ tɛ mun.+Andɛ’n, n yiali nda nga n tali’n i nuan. 15  I sɔ’n ti yɛ n bali ɔ atin kpalɛ-ɔ.N bali ɔ kunndɛlɛ, yɛ m’an wun ɔ kusu. 16  M’an sɛ min li’n su bɛ klanman kpa,lɛn ng’ɔ fin Ezipti mɔ i ɲin’n ti fanunfanun’n+ yɛ be fa yoli-ɔ. 17  N fali miri, nin aloɛsi, nin sinamɔmun n ɲrɛnɲrɛnnin i min bɛ’n su.+ 18  Bla, maan e ko si sua lelele naan lika’n fa cɛn e.Maan e ko yo e wun yrɛyrɛ kpa liɛ su. 19  Afin min wun’n nunman awlo lɔ,ɔ tuli ajalɛ ɔli mmua kpa. 20  Ɔ fali sika bajɛ kun naan w’a wɔ,saan anglo ba’n w’a ta kpa yɛ ɔ́ sɛ́ i sin-ɔn.” 21  Bla’n lɛkɛlɛkɛli i lelele ɔ ɲɛnnin i.+Ɔ fɛli i nuan nun nɛnkɛnnɛnkɛn’n fa lɛkɛli i. 22  Be ja nun lɛ’n, gbanflɛn’n su su i su kɛ nannin tola wie mɔ be su kɔ i kunlɛ’n sa,kɛ sinnglinfuɛ wie mɔ b’a bo i kpanwun naan bé tú i fɔ’n sa.+ 23  Ɔ suli i su lele cua kun fitili i buɛ’n.Kɛ anunman wie mɔ w’a tɔ aya nun sa’n, ɔ siman kɛ w’a fɛ i nguan’n w’a sie i wie nuan.+ 24  I sɔ’n ti’n, min wa, sie ɔ su.Sie ɔ su tie ndɛ nga n kan’n i kpa. 25  Nán maan ɔ awlɛn’n kaci wɔ i sɔ bla liɛ’n su.Nán fɛ i atin liɛ’m be su.+ 26  Afin be nga ɔ wiewieli be’n b’a sɔnman aɔwi,+be ng’ɔ kunnin be’n be diman be yalɛ.+ 27  Sran ng’ɔ kɔ i sua’n nun lɔ’n, ɔ ti kɛ w’a jra Ndia’n* nun sa.Sran ng’ɔ kɔ lɔ’n, ɔ ti kɛ w’a fɛ i wun w’a man wie’n sa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “mmla’n.”
Ebr., “nga a simɛn i’n.” Nian Ɲan 2:16.
Ebr., “aofuɛ’n.” Nian Ɲan 2:16.
Annzɛ “bian flɛlɛ ndɛ mun.”
Annzɛ “be fa ndɛ kwlaa su’n.”
Ebr., “ɔ leman awlɛn ba.”
Annzɛ “i wun tekle bla tralɛ.”
Ebr., “I ja’m be kaman.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.