Mga Buhat han mga Apostol 4:1-37

  • Gin-aresto hira Pedro ngan Juan (1-4)

    • Mga tumuroo inabot na hin 5,000 nga lalaki (4)

  • Pagbista ha Sanhedrin (5-22)

    • “Diri namon mahihimo nga umundang ha pagyakan” (20)

  • Pag-ampo para hin kaisog (23-31)

  • Iginpaangbit han mga disipulo an ira mga panag-iya (32-37)

4  Samtang nakikiistorya ha mga tawo hira Pedro ngan Juan, dinaop ha ira an punoan nga mga saserdote, an kapitan han templo, ngan an mga Saduseo.+  Nasina hira kay an mga apostol nagtututdo ha mga tawo ngan dayag nga nagsusumat han pagkabanhaw ni Jesus tikang ha mga patay.*+  Salit ira hira gindakop* ngan ginpriso+ tubtob han sunod nga adlaw, kay tikagab-i na adto.  Pero damu han mga namati ha pahayag an tinoo, ngan an kadamu han kalalakin-an inabot hin mga 5,000.+  Kinabuwasan nagtirirok ha Jerusalem an ira mga magmarando, mga tigurang, ngan mga eskriba,  pati na hi Anas+ nga punoan nga saserdote, hi Caifas,+ hi Juan, hi Alejandro, ngan an ngatanan nga paryente han punoan nga saserdote.  Ira ginpatindog hira Pedro ngan Juan ha butnga nira ngan nagtikang pagpakiana ha ira: “Pinaagi ha ano nga gahum o kan kanay ngaran ginbuhat niyo ini?”  Katapos hi Pedro, nga puno han baraan nga espiritu,+ nagsiring ha ira: “Mga magmarando han katawohan ngan mga tigurang,  kon gin-iimbistigaran kami yana mahitungod han amon ginbuhat nga maopay ha usa nga lalaki nga baldado,+ ngan karuyag niyo hibaroan kon hin-o an nakaopay hini nga lalaki, 10  hibaroi niyo ngatanan ngan han ngatanan nga katawohan han Israel nga ha ngaran ni Jesu-Kristo nga Nazareno,+ nga iyo ginpatay ha kahoy+ pero ginbuhi han Dios tikang ha mga patay,+ pinaagi ha iya ini nga lalaki natindog nga mahimsog dinhi ha iyo atubangan. 11  Hiya ‘an bato nga gintagad niyo nga mga magtirindog sugad nga waray pulos ngan nagin an pinakaimportante nga bato nga pandugtong ha eskina.’*+ 12  Dugang pa, waray katalwasan ha bisan hin-o labot ha iya, kay waray iba nga ngaran+ ha ilarom han langit nga iginhatag ha mga tawo nga makakatalwas ha aton.”+ 13  Yana pakakita nira han pagkaprangka* nira Pedro ngan Juan, ngan pakasabot nira nga diri hira edukado* ngan ordinaryo la nga mga tawo,+ nahipausa gud hira. Ngan nasantop nira nga kaupod hira hadto ni Jesus.+ 14  Samtang ginkikinita nira an lalaki nga gintambal nga natindog upod han duha nga disipulo,+ waray hira naibaton hini.+ 15  Salit ira hira ginsugo nga gumawas ha katirokan han Sanhedrin, ngan nagtikang hira pag-istorya ha usa kag usa, 16  nga nasiring: “Ano an sadang naton buhaton hini nga mga tawo?+ Kay ha pagkamatuod, diri ordinaryo nga tigaman an nahitabo pinaagi ha ira, nga nakita han ngatanan nga naukoy ha Jerusalem,+ ngan diri kita makakanigar hito. 17  Basi diri na ini maipasamwak pa ha mga tawo, tarhugon naton hira ngan sidngan nga diri na magyakan ha bisan hin-o pinaagi hini nga ngaran.”+ 18  Salit ira hira gintawag ngan ginsugo nga diri gud magyakan hin bisan ano o magtutdo pinaagi ha ngaran ni Jesus. 19  Pero binaton hira Pedro ngan Juan: “Kon husto ha pagkita han Dios nga mamati ha iyo imbes nga ha Dios, kamo an paghukom. 20  Kondi para ha amon, diri namon mahihimo nga umundang* ha pagyakan mahitungod han mga butang nga amon nakita ngan nabatian.”+ 21  Salit katapos nira dugangan an pagtarhog ha ira, ginbuhian nira hira, tungod kay waray hira nakita nga hinungdan nga sirotan hira ngan tungod han mga tawo,+ kay hira ngatanan naghihimaya ha Dios tungod han nahitabo. 22  Kay an lalaki nga gintambal pinaagi hini nga milagro* sobra 40 anyos na. 23  Katapos hira buhian, kinadto hira ha ira mga igkasi-tumuroo ngan iginsumat an ginsiring ha ira han punoan nga mga saserdote ngan han mga tigurang. 24  Pakabati nira hini, urosa nga gindaku nira an ira mga tingog ngadto ha Dios ngan nagsiring: “Soberano nga Ginoo, ikaw an naghimo han langit ngan han tuna ngan han dagat ngan han ngatanan nga butang nga aada hito,+ 25  ngan ikaw an nagsiring pinaagi han baraan nga espiritu pinaagi ha baba han amon kaapoy-apoyan nga hi David,+ nga imo surugoon: ‘Kay ano nga an mga nasud waray mamurayaw ngan an mga katawohan namalandong hin waray pulos nga mga butang? 26  An mga hadi ha tuna ginios sugad nga mga parakontra ngan an mga magmarando urosa nga nagkatirok kontra kan Jehova* ngan kontra ha iya dinihogan.’*+ 27  Kay ha pagkamatuod hi Herodes ngan hi Ponsio Pilato+ upod an mga tawo han mga nasud ngan an mga katawohan han Israel nagkatirok dinhi hini nga syudad kontra ha imo baraan nga surugoon nga hi Jesus, nga imo gindihogan,+ 28  basi buhaton an abanse nga gindesisyonan han imo kamot ngan katuyoan nga mahitabo.+ 29  Ngan yana, Jehova,* tagi hin atensyon an ira mga tarhog, ngan buligi an imo mga uripon nga padayon nga igyakan nga may bug-os nga kaisog an imo pulong, 30  samtang igin-uunat mo an imo kamot para manambal ngan samtang an mga tigaman ngan urusahon nga mga butang nahitatabo+ pinaagi han ngaran han imo baraan nga surugoon nga hi Jesus.”+ 31  Ngan katapos nira mangamuyo,* nabay-og an lugar nga ira ginkakatirokan, ngan hira ngatanan napuno han baraan nga espiritu+ ngan may kaisog nga nagyakan han pulong han Dios.+ 32  Dugang pa, an damu gud nga tinoo may uusa nga kasingkasing ngan kalag,* ngan waray bisan usa ha ira an nasiring nga panag-iya niya an bisan ano han mga butang nga iya gintatag-iya, lugod iginpapaangbit nira an ngatanan nga may-ada hira.+ 33  Ngan an mga apostol nagpadayon ha epektibo nga paghatag han pamatuod mahitungod han pagkabanhaw han Ginoo nga hi Jesus,+ ngan an hura nga diri matupngan nga pagkabuotan nakada ha ira ngatanan. 34  Ha pagkamatuod, waray bisan usa ha ira nga nagkukuri,+ kay an ngatanan nga may mga tuna o mga balay nagbabaligya hito ngan gindadara an kantidad han iginbaligya, 35  ngan ira ito iginbubutang ha tiilan han mga apostol.+ Katapos, gintatagan an kada tagsa uyon ha iya panginahanglan.+ 36  Salit hi Jose, nga gintatawag liwat han mga apostol nga Bernabe+ (nga nangangahulogan, kon ihuhubad, “Anak han Pagliaw”), nga usa nga Levita, nga natawo ha Ciprus, 37  may-ada tuna, ngan iginbaligya niya ito ngan gindara an kwarta ngan iginbutang ito ha tiilan han mga apostol.+

Mga footnote

O “han pagkabanhaw tikang ha mga patay nga nahitabo kan Jesus.”
O “gin-aresto.”
Lit., “an ulo han eskina.”
O “kaisog.”
O “waray hira gin-eskwelahan,” karuyag sidngon, waray mag-eskwela ha mga eskwelahan han mga rabbi; diri nangangahulogan nga diri maaram magbasa ngan magsurat.
Ha iba nga lugar, “tumuko.”
O “tigaman.”
Kitaa an Ap. A5.
O “iya Kristo.”
Kitaa an Ap. A5.
O “maniguro ha pag-ampo.”
Kitaa an Glossary.